Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУскладнення, що виникають при переливанні несумісної крові по груповим факторам системи АВО (гемотрансфузійний шок).
Читайте также:
  1. I. Медицинские осмотры (обследования) работников занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
  2. Адаптация организмов к факторам
  3. Аналіз методичної системи навчання інформатики
  4. Бази даних та системи управління базами даних
  5. Банківська система. Становлення та розвиток банківської системи України
  6. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  7. Визначення оптимальної системи управління ризиками господарської діяльності підприємства в мінливих умовах ринку
  8. Визначення та завдання системи екстреної медичної допомоги.
  9. Визначте напрямки підвищення ефективності системи Менеджменту вітчизняних підприємств
  10. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України.

Причина – невиконання правил та інструкцій по техніці переливання крові, неправильне визначення груп крові по АВО і проведення проб на сумісність. Патогенез – масивне внутрішньосудинне руйнування (гемоліз) перелитих несумісних еритроцитів аглютиногенами реципієнта з виходом в плазму строми зруйнованих еритроцитів і гемоглобіну, якому властива тромбокластична активність, що призводить до розвитку дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, порушення центральної гемодинаміки, мікроциркуляції і розвитку геморагічного шоку. Клініка – початкові клінічні ознаки гемотрансфузійного шоку з’являються під час гемотрансфузії або ж зразу після неї і характеризуються короткочасним збудженням, болями в грудній клітині, животі, попереку, тахікардія, гіпотонія, гострі порушення функції нирок і печінки – поява сечі темно-вишневого кольору, жовтяниця. Важкість стану хворого зумовлена об’ємом перелитих несумісних еритроцитів, характером захворювання і станом хворого перед переливанням.

Лікування. Негайно зупинити переливання крові, еритроцитарної маси, що викликають гемоліз. Підключити нову систему з реологічними кровозамінниками внутрішньовенно, проводити лікувальні заходи по виведенню із шоку. Одночасно показано проведення масивного (близько 2 – 2,5 л) плазмофорезу з метою видалення вільного гемоглобіну, продуктів фібриногену із заміщенням видалених об’ємів відповідною кількістю свіжезамороженої плазми. Для зменшення згортання продуктів гемолізу в дистальних відділах канальців нефрону необхідно підтримувати діурез не меншим за 75 – 100 мл на годину за допомогою 20 % розчину манітолу (15-50 г) і фуросеміду (100 мл однократно, 1000 мл на добу). Корекція кислотно-лужного стану крові 4 % розчином бікарбонату натрію і стабілізації артеріального тиску з допомогою розчинів реополіглюкіну, альбуміну, при необхідності корекція глибокої анемії (Нв менше 60 г/л) – переливання індивідуально підібраних відмитих еритроцитів, десенсибілізуюча терапія – антигістамінні препарати, кортикостероїди, серцево-судинні препарати. Об’єм трансфузійної терапії повинен бути адекватним діурезу, контролем є нормальний рівень центрального венозного тиску. В першу добу посттрансфузійного гострого внутрішньосудинного гемолізу показано призначення гепарину (внутрішньовенно до 20000 ОД на добу під контролем часу згортання крові). В тих випадках, коли комплексна терапія малоефективна і розвивається гостра ниркова недостатність і уремія необхідно провести гемодіаліз в спеціалізованих відділеннях.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты