Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані для аналізу впливу трудових показників на обсяг товарообігу
Показники План Факт Абсолютне відхилення ( )
Обсяг товарообігу, тис. грн. 4 550 4 540 -10
Середньорічна чисельність торгового персоналу, чол.       -5
Кількість відпрацьованих днів одним торговим працівником за рік             -5
Середня тривалість робочого дня, годин       -
Середньорічний виторг на одного торгового працівника, тис. грн.      
Середньоденний виторг на одного торгового працівника, тис. грн.     0,887805     1,135     0,247195
Середньогодинний виторг на одного торгового працівника, тис. грн.   0,11098   0,14188   0,0309

 

Двохфакторна модель аналізу товарообігу (формула (1.7) передбачає визначення впливу на нього таких факторів:

1) середньорічної чисельності торгового персоналу (з вико-ристанням для цього прийому ланцюгових підстановок):

 

, (1.10)

тис. грн.

 

2) середньорічного виторгу на одного торгового працівника:

 

, (1.11)

тис. грн.;

 

Сумарний вплив факторів дорівнює різниці між фактичним і плановим значення товарообігу: -910 + 900 = -10 тис. грн.

Таким чином, негативно на обсяг товарообігу вплинув перший фактор. Так, за рахунок зменшення середньорічної чисельності персо-налу товарообіг знизився на 910 тис. грн. Майже повністю негативний вплив цього фактора перекрито зростанням товарообігу за рахунок збільшення середньорічного виробітку на одного торгового працівника.

Трьохфакторна модель аналізу товарообігу (формула (1.8) передбачає визначення:

1) відносних відхилень за кожним із трьох факторів:

 

; ; .

За даними табл. 1.4:

,

 

2) впливу середньорічної чисельності торгового персоналу на ТО:

, (1.12)

за даними табл. 1.4: -910тис. грн.;

 

3) впливу на зміну товарообігу середньої кількості днів, від-працьованих одним працівником за рік:

 

, (1.13)

за даними табл. 1.4: тис. грн.

 

4) впливу на зміну товарообігу середньоденного виторгу одного торгового працівника:

, (1.14)

за табл. 1.4 тис. грн.

 

Сумарний вплив факторів дорівнює різниці між фактичним і плановим товарообігом: -910-88,8+988,8 = 4540-4550 = -10 тис. грн.

Негативно на обсяг товарообігу вплинуло скорочення чисельності торгового персоналу та середньої кількості днів, відпрацьованих одним працівником. Під дією цих факторів товарообіг зменшився відповідно на 910 і 88,77 тис. грн.

Чотирьохфакторна модель аналізу товарообігу (формула (1.9) дозволяє визначити з використанням прийому абсолютних різниць вплив таких факторів:

, (1.15)

, (1.16)

, (1.17)

, (1.18)

 

Сумарний вплив: , (1.19)

де – абсолютні відхилення за факторами, що визна- чаються як різниця між їх фактичними і плановими значеннями. В економічному аналізі позначення “ ” завжди означає абсолютне відхилення.

Здійснимо розрахунки за даними табл. 1.4:

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.;

сумарний вплив: -910-88,8+0+988,8 = 4540-4550 = -10 тис. грн.

На обсяг товарообігу, як і в попередніх факторних моделях, нега-тивно вплинули середньорічна чисельність торгового персоналу та середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік. Тривалість робочого дня не змінилася, тому на обсяг товарообігу не вплинула. Позитивно на обсяг товарообігу вплинула лише зміна серед-ньогодинного виторгу одного працівника. Але й цей показник можна збільшити за рахунок покращення організації праці, дозволу внутріш-нього сумісництва професій, механізації та автоматизації робіт з сортування, розфасування, упакування продукції, залучення додатково працівників у міру необхідності.

Таким чином, резервами збільшення товарообігу є доведення хоча б до планового рівня таких трудових показників, як середньорічна чи-сельність торгового персоналу та середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік.

До показників, що характеризують ефективність використання матеріально-технічної бази, належать [34]: фондовіддача, фондоємність, навантаження (обсяг товарообігу) на 1 кв. м торгової площі, середній обсяг товарних запасів на 1 куб. м складських приміщень, кількість тонно-днів зберігання продукції на 1 куб. м. холодильних камер.

Вплив ефективності використанням матеріально-технічної бази на обсяг товарообігу аналізують з використанням таких факторних мо-делей [13, 27, 34]:

, (1.20)

, (1.21)

, (1.22)

де ОПФ – середньорічна вартість основних фондів;

ФО – фондовіддача;

П – площа торгового залу;

Н – навантаження (обсяг товарообігу на 1 кв. м. торгової площі);

Д – середня кількість днів відпрацьованих одним працівником за рік;

Т –тривалість робочого дня;

В – середньогодинний виторг одного торгового працівника з 1 кв.м. торгової площі.

.

Крім широко відомих в літературі моделей, пропонуємо:

 

, (1.23)

, (1.24)

, (1.25)

де ТЗ – середній за період товарний запас;

– коефіцієнт оборотності товарних запасів (швидкість товаро-обігу);

– середній товарний запас на 1 куб. м. складських площ;

СП – обсяг складських приміщень;

ТП – тривалість звітного періоду;

ПО – період оборотності товарних запасів (тривалість одного оборо-ту товарних запасів;

ОТЗ – середньоденний товарний запас.

 

Здійснимо аналіз впливу матеріально-технічної бази на обсяг товарообігу з використанням формули (1.21). Вихідні дані для аналізу товарообігу наведені в табл. 1.5.

 

Таблиця 1.5


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты