Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНорми оцінки ступеню професійного ризику в РТМО
Читайте также:
  1. Анализ организации и нормирования труда на предприятии.
  2. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  3. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  4. Визначення базових показників для оцінки ефективності роботи з охорони праці
  5. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  6. Використання середніх показників та показників варіації для оцінки ризиків
  7. Влада і соціальні норми первісного суспільства
  8. Вопрос 15. Искусственное освещение, его виды, системы, нормирование.
  9. Вопрос 3. НДС: общая характеристика, налоговый период по НДС, понятие вычетов по НДС и порядок их применения при исчислении налога. Вычеты НДС по нормируемым расходам.
  10. Вопрос №31 Нормирование качества воды.
    Нормативна оцінка Розрахунок сумарного нормативного бала
№ з/п Нормативи, що підтверджують дію СУОПП Ваго-вий коеф. (В) Нор-ма-тив-ний бал (Б) Сума- рний нор-матив-ний бал (гр.3 х гр4) (Мmax) Кіль-кість нор-мати-вів перед баче-них ПНА Фак-тич- не за- безе- чен-ня Оці- ноч- ний бал (гр.7 /гр.6) Сума- рний фак- тич- ний бал (гр. 8 х гр. 5) (Мгр)
                 

 

1. Посадові інструкції керівників та спеціалістів             0,9   1,8
2. Інструкції з охорони праці 0,8
3. Інструкції з безпечної експлуатації устаткування             0,8   6,4
4. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці     1,5          
5. Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці              
6. Програми навчання з питань охорони праці             0,875   10,5
7. Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці              
8. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу                  
9. Періодичні медичні огляди протягом трудової діяльності             0,69   2,759
10. Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року              
11. Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ           -   -   -
12. Забезпечення ЗІЗ 0,73
13. Накази на виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці              
14. Щорічні плани покращення стану умов та безеки праці              
15. Проведення планово-попереджувальних ремонтів              
16. Проведення випробувань
17. Проведення технічних оглядів
18. Відповідність обладнання вимогам НАОП             0,95  
19. Безпека об’єктів підвищеної небезпеки           -   -   -
20. Відображення вимог безпеки у маршрутних картках типового технологічного процесу, картках типової операції, відомості операції, карті ескізів, технологічних інструкціях, відомості оснащення, комплектувальній картці         -   -   -   -
21. Наявність технологічної документтації на робочих місцях             0,6  
22. Наявність технічних паспортів на будівлі і споруди           -   -   -
23. Проведення технічних оглядів будівель і споруд              
24. Проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд             0,33   10,7
25. Наявність передбачених нормативно-правовими актами систем припливно-витяжної та місцевої вентиляції                           0,73      
26. Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища: рівнів шуму, вібрації, освітлення, запиленості, температури, вологості, неіонізуючого випромінювання тощо                     -     -     -
27. Плани евакуації
28. Первинні засоби пожежегасіння
29. Автоматичні установки пожежегасіння - - - -
30. Системи пожеж-ної сигналізації 0,5
31. Відповідність обладнання та при-міщень класу пожежо-небезпечної зони згідно з ПУЕ                     -     -     -
32. Дотримання норм розривів, що гарантують безпеку         -   -   -   -
34. Протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування           -   -   -
35. Протоколи перевірки повного опору петлі «фаза-ноль»         -   -   -   -
36. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів              
37. Наявність елетро-захисних засобів
  Усього           390,16
                                 

Сумарний нормативний бал становитиме: 780 – 123 = 657.Штрафні бали. В Полтавському ПААЗ за 2014 – початок 2015 року не було зареєстровано нещасних випадків, перевищення гранично допустимих концентрацій і гранично допустимих рівнів, не було порушено строки проведення інструктажів з охорони праці, не було також порушення вимог інструкцій з охорони праці. Отже, штрафні бали не нараховуються.

Таким чином, фактичний бал дорівнює 390,16.

Проведемо розрахунок ступеню професійного ризику:

 

(1.1)

 

Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків, видно, що Полтавський атоагрегатний завод працює в межах припустимого ризику.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты