Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАпаратне забезпечення інформаційних процесів.
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  4. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  5. Види інформаційних правовідносин.
  6. Визначення умов забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства
  7. Виконання функції забезпечення якості на етапі "Виробництво".
  8. Витрати на соціальне забезпечення
  9. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

ТЕМА 2. Комп‘ютерна техніка

1. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.

2. Периферійні пристрої ПК. Їх класифікація та різновиди.

3. Пам’ять ПК. Її класифікація та різновиди.

4. Системний блок та його складові.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Класифікація та покоління ЕОМ.

2. Огляд сучасних ПЕОМ.

3. Способи представлення та одиниці вимірювання даних в ПК.

4. Робота з тренажером клавіатур.

 

Індивідуальна робота

Комп’ютер моєї мрії.

 

Апаратне забезпечення інформаційних процесів.

Апаратне забезпечення — це сукупність матеріальних компонент комп’ютера, мінімальний набір яких складається з системного блоку, монітора, клавіатури та миші

Апаратні засоби (hardware) — сукупність усіх пристроїв, з яких складається комп'ютер, або які можуть додаватися до нього при необхідності.

Сукупність всіх пристроїв ПК називається апаратним забезпеченням (апаратними засобами).

Характеристиками ПК є параметри їх архітектурної організації та техніко–експлуатаційні характеристики. Під архітектурою комп’ютера розуміють її логічну організацію, опис внутрішньої структури з точки зору ресурсів, які можуть бути виділені для процесу обробки даних.

В сучасному розумінні

Комп’ютер — це універсальний електронний пристрій, який призначений для автоматизації створення, збереження, обробки, транспортування і відтворення даних.

Комп’ютер — це електронна система, яка призначена для опрацювання різних видів даних, що подаються в цифрових кодах за наперед складеними програмами (алгоритмами).

Самостійно розписати “Класифікація комп’ютерної техніки” за Симоновичом ст. 42-49

Систем класифікації обчислювальної техніки існує достатньо багато. Ми розглянемо деякі з них: ті, що найбільше використовуються у засобах масової інформації.

· Класифікація за призначенням – найбільш ранній метод: великі ЕОМ, міні, мікро, супер ЕОМ, ПК, які, в свою чергу, підрозділяють на масові, ділові, портативні, розважальні та робочі станції.

· Класифікація за рівнем спеціалізації: універсальні та спеціалізовані.

· Класифікація за сумісністю: за апаратною платформою, рівнем операційної системи, програмною сумісністю і сумісністю на рівні даних.ПК — настільна або переносна мікро–ЕОМ, яка орієнтована на роботу з окремим користувачем у діалоговому режимі та задовольняє вимоги загальнодоступності і універсальності застосування.

Універсальність ПК полягає в тому, що характеристики його апаратної та програмної конфігурацій дозволяють розв'язувати задачі практично з усіх галузей людської діяльності.

Переваги ПК:

¨ порівняно невелика вартість;

¨ автономність експлуатації без спеціальних вимог до умов навколишнього середовища;

¨ гнучкість архітектури;

¨ доступні та зручні програмні засоби;

¨ висока надійність роботи.

Мінімальний набір пристроїв ПК (основні пристрої комп'ютера): системний блок, клавіатура, дисплей (монітор). Всі інші пристрої є додатковими.

Структурна організація та робота ЕОМ базується на принципах Джона фон Неймана (угорського математика і фізика), який виклав їх у 1946 році. Основними серед цих принципів є принцип програмного управління та принцип адресності.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты