Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні поняття теорії статичних рішень
Читайте также:
  1. Oсновнi термiни i поняття
  2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  6. В основній частині заняття
  7. Введення поняття функції
  8. Вибір технологічних рішень задачі
  9. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  10. Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту.

Тема 5. Методи обгрунтування управлінських рішень 2

Статична модель прийняття рішень 2

Основні поняття теорії статичних рішень 2

1.1. Ситуація ухвалення рішення 2

1.2. Форми вираження функціоналу 2

1.3. Характеристики рівнів невизначеності станів економічного середовища. 3

1.4. Творча складова прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності 3

Функція ризику 4

Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності 4

3.1.Критерії першої інформаційної ситуації 4

3.2. Критерії четвертої інформаційної ситуації 6

3.3. Критерії п’ятої інформаційної ситуації 8

3.4. Критерії шостої інформаційної ситуації 9

 

 

Тема 5. Методи обгрунтування управлінських рішень

Статична модель прийняття рішень

Основні поняття теорії статичних рішень

1.1. Ситуація ухвалення рішення

Статична модель прийняття рішень породжена теоретико - ігровою концепцією.

Під теорією ігор розуміють теорію математичних моделей і методів прийняття раціональних рішень в умовах конфлікту і невизначеності.

Під ситуацією прийняття рішень розуміють трійку , де

, - множина рішень;

, - множина станів економічного середовища, що може знаходиться в однім із цих станів;

, - функціонал оцінювання (матриця оцінного функціонала).

У розгорнутій формі ситуація прийняття рішень характеризується матрицею, елементи якої є кількісними оцінками прийнятого рішення:

 

.

1.2. Форми вираження функціоналу

З категорією оцінного функціоналу тісно пов'язані такі поняття, як ефективність, корисність, утрати, ризик і т.п.

Вибір тієї або іншої форми вираження оцінного функціоналу залежить:

·від цілей і задач управління об'єктом;

·наявності методик одержання і розрахунку ефективності задач, що вирішуються об'єктом і органом управління;

·часу процесу підготування і прийняття рішень і т.д.

Використовують дві форми вираження оцінного функціоналу , що визначають корисність, цінність і т.п. або втрати, збитки, ризик і т.п.

Якщо ухвалення рішення пов'язано з оптимізацією категорії корисності, виграшу, ефективності і т.п., то прагнуть достигнути

, (1.1)

і вважають, що функціонал оцінювання має позитивний інгредієнт. У цих випадках записують .Якщо рішення пов'язане з мінімізацією збитків, витрат і т.п., то прагнуть достигнути

, (1.2)

і вважають, що функціонал оцінювання має негативний інгредієнт. У таких випадках записують

1.3. Характеристики рівнів невизначеності станів економічного середовища.

Вибір критерію відповідно до якого оцінюються альтернативи вибираються виходячи з того в якій інформаційній ситуації знаходиться економічне середовище.

Під інформаційною ситуацією будемо розуміти певний ступінь градації невизначеності вибору економічним середовищем своїх станів.

Визначимо класифікатор інформаційних ситуацій.

Використовують сім інформаційних ситуацій .

- характеризується заданим розподілом апріорних ймовірностей на елементах множини ;

- характеризується заданим розподілом ймовірностей із невідомими параметрами;

- характеризується заданими системами лінійних відношень на компонентах апріорного розподілу станів середовища;

- характеризується невідомим розподілом ймовірностей на елементах множини ;

- характеризується антагоністичними інтересами середовища в процесі прийняття рішень;- характеризується “проміжними” між і випадками вибору середовищем своїх станів;

- характеризується нечіткою множиною станів середовища.

Розглянуті інформаційні ситуації є в деякому сенсі глобальними характеристиками рівнів невизначеності станів економічного середовища.

Найбільш практичними є 1,4,5,6 - та інформаційні ситуації (приклади).

Кожна з інформаційних ситуацій у свою чергу характеризується сукупністю критеріїв ухвалення рішення.

Наприклад, для складовими критеріями є: Байеса, модальний, мінімальної дисперсії, модифікований і т.д.

1.4. Творча складова прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності

ТСПР має такі основні етапи:

1) формування множини рішень і множини станів економічного середовища ;

2) визначення і завдання основних показників ефективності і корисності (ризику, витрат,...), вхідних у функціонал оцінювання;

3) визначення інформаційної ситуації, що характеризує стратегію поводження економічного середовища;

4) вибір критерію (критеріїв) прийняття рішень із множини критеріїв, що є характерними для вибраної органом прийняття рішень інформаційної ситуації;

5) прийняття по обраному критерію оптимального рішення або його корекції.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты