Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВихідні дані для аналізу обсягу товарообігу
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  3. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  4. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою
  5. Визначення необхідного обсягу вибірки та поширення результатів вибірки на генеральну сукупність
  6. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  7. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння
  8. Вихідні дані
  9. Вихідні дані для аналізу впливу трудових показників на обсяг товарообігу
Показники План Факт Абсолютне відхилення
Площа торгового залу (П), кв.м. -5
Навантаження на 1 кв. м. торгової площі, тис. грн.   101,1111   113,5   12,3889
Обсяг товарообігу, тис. грн. 4 550 4 540 -10

 

Вплив факторів визначимо за допомогою інтегрального методу за формулами:

 

, (1.26)

. (1.27)

Сумарний вплив: . (1.28)

 

Здійснимо розрахунки за даними табл. 1.5:

тис. грн.;

тис. грн.;

сумарний вплив: -536,5+526,5=4540-4550=-10 тис. грн.

 

За результатами аналізу підприємство недоотримало виручки в сумі 536,5 тис. грн. із-за незабезпеченості торговими площами. За умови збереження навантаження на 1 кв. м. на досягнутому рівні і доведення торгових площ хоча б до планового рівня підприємство могло б максимально збільшити товарообіг.

Факторний аналіз товарообігу дозволяє враховувати зміни ринкової кон’юнктури і в той же час коригувати цінову політику. Цінова політика підприємства полягає у встановленні та гнучкій зміні цін на такому рівні, що дозволить підприємству досягти поставлених цілей (збільшення долі фірми на ринку, максимізації прибутку чи беззбиткової діяльності).

Аналіз цінового фактора дозволяє дати відповіді на такі питання:

наскільки ціни відображують рівень витрат;

як вплине зміна цін на обсяг товарообігу;

який рівень цін у підприємства порівняно з конкурентами та середньогалузевими цінами;

чи змінює підприємство ціни у відповідь на дії конкурентів.

Для оцінки змін ринкової кон’юнктури використовують факторну модель:

 

, (1.29)

де – кількість реалізованих товарів;

Ц – ціна одиниці товару;

і – вид товару (номенклатура);

n – кількість видів (номенклатур) товарів.

 

Аналіз можна здійснювати і за окремими номенклатурами товарів. Кількість реалізованих товарів слід брати в натуральних чи умовно-натуральних одиницях (штуках, кілограмах, банках, умовних консервних банках тощо).

На обсяг товарообігу впливають і соціальни чинники, тобторівень організації праці, умови праці і відпочинку, матеріальне стимулювання персоналу, психологічний клімат у колективі.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты