Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАНАЛІЗ РОЛІ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ В ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Читайте также:
  1. III. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
  2. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  3. Аналіз асортименту і структури продукції.
  4. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  6. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  7. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  8. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  9. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  10. Аналіз динаміки рекламації

За даними звіту про виконання бюджету в Донецьку за 2013 рік з трансфертами з державного бюджету (загальний і спеціальний фонди) надійшло 3800872,2 тис.грн. або 99,9 відсотка до планових призначень, до плану не надійшло 39350,0 тис.грн. Без урахування трансфертів з державного бюджету надійшло 2785764,0 тис.грн., план виконаний на 108,0 відсотків, додатково отримано 207111,1 тис.грн.

З державного бюджету перераховано субвенцій і дотацій в сумі 1015108,2 тис.грн. (80,5 відсотка плану), не надійшло 246461,1 тис.грн., в тому числі по: загальному фонду факт склав 904768,2 тис.грн. (97,0 відсотків), не надійшло 28241,0 тис.грн., спеціальному фонду - 110340,0 тис.грн. (33,6 відсотка), не надійшло 218220,1 тис.грн.

Передано коштів до державного бюджету за 2013 рік у сумі 280563,2 тис.грн. (100,0 відсотків), дотація бюджетам районів у місті перерахована у сумі 852800,6 тис.грн. (100,0 відсотків).

Рішеннями міської ради річні планові призначення збільшено на 118097,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду на 67475,4 тис.грн., спеціальному фонду на 50621,8 тис.грн.

План надходжень до бюджету міста виконаний по всім запланованим джерел загального фонду, крім збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (за винятком збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) - 95,6 відсотка, недоотримано 833,5 тис.грн. (факт 18035,8 тис.грн.) та збору за місця для паркування транспортних засобів - 31,2 відсотка, недоотримано 483,1 тис.грн.(факт 219,3 тис.грн.).

Найбільше перевиконання досягнуто за:

- податку на доходи фізичних осіб - на 29618,8 тис.грн. (101,7 відсотка) за рахунок виплати сум, що мають разовий характер,

- платі за землю - на 14522,3 тис.грн. (102,8 відсотка) за рахунок проведення комплексу заходів щодо переведення підприємств на орендні відносини, погашення заборгованості підприємствами міста, сплати авансових платежів фізичними і юридичними особами,

- надходжень від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами, які перебувають у комунальній власності - на 967,0 тис. грн. (105,4 відсотка) за рахунок надходження донарахованих сум по оренді майна, погашення заборгованості минулих періодів і надходжень при укладенні нових договорів оренди,- інших надходжень - на 415,9 тис. грн. (120,3 відсотка) за рахунок повернення фінансування минулих років і надходжень за актами перевірок органів фінансової інспекції.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду перевищує на 13,5 відсотка або на 275,4 млн. грн.

Дохідна частина спеціального фонду бюджету з врахуванням трансфертів з державного бюджету склала 575283,5 тис.грн. або 90,2 відсотка від плану, надійшло трансфертів з державного бюджету 218220,1 тис.грн. (33,6 відсотка від плану), без трансфертів з державного бюджету факт склав 464943,5 тис.грн. або 150,3 відсотка до уточнених планових показників, до плану отримано 155632,4 тис.грн.

План виконано по всім запланованим джерелами крім надходжень від нестандартної продукції - на 0,6 тис.грн. (33,3 відсотка) і відсотків за користування кредитами, які надавалися з місцевих бюджетів - на 14,0 тис.грн. (33,6 відсотка).

Найбільше перевиконання досягнуто за:

- власних надходжень бюджетних установ - на 102769,5 тис.грн. (у 2,8 рази) за рахунок додаткових надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків та спецпроектів в сумі 104764,3 тис.грн.,- єдиному податку - на 16677,6 тис.грн. (109,8 відсотка) за рахунок надходження авансових платежів від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

- екологічного податку - на 4099,4 тис.грн. (126,5 відсотка) за рахунок фактичних надходжень податку від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання,

- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, - на 3102,3 тис.грн. (109,1 відсотка) за рахунок проплати окремими платниками авансових платежів по розміщенню реклами.

Також в бюджет міста без планових призначень надійшов податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - факт 295,8 тис.грн. за рахунок погашення заборгованості минулих періодів фізичними та юридичними особами.

На виконання плану дохідної частини бюджету міста позитивно вплинула робота міської та районних комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За звітний період проведено 459 засідань міської та районних у місті комісій, у тому числі 28 виїзних. Заслухано 4505 керівників підприємств, з них 2235 з питань підвищення рівня середньої заробітної плати, 1071 - погашення заборгованості по заробітній платі, 418 - погашення недоїмки до місцевих бюджетів, 518 - з питань земельних відносин та інші. Проведено 2064 аналізу фінансово-господарської діяльності та перевірок дотримання трудового законодавства.

В результаті роботи комісій погашено недоїмки по платежах до місцевого бюджету за 332 підприємствам на суму 5847,1 тис.грн., погашена заборгованість по заробітній платі на 478 підприємствах на суму понад 70,7 млн.грн., підвищено рівень заробітної плати на 1462 підприємствах, погашено недоїмка по платежах до Пенсійного фонду за 831 підприємству на суму понад 74,1 млн.грн., укладені договори користування по 125 суб'єктам господарювання на суму близько 3,9 млн.грн.За даними звіту про виконання бюджету за 2013 рік виконання видаткової частини зведеного бюджету міста без урахування трансфертів склало 3811185,6 тис.грн. або 90,7 відсотка до уточнених планових призначень (4201172,9 тис. грн.), у тому числі: по загальному фонду 2993418,5 тис.грн. або 98,9 відсотка до уточнених планових призначень (3027754,6 тис.грн.); по спеціальному фонду 817767,1 тис.грн. або 69,7 відсотка до уточнених планових призначень (1173418,3 тис.грн.).

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду в розрізі основних галузей характеризується наступними показниками:

- освіта - 99,7 відсотка (виконано - 860928,2 тис.грн., план - 863233,5 тис.грн.);

- охорона здоров'я - 99,2 відсотка (виконано - 625116,4 тис.грн., план - 630359,2 тис.грн.);

- соціальний захист та соціальне забезпечення - 99,5 відсотка (виконано - 772642,6 тис.грн., план - 776513,8 тис.грн.);

- житлово-комунальне господарство - 97,2 відсотка (виконано - 257310,4 тис.грн., план - 264645,7 тис.грн.);

- культура і мистецтво - 94,4 відсотка (виконано - 97114,5 тис.грн., план - 102916,1 тис.грн.);

- фізична культура і спорт - 98,2 відсотка (виконано - 37265,3 тис.грн., план - 37930,6 тис.грн.);

- транспорт і зв'язок - 99,9 відсотка (виконано - 168398,1 тис.грн., план - 168520,8 тис.грн.).

Крім того, виконання показників по кредитуванню загального фонду склало 3961,9 тис.грн. або 100,0 відсотків до уточнених планових призначень.

Невиконання зведеного бюджету міста (з трансфертами, без кредитування) в сумі 390977,3 тис.грн. пояснюється такими причинами:

- заробітна плата з нарахуваннями - 6211,4 тис.грн. у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 по заробітній платі з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров'я вторинного рівня термін виплати якої не настав (строк виплати 07.01.2014),

- витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю -5871,8 тис.грн. у зв'язку з непроведенням платежів органами Державної казначейської служби у місті Донецьк,

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3002,7 тис.грн. у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів (за теплопостачання - 2197,2 тис.грн., водопостачання - 178,7 тис.грн., електроенергії - 556,5 тис.грн., природного газу - 70,2 тис.грн., іншим енергоносіям - 0,1 тис.грн.),

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 3482,6 тис.грн. у зв'язку з непроведенням платежів органами Державної казначейської служби у місті Донецьк,

- виплата процентів за зобов'язаннями 2372,8 тис.грн. у зв'язку з відсутністю фактичних витрат,

- поточні трансферти підприємствам (субсидії та поточні трансферти підприємствам, організаціям) - 221004,3 тис.грн. у зв'язку з тим, що при наявності кредиторської заборгованості за станом на 01.01.2014-за відсутності схеми розрахунків між постачальниками не проведені централізовані розрахунки,

- видатки розвитку - 130256,0 тис.грн. у зв'язку з непроведенням платежів органами Державної казначейської служби у місті Донецьк.

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року видаткова частина зведеного бюджету міста за 2013 рік без урахування трансфертів зменшилася на 235542,9 тис.грн. або на 5,8 відсотка, в тому числі по: загальному фонду зменшилась на 73822,2 тис.грн. або на 2,4 відсотка і спеціальному фонду зменшилася на 161720,7 тис.грн. або 16,5 відсотка.

За звітний період на утримання установ, організацій та здійснення заходів у галузях соціально-культурної сфери міста спрямовано 2614163,5 тис.грн. або 68,6 відсотка від проведених видатків за загальним і спеціальним фондами бюджету.

Згідно з Бюджетним кодексом України у березні 2014 року відбудеться публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік. Про дату і місце проведення буде повідомлено додатково.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты