Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
Показники Рік
Обсяг товарообігу, тис. грн. 2 780 2 560 3 230 3 550 4 540
Базові темпи зростання, % - 92,09 116,18 127,7 163,31
Ланцюгові темпи зростання, % - 92,09 126,17 109,91 127,89

 

За даними табл. 1.2 помічено стійку тенденцію до зростання обсягів товарообігу, за виключенням 2004 року, в якому товарообіг був значно меншим, ніж у попередньому році.

Визначення середньорічного темпу зростання обсягу товарообігу здійснюється за формулою середньої гометричної:

 

, (1.1)

де – середньорічний темп зростання товарообігу;

Т – ланцюгові темпи зростання обсягу товарообігу;

n – кількість періодів, що аналізуються.

 

Визначений за даними табл. 1.2 середньорічний темп зростання товарообігу складе:

 

 

Це означає, що за останні 5 років середньорічний темп зростання товарообігу склав 113,05%, тобто в цілому тенденція позитивна, але збільшення товарообігу є доволі повільним.

Для більш наочного відображення динаміки товарообігу викорис-товують графічний метод. За даними табл. 1.2 побудовано графік зміни темпів зростання товарообігу (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Динаміка зміни темпів зростання обсягу товарообігу

 

Крім динаміки товарообігу важливе значення має його ритмічність, тобто відповідність обсягів товарообігу встановленому на певний період (декаду, місяць, квартал, півріччя, рік) графіку реалізації продукції. Від ритмічності реалізації залежить можливість вчасного здійснення оптових закупівель та швидкість товарообігу.

Для оцінки ритмічності товарообігу розраховують:

коефіцієнт ритмічності;

коефіцієнт варіації;

коефіцієнт аритмічності.

Коефіцієнт ритмічності товарообігу визначається як відношення товарообігу, зарахованого у виконання плану (або фактичного това-рообігу, що не вище плану) до суми планового товарообігу. Коефіцієнт ритмічності товарообігу не може бути більшим за 1. Якщо він дорівнює 1, то план ритмічності товарообігу виконано в повному обсязі. Приклад визначення коефіцієнта ритмічності товарообігу продемонструємо на даних табл. 1.3.

 

Таблиця 1.3


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты