Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВластивості полів таблиці

Читайте также:
  1. Властивості
  2. Властивості визначених інтегралів.
  3. Властивості конкурентних переваг
  4. Властивості модифікованих полімерних матеріалів
  5. Властивості модуля неперервності -го порядку.
  6. Властивості модуля неперервності.
  7. Властивості свідомості.
  8. Властивості функції Лапласа
  9. Водневі зв'язку з властивості органічних сполук

Властивість Field Size (Размер поля) визначає максимальну довжину текстового поля. Для полів числового типу вказує форму допустимих значень.

ВластивістьFormat(Формат поля) дозволяє вказати формати виведення тексту, чисел, дат і значень часу на екран чи на друк. Воно може набувати таких значень:

- General Number(Основной) – використовується як значення за замовчуванням. Числа відображаються так, як вони були введені.

- Currency(Денежный) – використовуються роздільники груп розрядів; від’ємні числа виводяться в круглих дужках.

- Fixed (Фиксированный) – виводиться, принаймні, один розряд числа.

- Standard (С разделителями разрядов) – числа виводяться з роздільниками груп розрядів.

- Percent (Процентный) – значення збільшується на 100; додається символ відсотків (%).

- Scientific (Експоненциальный) – числа виводяться в експонентній формі.

ВластивістьDecimal Places (Число десятичных знаков) вказує число цифр після коми. За замовчуванням встановлюється значення 2.

ВластивістьCaption(Подпись) – дозволяє задати заголовки стовпців таблиці.

ВластивістьRequired(Обязательные значения) – поле Yes (Да) визначає, що введення даних у це поле є обов'язковим, No (Нет) – необов’язковим.

ВластивістьFormat(Формат поля) вказує на формат виводу даних у режимі Таблиці.

ВластивістьInput Mask(Маска ввода) вказує маску введення даних, яка дозволяє автоматизувати перевірку символів, що вводяться. Для цього використовуються спеціальні символи шаблону (див. розділ 5.2).

ВластивістьIndexed(Индексированное поле) визначає, чи є дане поле індексованим і якщо воно є таким, то в якому з режимів Duplicates OK (Совпадения допускаются) іNo duplicates(Совпадения не допускаются) (див. розділ 5.3).

ВластивістьDefault Value(Значение по умолчанию) вказує значення, що вводиться автоматично в поле для кожного нового рядка таблиці, якщо користувачем у це поле не вводилось жодне значення.

ВластивістьValidation Rule (Условие на значение) дозволяє задати умову – обмеження на значення даних, що вводяться у це поле.

ВластивістьValidation Text (Сообщение об ошибке) видає вказане повідомлення користувачеві, якщо при введенні даних не виконалась умова, задана властивістюValidation Rule(Условие на значение).ВластивістьAllow Zero Length (Пустые строки)визначає, чи припустимо вводити в дане поле порожні рядки, тобто текстові дані нульової довжини.

Для перегляду або коректуванняструктури створеної таблиці (при знаходженні у вікні БД), можна виділити таблицю із списку таблиць і натиснути кнопку Design(Конструктор) на панелі у верхній частині вікна БД або клацнути правою кнопкою миші на імені таблиці і з контекстного меню вибрати командуDesign(Конструктор).

 

Лекція № 18

Створення зпитів в MS Access.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Створення таблиці за допомогою Конструктора таблиць | Призначення та формування запитів
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты