Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТерміни та поняття до теми
Читайте также:
  1. Oсновнi термiни i поняття
  2. XI. Терміни, які використовуються на занятті
  3. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  4. Введення поняття функції
  5. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  6. Визначити поняття кримiнальноi вiдповiдальностi.
  7. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  8. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  9. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  10. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Життєвий цикл проекту

Інноваційний проект

Команда проекту

Невизначеність

Ризик

Управління вартістю

Управління комунікаціями проекту

Управління інноваційним проектом

Управління обсягом проекту

Управління постачанням

Управління ризиками проекту

Управління часом

Управління якістю проекту

Шанс

Питання для самоконтролю

1. Як можна тлумачити термін “проект” та “інноваційний проект”?

2. Назвіть спільні ознаки проектів, у тому числі інноваційних.

3. Назвіть головні критерії класифікації інноваційних проектів.

4. Що таке “потрійне обмеження”? Як можна визначити поняття “управління інноваційним проектом”?

5. Які підходи щодо поділу фаз і стадій життєвого циклу інноваційного проекту виокремлюють?

6. Які функції виконують учасники проекту?

7. Назвіть базові елементи управління проектом та управлінські моделі в підсистемах управління проектом.

8. В чому полягає відміна підсистем управління проектом від функцій управління проектом?

9. Охарактеризуйте сутність та особливості застосування різних форм проектного фінансування.

10. Які процеси планування відносять до основних та допоміжних?

11. Охарактеризуйте модель управління реалізацією проекти. Які інструменти використовують у цій моделі?

12. Які типи організаційних структур використовують залежно від виду, завдань, масштабів інноваційних проектів?

13. Визначте особливості взаємодії згідно етапів розвитку життєвого циклу команди інноваційного проекту.

14. У чому полягає особливості рольових функцій керівників, зорієнтованих на завдання та зорієнтованих на відносини в колективі?

15. Назвіть основні етапи управління ризиками проекту.

16. Які методи якісного та кількісного оцінювання ризиків проекту виокремлюють? Охарактеризуйте їх.

17. Охарактеризуйте основні методи мінімізації ризиків проекту.

 

Тести для самоконтролю

1. Виокремлюють такі базові елементи управління інноваційним проектом:

а) роботи;

б) інвестиції;

в) ресурси;

г) цілі;

д) результати;

е) ризики.

2. Визначте, які управлінські моделі (позначені літерами) використовують у відповідній підсистемі управління проектом (позначено цифрами)?

1. Підсистема управління часом.2. Підсистема управління якістю проекту.

3. Підсистема управління людськими ресурсами.

а) дерево цілей; структура робіт, ЖЦ проекту, технічний проект;

б) сіткова модель, календарний графік, розклад робіт;

в) організаційна структура, штатний розклад, матриця відповідальності;

г) структура продукції, структура потреб;

д) структура ресурсів, графік постачання.

3. Розташуйте за порядком етапи фінансування інноваційного проекту:

а) розроблення плану реалізації інноваційного проекту;

б) попередній аналіз життєздатності проекту;

в) контроль за виконанням плану і дотриманням умов фінансування інноваційного проекту;

г) організація фінансування інноваційного проекту.

4. З наведеного переліку методів оберіть ті, що застосовуються для кількісного аналізу ризиків інноваційного проекту:

а) статистичний метод;

б) експертний метод;

в) аналіз чутливості проекту;

г) метод сценаріїв;

д) імітаційне моделювання;

ж) резервування коштів.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты