Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Допоміжна література
1.Бурда М., Виплош Н. Макроекономіка /Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.

2.В.С. Стельмах. Грошово-кредитна політика в Україні. – Київ: “Знання”. 2003.

Контрольні питання:

1. Розкрийте основні функції Національного банку.

2. Проаналізуйте структуру балансового звіту національного банку

3. Які основні інструменти грошово-кредитної політики національного банку ви знаєте.

4. В чому полягає суть поняття “операції на відкритому ринку”.

5. Яким чином купівля цінних паперів приводить до змін у грошовій пропозиції?

6. Які наслідки продажу цінних паперів?

7. До чого призводить збільшення та зменшення резервної норми?

8. Як впливає зміна процентної ставки на грошову пропозицію?

9. Розкрийте суть політики “дорогих грошей”

10. Розкрийте суть політики “дешевих грошей”

11. Які методи селекційного регулювання грошової ви знаєте.

12. Яку грошову політику необхідно використати в умовах економічного піднесення?

13. Яку грошову політику необхідно використати в умовах економічного спаду.

14. В чому полягає суть ефекту зворотнього зв’язку?

15. Які сильні сторони грошово-кредитної політики ви можете назвати.

16. Що ви можете віднести до недоліків грошово-кредитного регулювання.

17. Який зв’язок фіскальної та грошово-кредитної політики.

18. Які методи грошово-кредитного регулювання може використати Національний банк України?

 

Задачі

1. На основі наведених даних необхідно скласти балансовий звіт національного банку: (млрд..гривень)

а) Цінні папери 100

б) Інші зобов’язання і власний капітал 5

в). Випущені в обіг банкноти 90

г). Резерви комерційних банків 30

д) Інші активи 10

є) Депозити казначейства 5

ж) Позики комерційним банкам 10

з) Золоті сертифікати 10

 

2. Складіть балансовий звіт і покажіть, що буде відбуватись, якщо національний банк продасть на відкритому ринку цінні папери на суму в 1,5 млрд. дол. Зробіть висновки.

 

3. Які зміни відбудуться в балансовому звіті і яким чином зміниться пропозиція грошей в країні при умові, що національний банк змінить норму резервування з 10% до 20%. Зробіть висновки.

 

4.На основі балансового звіту який ви складете, покажіть які зміни відбудуться у ньому, якщо національний банк збільшить на 3%, або зменшить на 2% облікову ставку. Яким чином це вплине на грошову пропозицію.

 

5.Побудуйте графік кривої сукупної пропозиції та проаналізуйте політику “дешевих“ грошей на проміжковому відрізку кривої сукупної пропозиції.

 

6. Побудуйте криву сукупної пропозиції та проаналізуйте політику “дорогих” грошей на кейнсіанському (горизонтальному ) відрізку кривої сукупної пропозиції.

 

7. Використовуючи графік проаналізуйте політику “дорогих” грошей на проміжковому та класичному (вертикальному) відрізку кривої сукупної пропозиції.

Тести

1. Термін “операції на відкритому ринку” означає:

 

а) Діяльність комерційних банків по кредитуванню комерційних банків та населення.

б) Діяльність центрального банку по наданню позик комерційним банкам.

в) Діяльність центрального банку по купівлі та продажу цінних паперів.

г) Операції центрального банку які призводять до збільшення загальної величини поточних рахунків комерційних банків.

 

2.Якщо центральний банк хоче збільшити обсяги ВНП, то які заходи він повинен виконати:

а) Збільшити інвестиційні видатки.

б) Підвищити процентні ставки, щоб зацікавити вкладників.

в) Збільшити банківські резерви, щоб стимулювати збільшення банками своїх активів.

г) Збільшити доступність кредиту.

 

3. До яких наслідків призведе політика національного банку по купівлі цінних паперів у населення:

а) До збільшення коштів у населення.

б) Зменшення кредитів які надаються комерційними банками.

в) Збільшення загальної суми депозитів комерційних банків.

г) Збільшенню кількості грошей в обігу.

 

4. Якщо центральний банк продає велику кількість цінних паперів на відкритому ринку то він переслідує наступну мету:

а) Зробити кредит більш доступним.

б) Ускладнити купівлю цінних паперів.

в) Збільшити обсяг інвестицій.

г) Зменшити масу грошей в обігу.

 

5. Якщо Національний банк підвищує облікову ставку то яку мету він перед собою ставить:

а). Збільшення грошової маси;

б). Зменшення грошової маси;

в). Стримати попит на позичковий капітал;

г). Немає правильної відповіді.

 

6. Політика “дешевих грошей”:

а). Збільшує чистий експорт;

б). Зменшує чистий експорт

в). Експорт збільшується, а імпорт зменшується ;

г) Не впливає ніяким чином.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты