Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобистість: сутність, структура, організаційна поведінка
Читайте также:
  1. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  2. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  5. Банковская система (понятие, структура, принципы организации). Правовое положение Национального банка в банковской системе Республики Беларусь
  6. Билет 3. 3.1. Банковская система России: понятие, структура, особенности функционирования
  7. Билет 4. 4.1. Рынок капитала: понятие, структура, особенности функционирования.
  8. Билет 8. 8.1. Комплекс маркетинга: понятие, структура, характеристика элементов.
  9. Билет№2 .Транспортный процесс перевозки грузов. Структура, технико-эксплуатационные показатели, маршруты.
  10. Бюджетная система в РФ: структура, правовая форма бюджетов, стадии бюджетного процесса.

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

План:

1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка

2. Структура і чисельність персоналу підприємства

3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників

4. Компетентність працівника: сутність, види

Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка

Особистість – це сукупність індивідуальних соціальних і психо­логічних якостей, що характеризують людину і дозволяють їй активно і свідомо діяти.

Тісний взаємозв'язок і взаємообумовленість цих якостей складає її першу властивість.

Другою властивістю є активна діяльність, спрямована на пізнання і перетворення навколишнього світу.

Третя властивість по­лягає у стійкості, що дозволяє прогнозувати поведінку особистості, тобто дії, що виражають її суб'єктивну реакцію на ситуацію і навколишніх.

Риси особистості формуються під впливом природних властивостей: фізіологічного стану організму, особливостей вищої нервової діяльності, пам'яті, емоцій, почуттів, сприйняття, а також соціальних факторів: ролі, статусу, освіти, досвіду, звичок, кола спілкування і т. п. Гарне знання і ро­зуміння керівником цих моментів сприяє успішному управлінню підлегли­ми, прогнозуванню їхньої поведінки і цілеспрямованому впливу на неї.

Бачення світу, його сприйняття обумовлюють рівень мотивації і по­ведінку працівника підприємства (рис. 1).

 

Цінності        
           
Ставлення            
           
Особистість       Сприйняття       Мотивація       Поведінка    
     
                   

 

Рис. 1. Модель організаційної поведінки особистості

У структурі особистості можна виділити чотири блоки характерис­тик (рис. 2).

 

      Особистість    
         
                 
Біологічна підструктура   Психологічна підструктура   Педагогічна підструктура   Соціально-психологічна підструктура
                         

Рис. 2. Структура особистості 

Кожен блок має таку характеристику:

· біологічний блок: включає характеристики особистості, обумовлені її біологічними особливостями (стать, вік, тип нервової системи, темперамент, фізичне здоров'я);

· психологічний блок: включає характеристики особистості, обумов­лені основними психічними процесами, що лежать в основі рівня психічного розвитку людини і його пізнавальних (розумових) здіб­ностей (відчуття, сприйняття, представлення, уява, увага, пам'ять, мислення, мова, емоції);

· педагогічний блок: поєднує характеристики життєвого досвіду людини – загального, професійного, соціального (знання, уміння, навички і звички);

· соціально-психологічний блок: характеризує мотиваційну сферу особистості і містить у собі систему потреб, мотивів, відносин, моральних норм, життєвих цінностей (бажання, інтереси, наміри, прагнення, схильності, ідеали, переконання, світогляд).Примітка: розвиток особистості – це уміння «вийти» за межі власного характеру, здатність позбутися від стереотипів сприйняття дійсності, шаблонів поведінки і спіл­кування з оточенням, що так чи інакше шкодить компанії. Звична тактика дій «затискає» людину. Характер дозволяє до­магатися багато чого, але він же стає причиною того, що лю­дина чогось не розуміє, не бачить, щось втрачає – саме тому, що постійно діє однаково. Людина, затиснута в «тисках» ха­рактеру, сприймає реальність не такою, яка вона є. Вона під­будовує її під власні уявлення. Розвинута ж особистість не на­магається переробити реальність — вона з нею співіснує. Така особистість готова приймати адекватні рішення. По-перше, вона відкрита для творчості, по-друге – для комунікацій».

 

На формування організаційної поведінки особистості впливають такі чинники:

· демографічні (визначають поведінку залежно від статі та віку);

· біопсихологічні (визначають поведінку залежно від індивід. особливостей людини);

· соціально-психологічні (визначають поведінку залежно від взаємо­відносин особистостей);

· культурологічні (визначають поведінку залежно від елементів куль­тури, характерної для даного суспільства).

Характерні риси особистості, пов'язані з її поведінкою у підприємстві, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Характерні риси особистості,


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты