Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані для аналізу обсягу товарообігу
Показники План Факт Абсолютне відхилення
Площа торгового залу (П), кв.м. -5
Навантаження на 1 кв. м. торгової площі, тис. грн.   101,1111   113,5   12,3889
Обсяг товарообігу, тис. грн. 4 550 4 540 -10

 

Вплив факторів визначимо за допомогою інтегрального методу за формулами:

 

, (1.26)

. (1.27)

Сумарний вплив: . (1.28)

 

Здійснимо розрахунки за даними табл. 1.5:

тис. грн.;

тис. грн.;

сумарний вплив: -536,5+526,5=4540-4550=-10 тис. грн.

 

За результатами аналізу підприємство недоотримало виручки в сумі 536,5 тис. грн. із-за незабезпеченості торговими площами. За умови збереження навантаження на 1 кв. м. на досягнутому рівні і доведення торгових площ хоча б до планового рівня підприємство могло б максимально збільшити товарообіг.

Факторний аналіз товарообігу дозволяє враховувати зміни ринкової кон’юнктури і в той же час коригувати цінову політику. Цінова політика підприємства полягає у встановленні та гнучкій зміні цін на такому рівні, що дозволить підприємству досягти поставлених цілей (збільшення долі фірми на ринку, максимізації прибутку чи беззбиткової діяльності).

Аналіз цінового фактора дозволяє дати відповіді на такі питання:

наскільки ціни відображують рівень витрат;

як вплине зміна цін на обсяг товарообігу;

який рівень цін у підприємства порівняно з конкурентами та середньогалузевими цінами;

чи змінює підприємство ціни у відповідь на дії конкурентів.

Для оцінки змін ринкової кон’юнктури використовують факторну модель:

 

, (1.29)

де – кількість реалізованих товарів;

Ц – ціна одиниці товару;

і – вид товару (номенклатура);

n – кількість видів (номенклатур) товарів.

 

Аналіз можна здійснювати і за окремими номенклатурами товарів. Кількість реалізованих товарів слід брати в натуральних чи умовно-натуральних одиницях (штуках, кілограмах, банках, умовних консервних банках тощо).

На обсяг товарообігу впливають і соціальни чинники, тобторівень організації праці, умови праці і відпочинку, матеріальне стимулювання персоналу, психологічний клімат у колективі.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты