Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОптимальний вибір методів виховання.
Читайте также:
  1. Case —вибір of — з
  2. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  3. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  4. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  5. Ведення вогню за командою та самостійно: оцінка та вибір цілі прицілу і точки прицілювання.
  6. Вибір апаратури керування освітлювальним устаткуванням
  7. Вибір гідромотора поворотної платформи екскаватора
  8. Вибір гідронасосів
  9. Вибір для спостереження найбільш важливих напрямків реалізації
  10. Вибір і розрахунок внутрішніх освітлювальних мереж

В практиці виховної роботи завжди стоїть задача не просто застосувати один з методів, а вибрати найкращий - оптимальний. Вибір форми і методу - це завжди пошук оптимального шляху виховання.

Оптимальним називається найбільш вигідний шлях, який дозволяє швидко і з розумними затратами енергії та засобів досягнути поставленої мети. Вибравши показники цих затрат в якості критеріїв оптимізації, можна порівняти між собою ефективність різних методів і форм виховання.

Розглянемо загальні причини (умови, фактори), що визначають вибір методів і форм виховання. В першу чергу повинні бути враховані наступні.

1. Мета і завдання виховання. Мета не тільки виправдовує методи, але й визначає їх.

Методи виховання мають органічно пов'язуватись з метою, яка стоїть перед школою.

2. Зміст виховання. Потрібно мати на увазі, що одні і ті ж задачі можуть бути наповнені різним змістом.

3. Не можна використовувати один або кілька методів, як універсальні. Потрібно мати систему методів.

4. Вікові особливості. Одні й ті самі задачі вирішуються різними методами і формами в залежності від віку вихованців. Вік - це не просто кількість прожитих років. За ними придбаний соціальний досвід, рівень психологічних і моральних якостей.

5. Рівень сформованості колективу. По мірі розвитку колективних форм самоуправління методи педагогічного впливу не залишаються незмінними. Гнучкість управління - необхідна умова успішної співпраці вихователя і вихованців.

6. Індивідуальні і особистісні особливості вихованців. Загальні методи, загальні програми лиш канва виховного впливу. Необхідне їх індивідуальне й особистісне корегування. Гуманний вихователь буде застосовувати такі методи і форми, які дають можливість кожній особистості розвинути свої здібності, зберегти свою індивідуальність, реалізувати особисте ''Я''.

7. Умови виховання. До них крім згаданих вище - матеріальних, психофізіологічних, санітарно-гігієнічних відносять і відношення, які складаються в колективі: клімат в колективі, стиль педагогічного керівництва і інші. Вибір методу залежить від умов, у яких здійснюється виховний вплив.

8. Засоби виховання. Методи виховання стають засобами, коли виступають компонентами виховного процесу. Крім методів існують і інші засоби виховання з якими методи тісно пов'язані і застосовуються в поєднані.9. Рівень педагогічної кваліфікації. Вихователь вибирає тільки ті методи, з якими він знайомий, якими володіє. Багато методів складні, потребують великої напруги сил: незацікавлені педагоги обходяться без них. Наслідок - низька ефективність виховання.

10.Потрібно, щоб узгоджувались метод виховання і особистість вихователя.

11.Час виховання. Коли часу мало, а цілі великі, застосовують ''сильнодіючі'' методи, в сприятливих умовах застосовують ''пощадливі'' методи виховання. Поділ методів на сильнодіючі і пощадливі умовний: перші пов'язані з покараннями і примусами, другі - це умовляння і поступове привчання. Єдиної точки зору відносно того, чи достатньо часу в студентів у вузі для формування стійких якостей особистості, немає. Деякі педагоги вважають, що часу недостатньо, а тому схиляються на користь сильнодіючих методів. Як би там не було, фактор часу залишається дуже важливим при проектуванні і виборі методів виховання.

12.Очікувані наслідки. Вибираючи форму та метод вихователь повинен бути впевнений в успіху. Для цього необхідно передбачити, до яких результатів приведе застосування певної форми та методу.13.Загальний принцип вибору методів та форм виховання - гуманізм відношень педагога до вихованців. Вибір повинен бути підготовленим і мати реальні умови для здійснення. Не можна вибирати метод, який в даних умовах не можна застосовувати.

Не можна ставити перспективи, які все рівно не досягнути.

14.Будь-яка розумна й підготовлена дія педагога повинна бути доведена до кінця, метод потребує логічного завершення. Виконувати це правило важливо тому, що тільки в цьому випадку у вихованців формуватиметься корисна звичка доводити діло до кінця, а вихователь закріплює свій авторитет організатора.

15.Вибір методу залежить від стилю педагогічних відношень. При товариських відношеннях буде діючим один метод, при відношеннях нейтральних або негативних приходиться вибирати інші шляхи взаємодії.

16.Проектуючи методи виховання, потрібно передбачити психічний стан вихованців в даний час, коли методи будуть застосовуватись. Це не завжди вирішувана задача, але загальний настрій, відношення вихованців до проектованих методів повинні бути враховані раніше.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 49; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты