Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди зберігання і методи консервації бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ).
Читайте также:
  1. I. Методика диагностики объема восприятия.
  2. I. Организационно-методический раздел.
  3. II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
  4. II. Методика исследований
  5. II. Методические рекомендации.
  6. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  10. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Зберігання бронетанкового озброєння і техніки — це період експлуатації, при якому вона не використовується у визначений інтервал часу, а постійна бойова готовність її підтримується за рахунок застосування способів і засобів захисту від впливу факторів зовнішнього середовища і виконання комплексу організаційно-технічних заходів.

Комплекс організаційно-технічних заходів включає:

- постановку машин на зберігання і їх обслуговування у процесі зберігання в установлені строки;

- розробку і здійснення заходів для скорочення строків знімання БТОТ зі зберігання;

- контроль за технічним станом БТОТ і якістю робіт, що проводяться, а також своєчасним вживанням заходів щодо усунення виявлених недоліків;

- своєчасне планування, матеріально-технічне забезпечення і облік робіт, які проводяться при підготовці техніки і озброєння до зберігання, її обслуговуванні у процесі зберігання;

- створення необхідних умов (будівництво сховищ, технологічних ліній обслуговування і ін.) для якісного зберігання і обслуговування БТОТ.

 

Зберігання машин в військових частинах організується відповідно до вимог наказів і директив, Керівництва по зберіганню бронетанкового озброєння і техніки і експлуатаційної документації на машину.

Відповідальність за стан машин, повноту і якість виконання робіт, пов'язаних з постановкою їх на зберігання, технічне обслуговування в процесі зберігання, а також знімання машин зі збср'гання покладається на командирів з'єднань, військових частин, підрозділів, їх заступників з озброєння (головних інженерів) і начальників бронетанкової служби (технічного відділу).

Постановці на зберігання підлягають усі бойові і стройові машини, які не заплановано використовувати більше одного місяця.

В залежності від тривалості перерви у використанні установлюють два види зберігання:

— короткочасний, розрахований на строк до одного року;

— довгочасний, розрахований на строк більше одного року.

Вид зберігання для машин військових частин різного організаційно-штатного складу установлюється наказами та директивами Міністра оборони України.

У процесі зберігання на машини діє навколишнє середовище, ступінь дії якого залежить від умов зберігання машини. Умови зберігання характеризуються місцем зберігання, зовнішніми кліматичними і біологічними факторами. Машини утримуються на зберіганні в спеціально обладнаних місцях (опалюваних і неопалюваних сховищах, навісах, відкритих площадках та ін.).Основними кліматичними і біологічними факторами, впливаючими на машини в процесі зберігання, є:

—температура повітря і її змінення;

—відносна вологість повітря;

—атмосферні опади, вітер, конденсація вологи, сонячне проміння, корозійно-активні агенти повітря, пил, пісок, гриби плісняві, бактерії.

Захист машин від впливу кліматичних і біологічних факторів у процесі зберігання забезпечується шляхом їх консервації.

Консервація машин проводиться з метою захисту поверхні деталей і конструкційних матеріалів від корозії, старіння і біологічних пошкоджень в процесі зберігання і заснована на застосуванні способів тимчасового захисту.

Консервація машин проводиться такими методами:

—консервація машин без герметизації з використанням консерваційних мастил;

—консервація машин з герметизацією, використанням вологовбирача і динамічної осушки повітря у герметизованому об'ємі.

Герметизація машин може бути частковою, коли герметизується корпус або ізолюється від навколишнього середовища частина машини і повною, коли передбачається повне ізолювання машини від навколишнього середовища. При частковій герметизації машини застосовуються способи герметизації:«Напівчохол», «Чохол», «Заклейка», «Кокон», «Кокон-Заклейка» і «ОПВТ» (з використанням обладнання для підводного водіння). Повна герметизація машин здійснюється способом «Чохол».

Для підтримування в загерметизованих об'ємах технологічних ліній групового зберігання БТОТ відносної вологості повітря в установлених межах використовується пересувна (стаціонарна) установка динамічної осушки повітря.

Статичне осушення повітря засновано на використанні вологопоглинання для осушення повітря безпосередньо в герметичному об'ємі.

Динамічне осушення повітря засновано на осушенні повітря в герметичному об'ємі за допомогою повітряноосушувальних установок, які працюють по замкнутому циклу: відбір з герметичного об'єма зволоженого повітря, осушення його шляхом продування через вологовбирач, який знаходиться в установці, і обернена подача сухого повітря в герметичний об'єм.

При короткочасному зберіганні застосовується метод консервації поверхні деталей, вузлів і агрегатів машин робочоконсерваційними (консерваційними) маслами і мастилами.

При довгочасному зберіганні застосовується комбінований метод консервації.

Машини, які загерметизовані способами «Напівчохол», «Заклейка», «Чохол» і «Заклейка-Кокон» утримуються в опалюваних, неопалюваних сховищах, під навісами і на відкритих майданчиках.

Спосіб герметизації “ОПВТ” дозволяється застосовувати тимчасово (не більше двох років) при зберіганні машин в опалюваних, неопалюваних сховищах під навісами, відкритих площадках.При зберіганні на відкритій площадці машина, загерметизована способом «ОПВТ», повинна укриватися брезентом (з установленням дерев'яного або металевого каркаса).

Планування робіт по постановці машин на зберігання.

Планування робіт по постановці машин на зберігання має на меті:

—постановку машин на зберігання в строки, установлені керівними документами;

—планове забезпечення матеріально-технічними засобами, необхідними для постановки машин на зберігання;

—повне і якісне виконання робіт по підготовці машин до зберігання;

—своєчасний контроль посадовими особами за станом машин при постановці на зберігання;

Планування робіт по постановці машин на зберігання повинно проводитися з урахуванням виду зберігання машин і їх кількості, трудовитрат на постановку однієї машини, наявності матеріально-технічних засобів і методів, які застосовуються для консервації.

Постановку машин на зберігання організовує командир з'єднання (частини). Про постановку машин, знятих з короткочасного зберігання, а також тих, що надійшли на укомплектування з'єднань (частин), віддається наказ по з'єднанню (частині), в якому вказуються:

—марки і номери машин, підлягаючих постановці на зберігання;

—вид зберігання і спосіб герметизації;

—строки виконання робіт;

—порядок підготовки особового складу;

—склад спеціалізованих постів, бригад і їх керівники;

—порядок матеріально-технічного забезпечення;

—відповідальні особи за виконання робіт;

—контроль за виконанням даного наказу.

Цим же наказом визначається комісія для перевірки стану машин, обсягу і якості виконаних робіт.

На підставі наказу по частині заступник командира з озброєння спільно з іншими начальниками служб, погодивши з начальником штабу частини, складають план постановки машин на зберігання. У плані передбачається:

—підготовка особового складу;

—забезпечення підрозділів матеріалами і засобами обслуговування;

—обсяг робіт по підготовці машин до зберігання;

—строки і обсяг робіт, які виконуються спеціалізованими постами і бригадами;

—обладнання стоянок для машин;

—порядок перевірки якості робіт посадовими особами і членами комісії;

—порядок оформлення експлуатаційної документації і строки підготовки проекту наказу про постановку машин на зберігання.

План затверджується командиром частини за 10—15 днів до початку робіт на машинах.

На підставі цього плану заступник командира батальйону з озброєння розробляє аналогічний план підготовки машин до зберігання у батальйоні.

За 10—12 днів до початку робіт на машинах план затверджується заступником командира частини з озброєння.

У ротах (відділеннях, групах) згідно з планом батальйону розробляються плани-графіки, у яких показується перелік робіт, які необхідно виконати на машинах, виконавці і строки виконання запланованих робіт.

Екіпажі (бригади) виконують роботи у відповідності з картами технологічного процесу підготовки машин до зберігання, які розробляються командирами рот (начальниками відділень, груп) стосовно марок машин, які перебувають на озброєнні підрозділів.

Карти складаються у відповідності з вимогами технічного опису, інструкції з експлуатації машин і Керівництва по зберіганню бронетанкового озброєння і техніки.

Екіпажу (бригаді) видається план-завдання, в якому вказується обсяг робіт для кожного виконавця на день.

Підготовка особового складу до виконання робіт.

Підготовка екіпажів здійснюється у частині шляхом проведення дводенних учбових зборів.

Збори проводяться до початку практичних робіт на машинах.

Заняття з екіпажами під час зборів проводяться як у учбових класах, так і на матеріальній частині, де під керівництвом офіцерів практично вивчаються запланований об'єм робіт і технологія виконання операцій, пов'язаних з постановкою машин на зберігання, а також питання дотримання правил техніки безпеки.

Підготовка офіцерів технічної служби (начальник і помічник начальника бронетанкової служби, заступники командирів батальйонів, рот з озброєння, командир ремонтної роти) повинна проводитися перед підготовкою особового складу шляхом проведення дводенних зборів при частині.

З іншими офіцерами і прапорщиками, які займаються експлуатацією машин, повинні проводитися заняття у масштабі частини.

У процесі підготовки машин до зберігання доцільно щодня перед початком робіт протягом 20—30 хвилин проводити заняття з екіпажами по об'єму і технології виконання робіт, запланованих на цей день.

Під час підготовки машин до зберігання забороняється залучати особовий склад екіпажів до робіт, не пов'язаних з постановкою техніки на зберігання.

Для виконання складних робіт (перевірка і регулювання стабілізаторів озброєння, прицільних пристроїв, систем ПАЗ, ППО, навігаційної апаратури, системи управління вогнем і інш.), а також робіт, для яких необхідне спеціальне обладнання, створюються бригади із спеціалістів ремонтного підрозділу частини і відділень технічного обслуговування батальйону, які виконують ці роботи безпосередньо на машинах або на спеціально обладнаних постах.

У кожній бригаді або у старшого на посту повинні бути технологічна карта з переліком робіт, які необхідно виконати, і графік їх виконання по підрозділах, затверджені заступником командира частини з озброєння.

Підготовка засобів обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

Матеріально-технічне забезпечення по постановці машин на зберігання повинно включати виконання таких заходів:

—проведення розрахунку витрат експлуатаційних і герметизуючих матеріалів, ПММ та спеціальних рідин, а також запасних частин і інструменту;

—оформлення та подання заявки на одержання зі складу з'єднання (округу) необхідної кількості запасних частин, інструменту, експлуатаційних матеріалів та організація їх отримання;

—перевірка ремонту та підготовка стаціонарних та рухомих засобів обслуговування і ремонту, які будуть використовуватися для постановки машин на зберігання (установка для сушіння силікагелю (УСС), бак для обезводнювання масла (БОМ), агрегат консервації двигунів (АКД), машина технічного обслуговування (МТО), машина технічного обслуговування техніки зберігання (МТО-ТЗ), контрольно-перевірочна машина (КПМ), зварювальне обладнання і ін.).

Матеріально-технічне забезпечення повинно бути завершено за З—5 днів до початку робіт на машинах.

Роботи по матеріально-технічному забезпеченню організовує заступник командира частини з озброєння (головний інженер) спільно з заступниками командира частини та начальниками родів військ і служб.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 122; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты