Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники ефективності діяльності торгових підприємств
Назви показників Формула для розрахунку Рекомендації щодо розрахунку показників
Показники ефективності використання основних засобів [13]
Навантаження на 1 кв. м. торгової площі визначається для підприємств роздрібної торгівлі
Коефіцієнт установчої площі визначається для під-приємств роздрібної торгівлі. Нормативне значення 0,27 – 0,3
Коефіцієнт експозиційної площі визначається для під-приємств роздрібної торгівлі. Нормативне значення 0,7 – 0,75
Коефіцієнт вико-ристання виробничої потужності визначається для під-приємств громад-ського харчування
Питомий складський товарообіг визначається для підприємств оптової торгівлі
Коефіцієнт викорис-тання складської площі визначається для підприємств оптової торгівлі
Коефіцієнт викорис-тання об’єму складів визначається для підприємств оптової торгівлі
Фондовіддача визначається для будь-яких підприємств
Коефіцієнт використан-ня основних засобів визначається для будь-яких підприємств

Продовження табл. 1.10

Показники ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів
Середньорічний виторг на одного торгового працівника визначається для будь-яких підприємств у динаміці
Середньоденний виторг на одного торгового працівника визначається для будь-яких підприємств у динаміці
Середньогодинний виторг на одного торгового працівника визначається для будь-яких підприємств у динаміці
Валовий прибуток в розрахунку на одного торгового працівника позитивним є зростання показника
Ефективність використання товарних запасів [34] якщо має місце зниження показника, слід виявити його причини
Показники рентабельності торгової діяльності
Чиста рентабельність продаж показує, скільки чис-того прибутку прихо-диться на 1 грн. товарообігу
Валова рента-бельність продаж позитивним є зрос-тання показника
Рентабельність витрат обігу зростання показника можливе при змен-шенні витрат обігу
Рентабельність оборотних активів показує, скільки вало-вого прибутку отри-мано з 1 грн. оборотних активів
Коефіцієнт покриття витрат обігу характеризує ступінь покриття витрат обігу чистим доходом
Коефіцієнт окупності витрат обігу позитивним є зменшення показника

За результатами розрахунків показників, наведених в табл. 1.10 визначають резерви підвищення ефективності діяльності торгових підприємств. До них належать:

а) резерви ефективності використання основних засобів:

продаж або списання непотрібних та зношених основних засобів;

збільшення торгових і складських площ;

б) резерви ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів:

підвищення продуктивності праці торгового персоналу за рахунок покращення організації праці, механізації й автоматизації праці;

усунення внутрішньозмінних та цілодобових втрат робочого часу шляхом покращення нормування таорганізації праці;

прискорення товарооборотності за рахунок зниження товарних запасів, посилення контролю за своєчасністю погашення дебіторської заборгованості;

в) резерви підвищення рентабельності торгової діяльності:

зменшення витрат обігу за рахунок уникнення непродуктивних витрат, розрахунку точки беззбитковості, оцінки причин збільшення найбільш вагомих статей витрат обігу;

збільшення обсягів реалізації за рахунок впровадження засобів маркетингових комунікацій, удосконалення асортиментної структури товарообігу, перегляду цінової політики, розширення ринків збуту.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 102; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты