Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВідповідність робочих місць та організації режиму праці та відпочинку працівників вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці.
Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  3. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  4. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
  5. Аналіз процесу організації надання послуг споживачам в готелі
  6. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  7. Аспекти трудової адаптації нових працівників
  8. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  9. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  10. Безпека праці під час проведення підривних робіт

Бюджетні установи є великою сферою докладання суспільної праці. У ній зайнято близько 30% всіх зайнятих у народному господарстві країни. Значення аналізу праці і заробітної плати визначається тим, що, крім постійного чисельності працюючих у бюджетних установах, гостро стоїть питання про підвищення їх кваліфікації, підвищення рівня заробітної плати всіх категорій працюючих, про значні витрати на підготовку кадрів. Саме за допомогою аналізу можна розкрити внутрішні резерви, як щодо поліпшення використання робочого часу, так і щодо економного витрачання коштів на оплату праці.

Аналіз забезпеченості ПААЗ трудовими ресурсами.До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції, що випускається, і послуг. Зокрема, від забезпеченості установи трудовими ресурсами та ефективності їх використання, залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування.

Забезпеченість установи трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості робочих по категоріях з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості установи працівниками найбільш важливої професій для данної організації. Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів за кваліфікацією .

Для вивчення забезпеченості установи трудовими ресурсами необхідно дати кількісну та якісну характеристику працівників установи.

Аналіз змін загальної чисельності працівників розглянемо на прикладі даних таблиці. 2.1.

 

Таблиця 2.1

Аналіз та оцінка забезпеченості Полтавського ПААЗ кадрами за період 2014-2015 рр., осіб.

№ з/п Категорії персоналу Чисельність у 2014 році Чисельність у 2015 році Виконання плану
План Факт
1. Начальницький 91,11
2. Середній медичний 97,22
3. Молодший медичний 95,31
4. Інший 90,91
5. Разом 93,64

 З наведених даних видно, що план по чисельності працівників на 2015 рік в цілому виконано на 93,64%, у тому числі:

- по лікарському персоналу - на 91,11%;

- по середньому медичному персоналу - на 97,22%;

- по молодшому медичному персоналу - на 95,31%;

- по іншому персоналу - на 93,64%.

Скорочення чисельності працівників пов'язано, перш за все, з тим, що молоді фахівці не бажають йти працювати в бюджетну сферу з-за низького рівня оплати праці. Це негативно позначається на результатах роботи установи. Отже, для ліквідації цих негативних явищ необхідно доукомплектувати штат по лікарському персоналу, середньому, молодшому медичному та іншому персоналу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників ПААЗ. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, в тому числі на належні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчої від зазначеної Законом. Держава гарантує громадянам захист від незаконного звільнення, своєчасне одержання винагороди за працю.Необхідною умовою підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва є чіткий трудовий розпорядок на кожному підприємстві, в установі, організації, а також надійна організація управління. Внутрішній трудовий розпорядок є порядком поведінки та взаємодії між працівниками і роботодавцем у процесі здійснення трудової діяльності на конкретному підприємстві. Це фактично правопорядок усередині підприємства, "локальний" правопорядок. Тобто внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію та порядок роботи, а також пов'язані з цим права та обов'язки роботодавця і працівників.

Трудовий розпорядок в Полтавському ПААЗ визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які мають на меті сприяти вихованню працівників (інженерно-технічних працівників, середнього і молодшого персоналу та інших працівників і службовців), зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи.

Робочий час і його використання.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты