Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності товарообігу
 

  Квартал Обсяг товарообігу, тис. грн. % виконання плану Товарообіг зарахований в виконання плану
  План   факт
І 98,88
ІІ 1 050 1 050 100,00 1 050
ІІІ 1 400 1 300 92,86 1 300
ІV 1 200 1 300 108,33 1 200
Разом 4 550 4 540 99,78 4 440

 

Коефіцієнт ритмічності товарообігу за даними табл. 1.3 становить:

 

.

 

Коефіцієнт ритмічності менше одиниці з причини невиконання плану реалізації в І і ІІІ кварталах відповідно на 1,12% і 7,14%. З табл. 1.3 видно, що план реалізації не виконано як за ритмічністю (на 3%), так і за загальним обсягом реалізації (на 0,22%). У цілому торговельне підпри-ємство реалізувало продукції 99,78% від запланованого обсягу реа-лізації, а у встановлені планом терміни лише 97%. Невиконання плану ритмічності товарообігу може в І і ІІІ кварталах негативно позначитися на швидкості товарообігу.

Коефіцієнт варіації товарообігу визначається за формулою:

 

, (1.2)

де – фактичний товарообіг в і-му періоді;

– середня за період сума планового товарообігу;

n – кількість періодів (діб, декад, кварталів).

 

У нашому прикладі коефіцієнт варіації дорівнює:

 

Середня сума планового товарообігу визначається діленням суми планового товарообігу на кількість періодів (4550: 4 = 1137,5). Так, товарообіг за кварталами відхиляється від графіку в середньому на 15,34%. Слід зазначити, що на відміну від коефіцієнта ритмічності коефіцієнт варіації враховує не тільки недовиконання, а й перевиконання плану реалізації за окремими періодами.

Коефіцієнт аритмічності товарообігу визначається за фор-мулою:

 

, (1.3)

де – коефіцієнт ритмічності товарообігу;

– коефіцієнт аритмічності товарообігу.

 

Коефіцієнт аритмічності, розрахований за даними табл. 1.3, дорівнює: . Тобто підприємство недореалізувало у встановлені графіком строки 3% товарів від загального планового това-рообігу. Такі результати вимагають виявлення причин недотримання графіка реалізації.

За даними розрахунків коефіцієнта аритмічності визначають ре-зерви збільшення товарообігу. Здійснюють такі розрахунки з викорис-танням формули:

 

, (1.4)

де – резерви зростання товарообігу (сума недоотриманої у встановлені терміни виручки від реалізації продукції);

– сума планового товарообігу;

– коефіцієнт аритмічності товарообігу.

Сума недоотриманої у встановлені терміни виручки від реалізації продукції у даному прикладі складає:

 

тис. грн.

 

Причинами неритмічності товарообігу можуть бути:

незабезпеченість торговим персоналом;

відсутність необхідних торгових площ;

недосконала цінова політика;

недостатній рівень товарних запасів;

зміна ринкової кон’юнктури;

низький рівень якості товарів.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты