Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проміжні розрахунки впливу зміни обсягу товарообігу та середнього товарного запасу на час обертання, дні
Асортиментна група товарів Час обертання товарних запасів Вплив на час обертання
за планом при плановому запасі і фак-тичному това-рообігу за фактом зміни обсягу товароо-бігу (формула (1.32) зміни середньо-го товар-ного запа-су (форму-ла (1.33) сумарний (обох факторів) (формула (1.34)
Непродовольчі товари   54,1613   53,8141   58,4936   -0,3472   4,6795   4,3323
Продовольчі товари   18,25   18,3725   17,1477   0,1225   -1,2248   -1,1023
У цілому 30,4835 30,5507 31,3546 0,0672 0,8039 0,8711

 

За результатами аналізу час обертання товарних запасів підприємства збільшився майже на один день (0,8711 дня). Це свідчить хоча й про незначне, але сповільнення швидкості товарообігу. Негативно на час обертання вплинули обидва фактори. Поясненням цього може бути значне збільшення часу обертання запасів непродовольчих товарів. Так, на підприємстві запаси непродовольчих товарів зростали темпами швидшими, ніж виручка від їх реалізації. Саме цей факт і вплинув негативно на час обертання як непродовольчих товарів, так і в цілому всього асортименту товарів, що реалізуються підприємством.

У зв’язку з цим виникає необхідність у більш детальній оцінці впливу структури товарообігу на час обертання товарних запасів. Вико-ристаємо факторну модель (формула (1.31), що дозволяє визначити на час оборотності товарних запасів вплив:

1) зміни структури товарообігу:

 

, (1.35)

2) зміни часу обертання окремих асортиментних груп товарів:

 

, (1.36)

де – абсолютні відхилення за факторами У і ЧО;

3) сумарний вплив факкторів:

 

. (1.37)

 

Вплив факторів визначимо за даними табл. 1.9.

Таблиця 1.9

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты