Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУтримання машин на зберіганні
Читайте также:
  1. A) автоматического перевода с символических языков в машинные коды
  2. II. Машина
  3. А - машиностроения
  4. А) машина жұмыс органының орналасу функциясының сызықты емес болуы
  5. Автоматизация машины отсадочной МО-105
  6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ
  7. Агломерационды күйдіру машиналары
  8. Анализ и синтез машин Тьюринга
  9. Асинхронная машина кроме двигательного режима может работать в генераторном режиме и режиме электромагнитного тормоза.
  10. Асинхронная машина. Определение. Назначение. Конструкция. Основные параметры. Режимы работы асинхронной машины. Понятие скольжения.

Утримання машин на зберіганні—це комплекс організаційно-технічних заходів, направлених на забезпечення зберігання, справності та постійної готовності до використання за призначенням. Утримання машин на зберіганні включає:

—проведення установлених видів технічного обслуговування;

—заміну герметизуючих матеріалів, брезенту, акумуляторних батарей, шоломофонів, ПММ, шин і т. ін.;

—контроль за станом машин в процесі зберігання.

Технічне обслуговування машин на зберіганні проводиться з метою підтримання їх в справному стані і готовності до використання за призначенням в установлені строки. Воно включає перевірку стану і працездатності машин, заміну експлуатаційних матеріалів, деталей та складальних одиниць з обмеженими строками служби, проведення, при необхідності, регулювальних і інших робіт.

Для машин, які утримуються на короткочасному зберіганні, установлені такі види комплексного технічного обслуговування:

—контрольно-технічний огляд (КТО);

—технічне обслуговування № 1 при зберіганні (ТО-Із);

—сезонне обслуговування (СО);

—регламентоване технічне обслуговування (РТО);

Для машин, які утримуються на довгочасному зберіганні, установлені такі види комплексного технічного обслуговування:

—контрольно-технічний огляд (КТО);

—технічне обслуговування № 1 при зберіганні (ТО-Із);

—технічне обслуговування № 2 при зберіганні (ТО-2з);

—ТО-2з з переконсервацією й контрольним пробігом;

—регламентоване технічне обслуговування (РТО)*

-----------------------------------------------

* Машинам проводити РТО через 9—11 років, після чергового РТО (через 5— 6 років) проводиться ТО-2з з переконсервацією і КП.

 

Установлена така періодичність видів комплексного технічного обслуговування:

а) при короткочасному зберіганні:

—КТО—в паркові й парко-господарчі дні та в часи догляду за технікою;

—ТО-Із—один раз в три місяці;

—СО—повинно поєднуватися два рази на рік з роботами ТО-Із;

—РТО—проводиться на машинах бойової групи, об'єм і періодичність виконання робіт по марках машин відповідно до інструкції з експлуатації і технічного обслуговування даного зразка, а також спеціальних Керівництв та інструкцій, затверджених Начальником Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України;б) при довгочасному зберіганні:

КТО—в паркові й парко-господарчі дні та в часи догляду за технікою;

—ТО-Із—один раз в шість місяців (при цьому проводиться перевірка стану вузлів ходової частини, герметизуючого покриття й обводнення силікагелю);

—ТО-2з—проводиться на загерметизованих машинах один раз на рік з частковою розгерметизацією без пуску двигуна, як правило, влітку в суху погоду;

—ТО-2з—з переконсервацією й контрольним пробігом.

Переконсервація проводиться:

—на загерметизованих машинах на 1/6 від загальної кількості машин, поставлених на зберігання одночасно, після 4, 5, 6, 8, 9 і 10-ти років зберігання;

—на незагерметизозаних машинах кожний рік, за винятком тих, які в даному році не підлягають контрольному пробігу.

Переконсервація проводиться влітку, в суху погоду. Для проведення переконсервації виділяється спеціальний час, який передбачається в планах бойової підготовки частини і ротних розкладах занять.

Контрольному пробігу підлягають кожний рік 1/6 від загальної кількості машин, поставлених на зберігання одночасно:

—незагерметизозаних машин—починаючи з третього року безперервного зберігання;—загерметизованих—після 4, 5, 6, 8, 9 і 10-ти років зберігання з кількості машин, які не підлягають переконсервації в даному році.

Контрольний пробіг проводиться до переконсервації решти машин, щоб у випадку виявлення при пробігу несправних деталей та агрегатів машин, а також пошкоджених неметалевих деталей або корозійних пошкоджень, впливаючих на працездатність деталей, мати змогу на інших машинах з аналогічним строком зберігання оглянути та перевірити ті самі деталі та агрегати і прийняти рішення про їх обслуговування, ремонт або заміну.

Контрольний пробіг проводиться для гусеничних машин на 50км, а для колісних машин на 100км.

Регламентоване технічне обслуговування (РТО) проводиться на машинах бойової групи. Об'єм і періодичність виконання робіт—по марках машин відповідно до інструкції з експлуатації і технічного обслуговування даного зразка.

У першу чергу регламентоване технічне обслуговування проводиться на машинах довгочасного зберігання, які підлягають переконсервації і контрольному пробігу.

Після проведення регламентованого технічного обслуговування виконати об'єм робіт, передбачений для підготовки машин, які були в експлуатації.

З метою своєчасного і якісного виконання робіт по комплексному технічному обслуговуванню машин, які утримуються на довгочасному зберіганні, в частині (відділі) розробляються перспективний (на 10 років) і річний плани технічного обслуговування, в з'єднанні (на базі)—зведений перспективний план технічного обслуговування машин.

Технічне обслуговування машин короткочасного зберігання проводиться відповідно до річних і місячних планів експлуатації і виходу в ремонт БТОТ частини.В зведений перспективний план технічного обслуговування машин довгочасного зберігання з'єднання (бази) і в перспективний план частини (відділу) включаються всі заходи по технічному обслуговуванню машин, поновленню їх комплектуючих виробів, які повинні виконуватися на них з періодичністю, встановленою в керівних документах, (РТО, ТО-2з, Т0-2з з переконсервацією і контрольним пробігом), заміні (поновленню) герметизуючих матеріалів, брезентів, шоломофонів, колісних шин і т. ін.

В річний план технічного обслуговування БТОТ частини (відділу) включаються заходи, які передбачаються перспективним планом технічного обслуговування на цей рік, а також інші додаткові заходи, які повинні виконуватися на машинах протягом року (модернізація, доопрацювання і т. ін.).

Зведений перспективний план технічного обслуговування машин, що знаходяться на зберіганні, розробляється під керівництвом заступника командира з'єднання з озброєння (головного інженера) спільно з штабом, начальниками родів військ і служб (технічним відділом бази), підписується і затверджується командиром з'єднання (бази).

В військових частинах (відділах) перспективний і річний плани технічного обслуговування розробляються заступником командира частини з озброєння (старшим інженером відділу) і затверджуються командиром частини (начальником відділу).

В ротах (відділеннях, групах) при проведенні усіх видів комплексного технічного обслуговування машин, які знаходяться на зберіганні, роботи виконуються по планам-графікам, з вказівкою в графі 1 робіт, які виконуються при цьому виді технічного обслуговування.

Про проведення робіт технічного обслуговування на машинах, які утримуються на короткочасному і довгочасному зберіганні, віддається наказ по частині, з'єднанню (базі). В наказі вказуються: марки і номери машин, які підлягають технічному обслуговуванню, вид обслуговування; строки виконання, порядок підготовки особового складу; склад спеціалізованих постів та бригад і графіки їх роботи; порядок матеріально-технічного забезпечення; відповідальні особи за виконання робіт; склад комісії по перевірці обсягу і якості виконаних робіт технічного обслуговування.

Роботи по технічному обслуговуванню машин в процесі їх зберігання проводяться в обсягах, передбачених Технічними описами і інструкціями машин, інструкціями по проведенню РТО в військах і Керівництвом по зберіганню бронетанкового озброєння і техніки.

Технічне обслуговування машин короткочасного зберігання здійснюється особовим складом, закріпленим за машинами, з залученням сил і засобів підрозділів обслуговування і ремонту частини (з'єднання).

Технічне обслуговування машин довгочасного зберігання (КТО: ТО-Із, ТО-2з, ТО-2з з переконсервацією і контрольним пробігом) здійснюється силами і засобами частин; з'єднань і військовозобов'язаними, залученими на учбові збори для обслуговування озброєння і техніки.

Регламентоване технічне обслуговування проводиться силами і засобами ремонтних органів частин, з'єднань та об'єднань екіпажів машин та особового складу підрозділів технічного обслуговування і зберігання.

Для проведення РТО на машинах довгочасного зберігання залучаються військовозобов'язані, які призвані на учбові збори для обслуговування озброєння і техніки. За рішенням начальника Центрального бронетанкового управління штабу озброєння Збройних Сил України для проведення РТО можуть залучатися спеціалісти заводів промисловості та бронетанкових ремонтних заводів.

В період обслуговування машин забороняється залучати особовий склад, закріплений за машинами, спеціалістів підрозділів технічного обслуговування і ремонту на інші роботи, які не пов'язані з роботами на машинах.

Роботами по обслуговуванню машин в процесі зберігання керують командири підрозділів.

Про виконання робіт ТО-Із; ТО-2з, ТО-2з з переконсервацією і контрольним пробігом та РТО робиться відмітка в формулярі машин та у журналі машини, яка знаходиться на довгочасному зберіганні.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 58; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты