Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКритерії першої інформаційної ситуації
Читайте также:
  1. Від першої особи
  2. Глобальний вимір інформаційної безпеки.
  3. Диференційно – діагностичні критерії фізіологічного афекту та афективного спалаху, що виник внаслідок фрустрації та стресу
  4. Діагностичні критерії ГОК.
  5. Діагностичні критерії ДКА.
  6. Дії працівників на випадок пожежі та надання першої допомоги потерпілим
  7. ДОКТРИНА Інформаційної безпеки України
  8. Екологічна безпека та її головні риси і критерії
  9. Загальні поняття інформаційної політики
  10. Задачі-вірші Для першої команди Для другої команди

Критерії першої інформаційної ситуації дозволяють досліджувати проблему визначення оптимального рішення при заданому розподілі ймовірностей на множині станів середовища .

Якщо є можливість уточнити ситуацію ухвалення рішення (провести експеримент), тоді змінюють апріорної ймовірності. Останні називають апостеріорними.

 

Критерій Байеса.

Сутність критерію полягає в максимізації математичного сподівання функціоналу оцінювання.

Часто критерій Байеса називають критерієм середніх витрат (або ж. критерієм ризику при ).

Відповідно до критерію Байеса оптимальним рішенням ( або множиною таких оптимальних рішень) вважають рішення для якого математичне сподівання досягає найбільшого значення:

. (3.1)

Якщо то max заміняється на min.

 

Критерій мінімуму дисперсії функціоналу оцінювання.

Для кожного рішення визначається середнє значення функціоналу і дисперсію :

;

(3.2 )

Дисперсія характеризує ступінь ризику - розсіювання випадкового розміру значень функціоналу оцінювання для рішення щодо його середнього значення .

Сутність критерію: знаходження рішення, для якого

. (3.3)

Недолік: дисперсія при рішенні може виявитися менше ніж при рішенні , тобто , тоді як .

У таких випадках необхідно довизначити критерій одним із таких засобів:

; (3.4)

. (3.5)

 

Якщо функціонал оцінювання заданий у формі

, (3.6)

а якщо виконується умова і , то рішення знаходять по таких формулах

(3.7 )

. (3.8)

 

Модифікований критерій.

Модифікований критерій є похідним від критерію Байеса і критерію мінімуму дисперсії оцінного функціонала. Для його одержання вводять коефіцієнт , що задовольняє умові .

Для кожного значення визначають величину

(3.8 )

Сутність модифікованого критерію полягає в знаходженні з умови

. (3.9)

Слід зазначити, що в двох крайніх випадках, при і , цей критерій збігається з критерієм Байеса і з критерієм мінімуму дисперсії оцінного функціоналу.

 

Модальний критерій.

Сутність цього критерію полягає в тому, що орган управління виходить із найбільше ймовірного стану середовища.

Переваги критерію:

1) достатньо виявити лише самі ймовірні стани середовища;2) розрахунок оцінного функціоналу здійснюється лише для самих ймовірних станів середовища, що в багато разів збільшує швидкість ухвалення рішення.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты