Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз динаміки загального обсягу товарообігу
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  3. Аналіз асортименту і структури продукції.
  4. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  6. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  7. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  8. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  9. Аналіз динаміки рекламації
Показники Рік
Обсяг товарообігу, тис. грн. 2 780 2 560 3 230 3 550 4 540
Базові темпи зростання, % - 92,09 116,18 127,7 163,31
Ланцюгові темпи зростання, % - 92,09 126,17 109,91 127,89

 

За даними табл. 1.2 помічено стійку тенденцію до зростання обсягів товарообігу, за виключенням 2004 року, в якому товарообіг був значно меншим, ніж у попередньому році.

Визначення середньорічного темпу зростання обсягу товарообігу здійснюється за формулою середньої гометричної:

 

, (1.1)

де – середньорічний темп зростання товарообігу;

Т – ланцюгові темпи зростання обсягу товарообігу;

n – кількість періодів, що аналізуються.

 

Визначений за даними табл. 1.2 середньорічний темп зростання товарообігу складе:

 

 

Це означає, що за останні 5 років середньорічний темп зростання товарообігу склав 113,05%, тобто в цілому тенденція позитивна, але збільшення товарообігу є доволі повільним.

Для більш наочного відображення динаміки товарообігу викорис-товують графічний метод. За даними табл. 1.2 побудовано графік зміни темпів зростання товарообігу (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Динаміка зміни темпів зростання обсягу товарообігу

 

Крім динаміки товарообігу важливе значення має його ритмічність, тобто відповідність обсягів товарообігу встановленому на певний період (декаду, місяць, квартал, півріччя, рік) графіку реалізації продукції. Від ритмічності реалізації залежить можливість вчасного здійснення оптових закупівель та швидкість товарообігу.

Для оцінки ритмічності товарообігу розраховують:

коефіцієнт ритмічності;

коефіцієнт варіації;

коефіцієнт аритмічності.

Коефіцієнт ритмічності товарообігу визначається як відношення товарообігу, зарахованого у виконання плану (або фактичного това-рообігу, що не вище плану) до суми планового товарообігу. Коефіцієнт ритмічності товарообігу не може бути більшим за 1. Якщо він дорівнює 1, то план ритмічності товарообігу виконано в повному обсязі. Приклад визначення коефіцієнта ритмічності товарообігу продемонструємо на даних табл. 1.3.

 

Таблиця 1.3


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты