Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСлужба охорони праці ПААЗ.
Читайте также:
  1. I. Военная служба как особый вид государственной службы
  2. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  4. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
  5. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
  6. Аспекти трудової адаптації нових працівників
  7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  8. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  9. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  10. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації

Стаття 15 передбачає:

«На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.»

Відповідно.

«Служба охорони праці в Полтавському авто агрегатному заводі створено на основі ст.15 Закону, з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально- економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі роботи в лікувально- профілактичних закладах району.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо головному Директорові ПААЗ.

Служба охорони праці Полтавського ПААЗ укомплектована спеціалістом, що має технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера з охорони праці – 11 років, що пройшов спеціальну підготовку з питань охорони праці.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться у встановленому законодавством порядку до початку виконання своїх функціональних обов'язків і періодично, один раз на три роки.

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у випадку розпаду Полтавського ПААЗ.

Інженер служби охорони праці у своїй діяльності керується, міжгалузевими та галузевими нормативно – правовими актами з охорони праці та колективним договором, які діють в межах установи.

Організація роботи служби охорони праці. Робота служби охорони праці ПААЗ відповідає плану роботи і графікам обстеження, затвердженими головним директором заводу.

Робоче місце інженера служби охорони праці розташовується в окремому приміщенні, забезпечується належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку та зручне для прийому відвідувачів.

Для проведення навчання інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет охорони праці у відповідності до.

Головний директор ПААЗ забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, спеціалістами установи та представниками профспілкової організації. 

 

І. Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці ПААЗ:

1) Коефіцієнт, що враховує шкідливість та небезпечність виробництва:

 

(2.1)

 

де Рв – чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, незалежно від рівня їх концентрації;

Ра – чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки (підлягаючих щорічної атестації з охорони праці);

Рср – середньосписочна чисельність працюючих на підприємстві.

2) Чисельність працівників служби охорони праці:

 

(2.2)

 

ІІ. Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці об'єднання підприємств:

(2.3)

де Р150 – кількість підприємств, що мають чисельність більше 150 осіб штатного персоналу;

К2, К3 – корегуючи коефіцієнти;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, дорівнює 1820 годин, що враховує витрати робочого часу на можливі захворювання, відпуску тощо.

Для більш повної оцінки пропоную провести аналогічні розрахунки по всіх виробничих закладах. Отримані результати представлені в таблиці 2.5.

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити наступні висновки:

- для забезпечення ефективної діяльності служби охорони праці кількість штатних працівників ПААЗ з відповідною інженерно- технічною освітою повинна дорівнювати 3 особи;
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты