Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДля ритмічного потоку

Читайте также:
  1. Вплив стисливості потоку на аеродинамічні коефіцієнти
  2. Обратная связь по управлению и по потоку данных
  3. Поток частиц "Ф" равен потоку электричества "j", деленному на заряд каждой частицы "q", то есть
  4. Селі — це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, каміння, уламків гірських порід (від 10-15 до 75% об'єму потоку).
  5. Сопротивление потоку жидкости.
  6. Статичний тискрідини або газу рівномірно передається на всі боки. Тому тиск, що діє на поверхню, паралельну потоку, є статичним. Статичний тиск визначає потенційну енергію потоку.
  7. Трансфери - це операції без компенсацій, тобто без зустрічного потоку товарів, послуг і т.п.
  8. Учет ВВП (ВНП) по потоку расходов и по потоку доходов.

Тц = (n – 1)*t + m*t = (n+m–1)*t, (3.1)

де n – кількість виробів; m – кількість операцій; t – ритм потоку – тривалість виконання однієї операції.

У випадках, коли тривалість виконання окремих операцій відрізняється у кратну кількість разів, організовують кратноритмічні потоки. Для цього органі­зовують паралельні робочі місця (про це говорилось раніше). Ритм потоку при цьому приймається таким, який дорівнює найменшій тривалості операції.

а

б

Рис. 3.1. Лінійний графік (а) та циклограма (б) ритмічного потоку:

1, 2, 3 – вироби; І, ІІ, ІІІ, ІУ – операції; тривалість виконання однієї операції – 3 од.

Приклад. Визначити тривалість кратноритмічного потоку для 4-х виробів, якщо тривалість виконання операцій така: І – 2 дн.; ІІ – 4 дн.; ІІІ – 2 дн., ІV – 6 дн. Для побудови циклограми розраховуємо необхідну кількість паралельних робочих місць для операцій з довшою тривалістю: для другої операції 4/2 = 2; для четвертої – 6/2 = 3.

Будуємо циклограму (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Циклограма кратноритмічного потоку

Загальну тривалість виконання обробки можна визначити за формулою:

Тц = (n + С – 1) * T, (3.2)

де С – кількість робочих місць.

Для наведеного вище прикладу

Тц = (4 + 7 – 1) * 2 = 20.

 

Найчастіше зустрічаються потоки, у яких тривалість виконання операцій є різною. Це є неритмічний потік. Розрахувати такий потік можна графічним, табличним та матричним способами.

Графічний спосіб базується на побудові циклограми.

Розглянемо приклад.

Приклад.Розрахувати тривалість виробничого циклу оброблення партії з 4-х деталей на 5 операціях, якщо час оброблення на кожній операції становить відповідно: t1= 1 хв; t2 = 3 хв; t3 = 1 хв; t4 = 3 хв, t5 = 2 хв.

Будуємо циклограму (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Циклограма неритмічного потоку

 

Послідовність ув’язки оброблення деталей і побудови циклограми:

· Наносимо графік оброблення першої деталі відповідно з часом тривалості операцій (на графіку – 1)

· Наносимо пунктиром графік оброблення другої деталі, починаючи зразу після закінчення першої операції з обробки першої деталі (на графіку 2ф).

· Перевіряємо чи на графіку немає суміщення у часі виконання одночасно 2-х однакових операцій і визначаємо час такого суміщення (а). Такі суміщення є у разі виконання ІІ, ІV і V операцій.· Визначаємо a max – максимальне суміщення.

· Проводимо зміщення початку обробки другої деталі на величину a max і наносимо графік оброблення другої деталі.

· На величину a max зміщуємо початок оброблення усіх наступних деталей відносно попередніх деталей.

Отже, час між початками оброблення двох деталей буде такий:

S = t1 + a max , (3.3)

де t1 – час виконання першої операції.

Загальну тривалість оброблення партії деталей можна визначити за формулою:

Тц = (n – 1) S + t, (3.4)

де n – кількість виробів;

t – сумарний час виготовлення однієї деталі.

 

Для нашого прикладу

Тц = (4 – 1 ) 3 + 10 = 19 хв.

 

Простими, але менш наочним є табличний та матричний методи розрахунку неритмічних потоків.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Предметно-групова і змішана форми організації непотокового виробництва. | Особливості розрахунків однопредметних потокових ліній.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты