Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Споживні властивості скляних побутових товарів.
Для задоволення потреб споживачів побутові скляні вироби повинні мати комплекс функціональних, ергономічних, естетичних властивостей, бути надійними в експлуатації, нешкідливими для людини.

Основу цих споживних властивостей становлять властивості скла, які обумовлені його природою, складом та будовою.

Властивості скламожна згрупувати в такі підгрупи, як фізичні та хімічні. До фізичних властивостей скла, які мають найважливіше значення для споживних властивостей скляних виробів, належать густина, міцність, крихкість, термічні (теплопровідність, теплове розширення, термостійкість), оптичні та електричні властивості.

В процесі використання скляних виробів завдяки споживним властивостям задовольняються певні потреби людини. Корисність виробів із скла для споживача визначається насамперед комплексом його функціональних, ергономічних, естетичних властивостей та надійністю.

Функціональні властивості та показники скляного посуду можна згрупувати за такою схемою (див. рис. 1).[1] Аналізуючи функціональні властивості скляного посуду, необхідно зазначити, що кожний виріб, незалежно від призначення, виконує дві основні функції: вміщує і зберігає їжу, напої. З цього посуду можна брати їжу, напої повністю чи частково по мірі необхідності. Якщо використання першої функції залежить в основному від властивостей скла, то другої — від конструкції виробу. Неорганічна природа силікатного скла, його висока щільність, хімічна та корозійна стійкість, стійкість до температурних та механічних навантажень забезпечують скляному посудові здатність зберігати властивості їжі та напоїв, що в ній знаходяться.

Конструкційне рішення форми та розмірів скловиробів безпосередньо залежить від їх призначення. Так, для зберігання значних кількостей рідини, що виливається невеликими порціями, розроблена форма графинів з вузьким горлом. Ці ж фактори обумовлюють форми та розміри посуду для вина.


 

 

 


Рис.1 Схема групування функціональних властивостей скляного посуду

 


Для виявлення специфічного аромату коньяку функціонально придатні порівняно невеликі (75—100 см3) кулькоподібні фужери, які звужуються доверху, з тонкими стінками, які заповнюються лише на 1/3 і швидко сприймають тепло руки, що підсилює аромат напою.

Навпаки, для насичених вин функціонально придатні високі вузькі бокали або низькі широкі фужери. їх об'ємно-просторове вирішення перешкоджає виливанню вина внаслідок швидкого утворення піни, в першому випадку – завдяки висоті, в другому – діаметрові посуду. Ці приклади показують, що при дослідженні функціональних властивостей посуду необхідно враховувати властивості їжі і напоїв, для яких цей посуд призначений, особливості і традиції їх вживання та інші фактори.

Ергономічні властивості характеризують, перш за все, зручність в коритуванні скляними виробами і комфортність та їх гігієнічні властивості (рис.2).[1]

 

 

 


Рис.2. Схема групування ергономічних властивостей скляного посуду

 

Комфортність побутового посуду визначається зручністю його зберігання, транспортування, миття тощо. Для комфортності посуду велике значення має форми виробу і його розмір, наявність, розташування та форма ручки, її розмір. Розміри ручок в усіх випадках повинні відповідати розмірам руки людини.

Для комфортності та гігієнічності посуду також велике значення має діаметр верхнього отвору. Гладка рівна поверхня скляного посуду є кращою, ніж нерівна,


яка має шорсткість, гострі, ріжучі і дряпаючі місця. Наявність кутів, виступів і заглиблень також підвищує забрудненість виробів та ускладнює підтримку їх в чистоті. Перевозити, зберігати зручніше вироби, які при цьому займають меншу площу і т.п.

Гігієнічні властивостіобумовлені також природою і властивостями скла, яке є нешкідливим для організму людини і має високу хімічну стійкість. Оцінюючи гігієнічні властивості скляних виробів, враховують також простоту та легкість очищення і підтримку в чистоті цих виробів.

Надійність скляних виробів, як комплексна їх властивість, у зв'язку зі специфічними природними властивостями скла характери­зується такими показниками: довговічність та збережуваність.

В той же час такі показники надійності як безвідмовність та ремонтопридатність не є характерними для скляного посуду, оскільки він не є ремонтопридатним.

Довговічність посуду, в свою чергу, необхідно розглядати через властивості фізичного та морального зносу. Поява в процесі експлуатації недопустимих дефектів скла та декору необхідно розглядати як граничний стан посуду внаслідок його фізичного зносу. Вироби з приставними деталями менш надійні, ніж без них, а бокали та чарки на високій ніжці швидше руйнуються, ніж аналогічні вироби з цільноформованою, більш масивною ніжкою. Вироби складної конфігурації з різнотовщинними стінками менш надійні, ніж ті, які мають круглу та овальну форму.

Одиничними показниками довговічності скляного посуду, згідно з ГОСТ 75—82 "Посуда сортовая из стекла. Показатели качества", є показники відпалу, руйнівного, ударного навантаження, мікро-, термо-, світло-, водостійкості скляної поверхні та декоративного покриття, показник міцності кріплення деталей і елементів декоративного оформлення.

Моральний зносскляного посуду доцільно розглядати як зниження їх утилітарних та естетичних властивостей, а також випуск застарілих фасонів, форми, розмірів та видів декорування, які не користуються попитом споживачів.

Збереження скляних виробів при транспортуванні та зберігання в значній мірі залежить від особливості упаковки, тари, розташування при перевезенні і на складі та виключна обережність з ними з метою збереження їх функціональних, ергономічних та естетичних властивостей.

Естетичні властивостіскляних побутових товарів — це така група споживних властивостей, яка виявляє в чуттєво-сприйнятливих ознаках форми виробу суспільну цінність та соціально-культурну значущість і задовольняє естетичні потреби людини. Основними показниками естетичних властивостей скляних товарів є їх інформаційна виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання та товарного вигляду (рис. 3).[1]


 


Рис. 3. Структура естетичних властивостей і показників скляних товарів

 

Інформаційна виразність (інформативності) форми — здатність виробу через особливості форми відображати соціально-естетичні уявлення, які склалися в суспільстві. Одиничними показниками інформативності є художньо-образна виразність, оригінальність форми, відповідність стилю і моді.

Художньо-образна виразність характеризує здатність форми виробу викликати певні почуття в людини, створювати гарний настрій, відображати національні особливості та характерні риси конкретного підприємства чи фірми. Так, гутні вироби із скла Київського заводу художнього скла своєю образною виразністю та художнім оформленням є оригінальними та несхожими на аналогічні вироби інших підприємств. Проте саме своєрідна зовнішня форма виробу повинна відповідати своєму призначенню, забезпечувати зручність споживання (експлуатації) товару.

Відповідність стилю (виразність стильового рішення). Стиль — це система засобів і прийомів художньої виразності в архітектурі, мистецтві та оформленні предметів, що історично складалася, яка відображає специфічні соціально-економічні умови


життя, особливості і традиції людей в даний історичний період. Стиль відображає взаємозв'язок змісту і зовнішнього оформлення товарів. Відповідність стилю предметів, що виробляються сьогодні, є використання засобів художньої виразності, притаманних нашому часу та відображаючих його естетичні ідеали.

Сьогодні стиль вимагає, наприклад для посуду, вишуканих видів матеріалів і методів обробки їх поверхні, наявності декоративних прикрас. Мода, на відміну від стилю, являє собою тимчасову спільність формально-художніх засобів, що передають певне світовідчуття. Мода змінюється зі зміною соціально-економічних умов. Дотримання вимог моди — це відповідність зовнішніх ознак форми виробу тимчасово поширеним естетичним смакам і уподобанням.

Для сучасних скляних виробів із скла є модним використання для їх художнього оформлення кольорових можливостей матеріалу (сполучення в цьому виробі скла різних кольорів) та поєднання блискучих і шерехатих поверхонь, використання кольорових прилепів і т.д.

Раціональність формиполягає в єдності форми і змісту, виявленні її відповідності умовам виробництва і експлуатації, правдивості відображення функціонально-конструкторської суті виробів. Саме дизайн товарів, обумовлений їх художнім конструюванням, передбачає раціональне поєднання показників зовнішнього вигляду з функціональними і ергономічними. Раціональність форми як відповідність форми функціонально-конструкторській суті виробу, умовам його виготовлення та експлуатації, визначається такими показниками: функціонально-конструктивна зумовленість і відповідність форми ергономічним вимогам. Під функціонально-конструктивною зумовленістю форми розуміють відповідність естетично значущої форми виробу його призначенню, конструктивному вирішенню та матеріалам, які будуть застосовуватися. Зовнішня форма виробів повинна безпосередньо визначати їх призначення. На сприйняття форми значний вплив мають співвідношення розмірів. Найбільш задовольняє естетичні потреби гармонічна форма, що відрізняється органічним поєднанням розмірів з геометричними параметрами і призначенням виробу. Матеріал, з якого виготовлені вироби, за своїми властивостями повинен відповідати функціональним вимогам і одночасно бути декоративним. Для естетичного сприйняття мають значення колористичне вирішення і кольорова гама, а також стан поверхні (гладка, шерехата, ворсиста тощо). Форма в цілому і всі її елементи повинні свідчити про естетичність і призначення виробу, конструкцію, особливості матеріалу і спосіб виробництва.

Відповідність форми ергономічним вимогам — це здатність створювати максимальні вигоди в користуванні виробами. Так, форма чашки повинна забезпечувати зручність приймання їжі, зручність утримання чашки завдяки раціональній формі ручки та стійкість чашки на блюдці.

Цілісність композиціїхарактеризує гармонійну єдність частин і цілого,


органічний взаємозв'язок елементів форми виробу, його узгодженість з іншими виробами, а також ефективність використання професійно-художніх засобів для створення композиційного вирішення. Комплексний показник композиційної цілісності характеризується такими одиничними показниками як гармонійність об'ємно-просторової структури, архітектонічність, пластичність, колорит, художньо-графічна виразність. Гармонійність об'ємно-просторової структури забезпечує взаємодію всіх елементів форми виробу між собою та з простором. Всі елементи форми повинні бути органічно поєднані один з одним, підпорядковані і мати єдиний характер завдяки належному використанню засобів композиції — пропорцій, масштабності, ритму, симетрії. Важливою умовою цілісності композиції є архітектонічність, тобто художнє відображення у формі виробу характеру функціонування конструкції та матеріалів, які використовуються.

Пластичність форм визначає особливості просторової структури виробу, її рельєфність, характер взаємних переходів і зв'язків об'ємів, площин та обрисів форми виробу.

Важливим показником цілісності композиції є колорит. За допо­могою кольору можна виділити елементи форми або послабити їх, підпорядкувати і об'єднати елементи, виявити масштабність. Колір, крім того, є важливим засобом підвищення художньої виразності, образності виробу. Це досягається за рахунок виділення основних і допоміжних елементів, забезпечення їх підпорядкування, співрозмірності та рівноваги в пропозиціях, розмірах, масштабах й інших ознаках.

Цілісність композиції також залежить від впорядкованості художньо-графічної виразності, яка композиційно обґрунтовує розташування графічних елементів на виробі, ступінь відповідності характеру шрифтів змістовому значенню написів, виразність функціональної графіки (наприклад, товарного знаку).

Досконалість виробничого виконання та товарного виглядухарактеризує чистоту виконання контурів, округлень і з'єднань окремих елементів виробу, ретельність нанесення декоративних і захисних покрить, інформаційних знаків, раціональність і рекламну виразність, пакування тощо. Пакування повинно не лише захищати товар в процесі зберігання і транспортування, а й бути естетично привабливим і постійно представляти (рекламувати) товар. Досконалість виробничого виконання виробу оцінюється певною кількістю одиничних і комплексних показників, що характеризують якість виконання технологічних операцій. Серед естетичних показників виділяється також товарний вигляд, під яким розуміють зовнішній вигляд, внутрішню обробку, виразність форми знаків, стійкість до пошкоджень та стабільність у експлуатації. Естетичне значення має не лише зміст інформації про товар, а й вибір кольору, шрифту для рекламних написів. Таким чином, залежність товарного вигляду виробу від конкретних умов виробництва та специфіки експлуатації виробу за призначенням і є досконалістю виробничого


виконання та товарного вигляду. Згідно з діючою нормативною документацією, для скляних побутових товарів це точність, відтворення зразка (еталона); показники досконалості форми, декору; показники композиційної цілісності, виразності стильового рішення; досконалості виробничого виконання; кут гранування; показники заломлення, світлопроникність.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 368; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты