Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПериферійні пристрої ПК. Їх класифікація та різновиди.
Читайте также:
  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Вибір розподільчих пристроїв
  3. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
  4. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
  5. Визначення каналу радіозв’язку і його якостей. Класифікація радіостанцій
  6. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій
  7. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів
  8. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  9. Гемобластози: визначення, класифікація, етіологія, патогенез.
  10. Генеалогічна класифікація мов

Периферійні пристрої — це будь–які пристрої, які конструктивно віддалені від центральної частини (мікропроцесора та внутрішньої пам’яті, тобто від материнської плати) комп’ютера. Тобто це пристрої введення, виведення даних та зовнішні запам’ятовуючі пристрої.

Пристрої введення даних в комп'ютер:

1) клавіатура;

2) маніпулятори:

a) миша — використовується для керування положенням курсора (для вказування (вибору) потрібних об’єктів) на екрані дисплея, шляхом переміщення її по плоскій поверхні. Полегшує роботу користувача комп'ютера з програмами. Назву цей пристрій одержав за свій зовнішній вигляд і його засіб використання. Конструктивно миша представлена у вигляді коробочки (з двома або трьома клавішами, або ще може мати „колесико”), яка з’єднана з ПК шнуром. Деякі прикладні програми розраховані тільки на роботу з «мишею», але більшість програм, які працюють із «мишею», припускають так само використання клавіатури. Новинкою є високочастотна оптична мишка, яку можна застосовувати з спеціальним світодіодним ковриком, і яка не має рухаючих частин, підходить як для лівші так і для правши. На сьогодні є такі оптичні миші, які можуть працювати без коврика. Також є ще без провідникові миші;

b) джойстик — забезпечує переміщення курсору на екрані дисплея в одному з чотирьох напрямів. Конструктивно представлений у вигляді укріпленої на шарнірі ручки з кнопкою. Використовується в основному для комп’ютерних ігор;

c) світлове перо — використовується для вказування (вибору) потрібної точки на екрані дисплея або для формування зображення. Конструктивно нагадує шарикову ручку. Робота з світловим пером приводить до швидкого стомлювання (утоми) (пенмаус — цифрові ручки) (Сенсорна панель — прозорий екран, який доповнює основний екран і дозволяє керувати методом торкання до монітору руками або електромагнітного пера.); ? стілус (stilus — голка) — перо, Touch (Торкатися) Pad (Клавіатура) — прикосновение

d) трикбол (шар) — принцип дії аналогічний до мишки. Конструктивно схожий на перевернуту мишу, але ця коробочка не переміщається по столу. Для переміщення курсору на екрані дисплея досить перемістити шар на цій коробочці. (невелика кнопка на клавіатурі ноутбука (в центрі)) Виділяють дві переваги перед мишею: не потрібно переміщати коробочку по столу і можна поставити пристрій на клавіатуру; та один недолік: шар досить громіздкий (великого розміру) і тому не зовсім зручний у використанні;e) маніпулятор у вигляді циліндра: переміщає курсор по осях Х та У. Компактний;

3) сканер — пристрій для зчитування (введення) графічних і текстових даних з паперу в комп'ютер. (Сканери – це пристрої для автоматизованого перетворення паперових даних в електронні); Характеристика

¨ роздільна здатність (1200x2400, 2400x2400 dpi);

¨ розрядність кольору, який обробляється (42 або 48 бітів);

¨ швидкість попереднього перегляду (4 с.);

¨ час розпізнавання повної сторінки тексту (25 с.) або рисунка (20 с.);

Сканери бувають настільні і ручні. Вони в свою чергу також класифікуються (ручні, планшетні, тощо) (можна написати реферат);

4) графічний планшет — пристрій для створення і роботи з графічними зображеннями. На них за допомогою багатокнопкової миші або ручки, або пера (для чіткішого позиціювання курсору на екрані дисплея) формують малюнок або відображають документи;

5) засоби для введення повідомлень голосом (мікрофон).6) Webкамера — застосовується при проведенні відеоконференцій в мережі Internet;

Клавіатура.

Розташування і число клавіш на клавіатурі може декілька відрізнятися, але призначення однакових клавіш на різних клавіатурах, збігається.

Клавіатуру умовно можна поділити на такі блоки:

ü алфавітно–цифрові клавіші;

ü функціональні клавіші;

ü клавіші управління курсором;

ü спеціальні (службові) клавіші, при натисканні на які у поєднані з іншими клавішами міняється зміст останніх клавіш.

Зовнішній вигляд клавіатури комп'ютера показано на рис. 1.1.

Блок функціональних клавіш. Цей блок (поз. 1 на рис. 1.1) об'єднує клавіші F1 — F12, призначення яких залежить від програмного забезпечення, з яким працює користувач.

Алфавітно–цифровий блок. Цей блок (поз. 2 на рис. 1.1) містить клавіші з літерами кирилиці та латині, клавіші з цифрами і спеціальні клавіші. Перемикання між клавішами кирилиці та латині відбувається за допомогою активізації комбінації клавіш (залежно від установленого драйвера (програми), наприклад лі­ва Alt+Shift у Windows. У режимі введення латинських літер при натисненні на будь–яку алфавітно–цифрову клавішу вводиться латинська літера або символ,

зображені в лівій верхній частині клавіші (ці літери та символи нанесено на клавішах чорним кольором), а в режимі введення кирилиці — вводиться літера або символ, зображені в правій нижній частині клаві­ші (ці літери і символи нанесено на клавішах черво­ним або синім кольором).

Введення великих та малих літер. Для введення великих літер та інших символів, розміщених на верхньому регістрі клавіатури, використовується клавіша Shift.Клавіша СарsLock служить для фіксації режиму великих літер. У цьому режимі при звичайному натисненні на клавіші літер вводяться великі літери, а при натиснутій клавіші Shift — малі (це протилежно тому, що виконується у звичайному режимі). Режим великих літер (або режим СарsLock) використовується при введенні тексту, що складається з таких літер. Повторне натиснення на клавішу СарsLock змінює режим введення літер.

Клавіша Еnter використовується для виконання певної дії. Наприклад, введення команди з командного рядка закінчується натисненням на клавішу Enter. При наборі тексту в редакторі документів натиснення клавіші Enter означає кінець абзацу.

Клавіша BackSpace вилучає символ, що знаходиться ліворуч від курсору.

Клавіша Еsc застосовується для скасування будь–якої дії, виходу з режиму програми та ін.

Клавіша ТаЬ у процесі редагування текстів використовується для переходу до наступної позиції табуляції, а під час роботи з вікнами — для переходу з одного поля в інше.

Клавіша із символом логотипу Windows активізує команди кнопки Пуск.

Блок клавіш керування курсором. Цей блок (поз. З на рис. 1.1) містить клавіші Home, End, Page Up, Page Down, Insert, Delete а також клавіші переміщення курсору на одну позицію.

Натиснення на ці клавіші приводить до переміщення курсору (покажчика поточного місця в документі, що обробляється) у відповідному напрямку на початок (Home) або кінець (End) рядка, на символ ліворуч () або праворуч (®), на рядок угору (­) або вниз (¯), на сторінку вгору (Page Up) або вниз (Page Down).

Клавіша Delete (вилучення) використовується для вилучення символів праворуч від курсору або виділеного фрагмента тексту.

Клавіша Insert (вставлення) застосовується або для вставлення символів, або для перемикання між двома режимами введення символів: введення символів (вставлення) і введення із заміщенням раніше введених символів (заміна).

Клавіша Print Screen використовується для друкування змісту екрана або копіювання його в буфер обміну.

Блок цифрової клавіатури. Цей блок (поз. 4 на рис. 1.1) розташований у правій частині клавіатури і застосовується у двох випадках. У режимі блокування цифр (клавіша Num Lock) виконується введення числової інформації та знаків арифметичних дій. В цьому режимі клавішами блока вводяться цифри від О до 9 і крапка. А якщо режим блокування цифр (клавіша Num Lock) вимкнений, то ці клавіші дублюють дії клавіш керування курсором, а також клавіш Insert і Delete. Вмикання та вимикання режиму блокування цифр здійснюються натисненням на клавішу Num Lock.

Індикатори режимів. У правому верхньому кутку клавіатури є індикатори режиму блокування цифр (Num Lock), режиму великих літер (Caps Lock) та режиму блокування прокручування (Scroll Lock). Ці індикатори світяться при вмиканні відповідних режимів, а при їх вимиканні — гаснуть. Вмикання і вимикання указаних режимів здійснюються натисненням на однойменні клавіші.

Пристрої виведення даних з комп'ютера:

1) Дисплей (монітор) — пристрій для відображення текстових, графічних та відеоданих.

Монітори бувають кольоровими і монохромними. Вони можуть працювати в текстовому або графічному режимах.

У текстовому режимі екран монітора умовно розбивається на окремі ділянки - знакомісту. На кольоровому моніторі кожному знакомісту відповідає свій колір символу і свій колір фону, що дозволяє виводити гарні кольорові написи на екран.

У текстовомурежимі на екран виводяться тільки символи (25 рядків, у кожному — 80 символів). Поточне місце екрана для введення символів позначається блимаючим значком, який називається курсором.

Графічний режим монітора призначений для виводу на екран графіків, малюнків і т.п. У цьому режимі можливо виводити і текстову інформацію у виді різноманітних написів.

У графічномурежимі на екран виводяться зображення, що складаються із точок (пікселей). Кількість точок характеризує роздільну здатність дисплея. У свою чергу, роздільна здатність залежить від ємності відеопам’яті, яка може становити 16, 32, 64, 128 Мбайт. Роздільна здатність дисплея може мати такі значення: 640x480, 1024x768 dpi — точок (пікселей)/дюйм та ін.

Основними характеристиками дисплея є роздільна здатність, кількість кольорів (палітра), розмір екрану в дюймах (по діагоналі), частота регенерації.

Кількість кольорів дисплея — 65 536 (High Color), 16 млн (True Color).

Розмір екрана дисплея виражається в дюймах (1дюйм=2,54см). Використовуються 14, 15, 17, 19, 20, 21 і 27дюймові екрани. Розроблені монітори для кишенькових ПК, які мають мініатюрні розміри, на голову надягається обруч із закріпленим на нього дисплеєм.

Частота регенерації — швидкість зміни зображення. Вона вимірюється у Гц (Герцах). Зараз мінімальним вважається 75Гц, нормальним 85Гц, комфортним 100Гц. Якщо вона не більше 75 — це негативно впливає на зір (мерцание изображения заметено невооруженным глазом).

Найбільш широке поширення одержали монітори EGA і VGA, вони практично стали стандартом для тих застосувань, у яких потребуються графічні засоби прийнятної якості.

Монітори поділяються на:

- електронно-променевих трубках

- газорозрядні (плазміні)

- рідких кристалах (LCD)

- електролюмінісцентні.

На сьогодні розроблено новий тип моніторів OLED (сцинциллуючі екрани), які базуються на органічних матеріалах (світло випромінюючі діоди), пострибують набагато менше енергії, тонкіші за LCD, набагато дешевші, використовується технологія гнучких матеріалів, що дозволяє згорнути екран трубочкою і покласти в кишеню. Ще одна новинка в середі моніторів це так звані сенсорні дисплеї, які працюють на використанні акустичних хвиль. Сенсорні дисплеї це не новинка, але раніше вони працювали їз застосуванням резисторів і використовувались переважно в сотових телефонах. Нові монітори більш надійні і будуть довше служити. Сенсорні дисплеї застосовуються також в планшетних і кишенькових ПК, вони чутливі до торкання, їх використовують для введення даних (торкання, цифрова ручка)ю. Не слід плутати з сенсорною панеллю, яка є додатком до звичайного дисплея. Планшетні ПК це свого роду записник, може бути використаний полісменами, в дорозі, в польових умовах тощо. Вони здатні працювати при низьких температурах, підвищені й вологості інших негативних факторах. Його можна повісити на шию (їх вага близько 1 кг.). Випущені куленепробивні монітори для портативних ПК. Випущені монітори на основі цифрових чорнил.

Сучасні монітори повинні підтримувати у текстовому режимі 80r25 або 80r50 символів , а у графічному режимі 1024r768 або 1600r1200 крапок, кілька десятків кольорів. Але є монітори (на рідких кристалах) підтримують – 16 міл. Кольорів.

Без провідникові монітори, клавіатури і мишки (інфрачервоний зв’язок), який має велике майбутнє, навіть між комп’ютерний зв’язок і вихід до ГОМ). Новинка – лазерні клавіатури — це пристрої розміром з кишеньковий ліхтарик, який проектує на стіл зображення звичайної клавіатури, так звана світлова клавіатура.

Випускаються навіть такі ПК, як двох дисплейні ноутбуки. Сучасні монітори покриваються антибліковим покриттям.

 

2) принтер — пристрій для виведення текстових, графічних та відеоданих на паперовий аркуш або на спеціальну термостійку плівку. Основні характеристики принтера:

¨ роздільна здатність (якістю друку). Роздільна здатність матричних принтерів — 244 точки (пікселі) на дюйм (dpi) або 360 dpi, струминних — 1440x720 dpi, лазерних — 1200x1200 dpi;

¨ кількість кольорів;

¨ швидкість друку — кількість сторінок за хвилину (віл 1–2 ст. до 10–20 ст. за хвилину);

¨ можливість автоматичного подачі паперу;

¨ зміною фарбуючи елементів;

¨ надійністю.

Найпоширеніші види принтерів: матричні, термопринтери, струменеві, лазерні, світлодіодні (LED–принтери).

Матричні принтери. Принцип друку матричних принтерів такий: голівка принтера, що друкує, містить вертикальний ряд тонких металевих стрижнів (голок). Голівка рухається уздовж друкарської строчки, а стрижні в потрібний момент ударяють по паперу через барвну стрічку. Це і забезпечує формування на папері символів і зображень. 100$. Швидкість друку 150-200 сим/сек. Принцип друку: знак синтезується з голок, які б’ють по фарбуючій стрічці і рухаються по рядку. Від кількості голок залежить якість друку (9,24,48) це 240-360 крапок на дюйм.

Струменеві принтери. У струменевих принтерах зображення формується мікро краплями спеціального чорнила, що видуваються на папір за допомогою сопів під тиском. Цей засіб друкування забезпечує вищу якість і швидкість друку ніж матричні. Якість друку 300-600 крапок на дюйм. Швидкість 15-100 секунд на сторінку. Це залежить від зображення (текстове, графічне, кольорове, чорно-біле). Вони потребують ретельного догляду. Вартість 50$ — 400$. Ці принтери на сьогодні найбільш розповсюджені. Від лазерних відрізняються ціною, швидкістю і можливістю використання полутонів на графічних зображеннях.

Лазерні принтери — У цих принтерах для друку використовується принцип ксерографії. Дуже важливою характеристикою лазерного принтера є обсяг наявної в ньому оперативної пам'яті. Вона використовується для побудови виведених на принтер малюнків і для збереження шрифтів символів, що завантажуються в принтер. Ці принтери забезпечують найвищу швидкість і найкращу якість друку. Швидкість 3–15 секунд на сторінку. Якість 600–1200 крапок на дюйм. Якість близька до типографського друку. Ціна 300$ – 4000$. Принцип друку як у ксерокса за допомогою лазерного променю.

Є також ще принтери – світодіодні, аналогічні лазерним, але замість лазерного променю використовується світодіодна лінійка (600 крапок на дюйм) 600dpi.

Принтери можна поділити: посимвольні, порядкові і посторінкові.

Найвідоміші фірми EPSON, HewlettPacarr, Lexmark. Існує декілька тисяч моделей принтерів.

Принтери — це основний пристрій для реєстрації даних. Клавіатура — основний пристрій для введення даних. Монітор — основний пристрій відображення даних.

 

3) плоттер (графобудівник) — пристрій для виведення креслень на папір, спеціальну плівку або пластик. Застосовується при виконанні проектно–конструкторських робіт, виготовленні рекламних проектів тощо;

4) ТВтюнер — пристрій для перегляду на екрані комп'ютера телевізійних передач;

5) Музичні колонки — відображає (виводить) звук.

Пристрої, які поєднують в собі сканер, принтер, ксерокс — системні принтери.

Досить великій набір спец пристроїв — цифрові камери і фотоапарати, шлеми, окуляри, тощо

 

Додатково до комп'ютера можна підключити:

ü пристрій для роботи з лазерними та цифровими дисками (CDRW, DVDROM);

ü пристрій для роботи з JAZнакопичувачами єм­ністю 1 або 2 Гбайт;

ü пристрій для роботи з накопичуваними великих обсягів інформації (ZIP) ємністю 100 або 250 Мбайт;

ü пристрої мультимедіа. Мультимедіа —це спеціальна технологія, яка за допомогою програмного забезпечення і технічних засобів дає змогу використовувати на комп'ютері інформацію у вигляді звуків та рухомих зображень (відео). Апаратними складовими мультимедіа є акустичний адаптер, мікрофон, акустичні колонки;

ü модем — пристрій для обміну інформацією між комп'ютерами за допомогою каналів зв'язку (телефонні лінії, виділені канали);

ü стример — пристрій для резервного копіювання великих обсягів інформації (до 10 Гбайт) на магнітній стрічці;

ü джерело безперебійного живлення — пристрій, який протягом певного часу забезпечує комп'ютер електростумом при його зникненні в електромережі. Він дає змогу коректно завершити всі працюючі програми комп'ютера. Залежно від потужності цього пристрою та потужності комп'ютера робота може тривати кілька годин;

ü відеопроектор — пристрій для передачі зображен­ня з екрана комп'ютера на настінний екран або на спеціальну відеостіну. Використовується у навчальних і диспетчерських центрах транспортних підприємств, виставкових, концертних, презентаційних залах;

ü мережний фільтр — пристрій для захисту від перепадів напруги електроструму, а також для послаблення завад.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 98; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты