Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка вибору кадрової політики
Читайте также:
  1. Алгоритм створення простого запиту (запиту-вибору) в режимі конструктора
  2. Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку
  3. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  4. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  6. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  7. Біоенергетична оцінка вирощування капусти білоголової
  8. Ведення вогню за командою та самостійно: оцінка та вибір цілі прицілу і точки прицілювання.
  9. Визнання та оцінка зобов'язання
  10. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів

З метою вивчення реакції колективу на вибрану кадрову політику не­обхідно проводити соціологічні дослідження та аналіз їх ефективності. Правильно вибрана кадрова політика забезпечує:

- своєчасне те якісне укомплектування зацікавленими кадрами вироб­ничого і управлінського персоналу, з метою забезпечення конкуренто­спроможності, стабільності та надійності підприємства;

- стабілізацію колективу на основі врахування інтересів працівників і
підприємства;

- раціональне використання робочої сили за кваліфікацією і у відпо­відності зі спеціальною підготовкою;

- ефективне використання майстерності і можливостей кожного пра­цівника;

- створення умов задоволення персоналу своєю працею, в якій він
зможе досягнути максимального самовираження;

- розвиток і підтримку на високому рівні якості життя, що робить пра­цю в цій організації бажаною;

- стимулювання і бажання кожного працівника до збереження доб­рого морального клімату в колективі;

- стимулювання бажання у працівників до досягнення загальної цілі
(вигоди) свого колективу.

Ризик не реалізувати вибрану кадрову політику або реалізувати не по­вністю може бути викликаний:

- зміною загальної стратегії і виробничої діяльності підприємства як
реакція на несприятливі зміни ситуації зі збутом продукції;

- зміною ситуації на ринку праці;

- трудністю швидкої окупності засобів, що вкладаються в робочу силу;

- небажанням працівників реагувати і діяти в потрібному для під­приємства напрямі.

Оскільки кадрова політика є похідною від загальної стратегії розвитку підприємства, то обґрунтування її вибору залежить від того, як якісно були проведені маркетингові дослідження підприємством можливої реалізації своєї продукції і його конкурентноздатності. Тому загальний план кадрової політики повинен корегуватись відповідно до змін, що складаються.

При оцінці кадрової політики потрібно враховувати можливість інтег­ральних ефектів, коли остаточний результат діяльності вищий, ніж проста сума окремих результатів. Оцінка кадрової політики на її відповідність умовам, що складаються на підприємстві в роботі з персоналом, сприймається колективом досить спокійно.

Ефективність реалізованої кадрової політики можна оцінити за такими показниками:· результативність праці;

· дотримання законодавства;

· задоволення працею, наявність прогулів та скарг;

· плинність кадрів;

· наявність трудових конфліктів;

· частота виробничого травмування.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 2; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты