Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Факторний аналіз обсягу товарообігу
Факторний аналіз товарообігу полягає в оцінці впливу різних факторів на зміну суми товарообігу.

Серед таких факторів в економічній літературі [13, 27, 34] виді-ляються пов’язані з:

товарними фондами;

використанням трудових ресурсів;

використанням матеріально-технічної бази;

змінами ринкової кон’юнктури;

соціальними чинниками.

Розгляд впливу товарних фондів на зміну товарообігу слід почати з товарного балансу:

 

, (1.5)

звідси , (1.6)

де – товарні запаси на початок періоду;

Н – надходження товарів (придбання з метою подальшої реалізації);

ТО – сума товарообігу за звітний період;

В – інше вибуття товарів (псування, розкрадання);

– товарні запаси на кінець звітного періоду.

 

Аналіз впливу факторів на обсяг товарообігу здійснюється з вико-ристанням прийому ланцюгових підставлень як в цілому по під-приємству, так і за окремими торговими точками, формами обслу-говування, видами і асортиментними групами товарів, окремими постачальниками. Результати такого аналізу наведені в табл. 1.4.

 

Таблиця 1.4

Аналіз товарного балансу торгового підприємства в планових цінах,тис. грн.

Показники План Факт Абсолютне відхилення Характер впливу на обсяг товарообігу
Товарні запаси на початок періоду   1 850   1 740   -110   -110
Надходження товарів за звітний період     4 000     4 200        
Інше вибуття товарів         -50
Товарні запаси на кінець періоду   1 200   1 250     -50
Реалізація товарів (товарообіг) за період     4 550     4 540     -10     -10

У цілому фактичний товарообіг менше планового на 10 тис. грн. Невиконання плану реалізації продукції пов’язане зі зменшенням товарних запасів на початок періоду та збільшенням іншого вибуття товарів і товарних запасів на кінець періоду. Отже, за будь-якої ситуації збільшення товарообігу можна досягти за рахунок зростання товарних запасів на початок періоду і надходження товарів за звітний період, а також за рахунок зменшення іншого вибуття товарів і товарних запасів на кінець періоду.

Вплив ефективності використання трудових ресурсів на обсяг товарообігу оцінюють через показники продуктивності праці:

середньогодинного виторгу на одного працівника;

середньоденного виторгу на одного працівника;

середньорічного виторгу на одного працівника.

Відповідно маємо три моделі для факторного аналізу товарообігу:

, (1.7)

, (1.8)

(1.9)

де Ч – середньорічна чисельність торгового персоналу;

Д – кількість відпрацьованих днів одним торговим працівником за рік;

Т – середня тривалість робочого дня;

РВ – середньорічний виторг на одного торгового працівника;

ДВ – середньоденний виторг на одного торгового працівника;

ГВ – середньогодинний виторг на одного торгового працівника.

 

Для здійснення факторного аналізу товарообігу використаємо вихідні дані табл. 1.4.

Таблиця 1.4

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты