Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДоговірно-правове забезпечення
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  5. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  6. Визначення умов забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства
  7. Виконання функції забезпечення якості на етапі "Виробництво".
  8. Витрати на соціальне забезпечення
  9. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
  10. Водозабезпечення в екстремальних умовах

Структурна перебудова галузі та комерціалізація космічних технологій, все більш активний вихід галузі на світовий космічний ринок вимагають доопрацювання багатьох аспектів чинного законодавства з питань, що відносяться до сфери гармонізації його з міжнародним правом, а саме: державної належності космічних апаратів; захисту інтелектуальної власності; відповідальності та юрисдикції при застосуванні космічних систем; гарантій прав інвесторів щодо мобільних космічних об’єктів; захисту довкілля; впливу комерціалізації та приватизації космічної діяльності на державний сектор послуг; стандартизації та сертифікації космічної техніки; врегулювання спорів при реалізації комерційних космічних проектів та ін.

Особливо актуальною проблемою для національної космічної галузі є недостатній рівень правового регулювання важливої складової зовнішньоекономічної діяльності – контрактної роботи підприємств і організацій галузі, що у поєднанні з неврегульованістю окремих питань цієї діяльності у чинному законодавстві, з однієї сторони, і надзвичайно низьким професійним рівнем юристів-практиків на місцях, з іншої, призводить до значних перешкод у розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а іноді й до суттєвих фінансових збитків.

На жаль, незважаючи на незадовільний стан чинного законодавства у цій сфері передовий міжнародний досвід не використовується, мабуть, через недостатню інформованість юристів-практиків.

Намагання запровадження механізмів правового регламентування контрактної роботи «зверху» (через запровадження правил укладення комерційних космічних контрактів на рівні відомчих актів), знову таки, на жаль, до цього часу не знайшли підтримки в керівників провідних підприємств і організацій.

Подальший розвиток космічного законодавства України здійснюватиметься різними шляхами, в тому числі й шляхом імплементації норм міжнародного космічного права в цю галузь національного космічного законодавства. Під імплементацією норм міжнародного права в національне законодавство розуміється впровадження міжнародно-правових норм в національні закони та інші нормативні акти. Імплементаційними при цьому мають стати норми міжнародних актів, ратифікованих Україною. За умови кращого кількісного та якісного розвитку міжнародного космічного права в порівнянні з космічним законодавством України, імплементація відповідних норм може мати важливе значення для розвитку галузі національного законодавства.При встановленні необхідності в імплементації конкретних норм МКП ці норми переносяться в національне законодавство при прийнятті нових законодавчих актів чи внесенні до чинних актів відповідних змін і доповнень.

Питання про імплементацію пов’язане з іншим кардинальним питанням: чи достатньо для регламентації відповідних відносин у сфері космічної діяльності діючих норм міжнародного космічного права? Відповідь на це запитання потребує певної «інвентаризаційної» роботи щодо множини цих норм, в ході якої повинно бути з’ясованим: чи охоплюють існуючі міжнародно-правові норми діяльність не тільки держав і міжнародних організацій, а й юридичних та фізичних осіб у космосі; чи можуть поряд з космічною діяльністю суб’єктів міжнародного публічного права, що врегульовані відповідними нормами, виникати аналогічні відносини між суб’єктами міжнародного права та несуверенними суб’єктами, або тільки між несуверенними суб’єктами; чи потрібна імплементація відповідних норм міжнародного права у національне законодавство?Мабуть лишнім буде говорити про важливість системного та планового вивчення цих проблем для розвитку не тільки національного космічного права, але й самої космічної галузі з огляду на її міжнародну спрямованість (і за коопераційними зв’язками в процесі створення КТ, і за експортною спроможністю галузі). Але фактично ці роботи здійснюються дуже повільно, причому не тільки через брак коштів, але й у зв’язку з вкрай недостатньою кадровою укомплектованістю відповідних правових інституцій. Між тим, вже на разі є потреба в імплементації в національне космічне законо-давство багатьох норм і правил таких міжнародно-правових актів, як Угода про рятування 1968 року, Конвенція про відповідальність 1972 року, Конвенція про реєстрацію1975 року тощо. З цією проблемою пов’язане й питання про ратифікацію Україною міжнародних договорів і угод з питань використання космічного простору. Це є обов’язковою передумовою практичної імплементації норм цих договорів у внутрішнє законодавство України.

Крім імплементації норм і принципів міжнародного космічного права у внутрішнє законодавство, є й інші механізми впливу міжнародного права на поведінку суб’єктів космічної діяльності. Зокрема, має набути поширення практика введення в комерційні контракти положень міждержавних угод загальностратегічного і політичного характеру, в яких держави беруть на себе пряму відповідальність за дії юридичних і фізичних осіб, що знаходяться під їх юрисдикцією, і наприклад, надають космічні послуги та технології. В необхідних випадках може бути введене положення щодо держави як гаранта з космічних угод. Але для регламентації цих питань вкрай нагальним вважається прийняття законодавчого акту щодо регулювання комерційних аспектів космічної діяльності під юрисдикцією України.

.

 


 

[2] Виділено автором


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты