Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Педагогічні ради
В цьому блоці планується 3-4 (за потребою 4-5) засідань педагогічних рад на рік. Цьому розділу приділяється особлива увага, оскільки педагогічна рада в ДНЗ є важливим колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом, на якому вирішуються актуальні питання, а саме:

- оцінка результативності реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;

- розгляд питань удосконалення організації навчально-виховного процесу в ДНЗ;

- визначення річного плану роботи ДНЗ та педагогічного навантаження педагогів;

- затвердження заходів щодо зміцнення здоров'я дітей;

- обговорення питання підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналіз проведення експериментальної та інноваційної діяльності у ДНЗ;

- визначення шляхів співпраці ДНЗ з сім'єю;

- розгляд питання матеріального та морального заохочення педпрацівників;

- заслуховування творчих звітів педпрацівників, які проходять атестацію;

- затвердження планів підвищення професійної майстерності педпрацівників тощо.

Відповідно до цільової установки рекомендується планувати і проводити такі види педагогічних рад (за К. Крутій):

· науково-педагогічні(спрямовані на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня освітнього процесу, впровадження нових методик, технологій,ППД в роботу ДНЗ);

· психолого-педагогічні(розглядають окремі досягненняпсихологічної науки, допомагають удосконалювативиховний вплив на дошкільників, поліпшувати стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу);

· тематичні(розглядають питання володіння методиками за певним розділом програми (лінією розвитку), рівень компетентності дошкільників з цього розділу);

· проблемні(обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми в роботі ДНЗ, розробляють концепцію розвитку закладу згідно з обраною темою);

· підсумковітанастановчі(присвячені аналізу підсумків минулого навчального року, обиранню нової науково-методичної проблеми ДНЗ, обговоренню і затвердженню планів роботи, планів оздоровчої кампанії тощо);

· комбіновані(розглядають різні питання).

За формою організації плануються педради: традиційні (доповідь, виступи, обговорення чітко за процедурою проведення) нетрадиційні (ділова гра, «круглий стіл», дискусія, аукціон ідей тощо), традиційні з використанням інтерактивних методів навчання педагогів (педагогічний ринг, КВК, педагогічний турнір, тренінг, фестиваль педагогічної майстерності, дискусія, дебати, банк ідей, робота в парах, діалог, «Карусель», «Мікрофон», «Мозковий штурм», аналіз ситуацій, «Без табу», «Обери позицію», «Зміни позицію», робота в малих групах, «Незакінчені речення», «Лабораторія невирішених проблем» тощо).


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты