Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаIII. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  3. Аналіз рівня освітлення робочого місця.
  4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  5. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  6. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  7. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням
  8. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  9. Визначення оптимального рівня теплозахисту огороджуючих конструкцій

Література:

Основна література:

1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

2. Хірургія: підручник/Б.П.Лисенко, В.Д.Шейко, С.Д.Хіміч.-К.:ВСВ «Медицина»,2010.-712 с.

3. Загальна хірургія: навчальний посібник/ В.І.Пантьо, В.М. Шимон, О.О. Болдіжар.-Ужгород:ІВА, 2010-464 с.

4. С. Д. Хіміч. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

Додаткова:

1. В. П. Польовий, О. Й. Хомко, С. П. Польова, А. С. Паляниця, І. О. Вишньовський. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.

2. Загальна хірургія в питаннях в питаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник/ А.А.Симодейко, С.С.Філіп, О.О.Болдижар.- Ужгород: ІВА,2005.- 288 с.

3. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия. – К.: Книга плюс. – 2004 – 208с.

4 . Жичневский Я.Н. Основы инфузионной терапии. Минск. Высшая школа. 1994.

 

IV. Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань:

1. Для цільної крові характерним є:

а) вміст білка у сироватці в звичайній концентрації (+)

б) підвищений вміст факторів зсідання

в) збільшення числа лейкоцитів і тромбоцитів

г) знижений вміст калію

д) знижений вміст натрію

 

2. Так званою універсальною донорською кров’ю вважається:

а) будь яка кров групи О (І)

б) кров O (І) Rh (-) з титром аглютинінів 1:64

в) кров О(І) Rh (-) з титром аглютинінів понад 1:64

г) кров О(І) Rh (-) (+)

д) кров О(І) Rh (+)

 

3. Що не є ускладненням масивної гемотрансфузії:

а) гіперкальціемія (+)

б) гемоліз

в) гіперкаліемія

г) ацидоз

д) алкалоз

 

4. Які найвідповідальніші обов’язки донорів:

а) дотримуватись інтервалу між здаванням крові

б) повідомити про шкірно-венеричні захворювання (+)

в) погоджуватись на здачу повної дози

г) вимагати задоволення пільг для донорів

д) дотримуватись здорового способу життя

 

5. Для чого необхідно дотримуватись принципу заготівлі і застосування крові «один донор – один хворий»

а) зменшується можливість захворювання в зв’язку з розвитком інфекції в флаконі

б) зменшується можливість переносу вірусних та інфекційних захворювань від донора (+)

в) зменшити можливість сенсибілізації організму реципієнта чужорідними агентамиг) зменшується можливість розвитку реакції і ускладнень

д) не треба проводити пробу на індивідуальну сумісність

 

6. Яка кількість антигенів в еритроцитах людини?

а) 3

б) 5

в) 30

г) 106

д) 250 (+)

 

7. На що вказує виявленні в сироватці антитіл до антигену системи резус?

а) хворому переливалась кров резус-позитивна

б) у хворого відсутній даний антиген, хворий резус негативний (+)

в) у хворого підвищена реактивність організму

г) у жінки був резус-конфлікт під час вагітності

д) хворому можна переливати тільки резус-негативну кров

 

8. Скільки індивідуальних проб на сумісність необхідно виконати при гемотрансфузії?

а) одну

б) три (+)

в) дві

г) п’ять

д) шість

 

9. Яке значення має розподіл на резус-негативних і резус-позитивних осіб?

а) та ж людина може бути резус-позитивна і резус-негативна

б) резус-негативною є особа, якщо в неї відсутній антиген Д, але є С, Е та інші

в) антиген Д найбільш активний і часто зустрічається

г) особа вважається резус-негативною, якщо в неї немає антигенів Д,С,Е

д) переливати резус-негативному реципієнту можна тільки резус-негативну кров донора (+) 

10. Термін зберігання еритроцитарною маси при to +4 Со на консерванті глюгіцир:

а) 21 день (+)

б) 7 днів

в) 14 днів

г) 25 днів

д) 30 днів

 

11. Терміни зберігання заморожених еритроцитів, які придатні для трансфузії:

а) 5-10 діб (+)

б) 1 рік

в) 1 місяць

г) 3 роки

д) 5 років

 

12. Який максимальний термін зберігання відмитих еритроцитів при

а) 24 год (+)

б) 72 год

в) 2 дні

г) 6 год

д) 4 дні

 

13. Які причини обмежених показів до застосування прямого переливання крові?

а) кров не досліджується на віруси гепатиту В та СНІДу (+)

б) кров не передбачає використання фільтрів під час переливання

в) труднощі попереднього обстеження донорів

г) відсутність переваг порівняно з переливанням свіже приготованої «теплої» крові

д) технічні труднощі застосування

 

14. На що, в першу чергу, необхідно звернути увагу при макроскопічній оцінці якості консервованої крові?

а) бактеріальне забруднення, наявність згустків, гемолізу (+)

б) хільозна кров

в) відповідність паспортизації

г) герметичність упаковки

д) відповідність збереження

 

15. Яка кількість крові, еритроцитарною маси або плазми вводиться при виконанні біологічної проби?

а) 10-15 мл 3 рази (+)

б) 20-25 мл 3 рази

в) 2-5 мл 4 рази

г) 30-40 мл 1 раз

д) 10-15 мл 2 рази

 

16. Які початкові клінічні симптоми ускладнення, пов’язаного з переливанням несумісної крові за системою АВО.

а) падіння артеріального тиску, поява червоної сечі (+)

б) лихоманка або почуття жару

в) болі в животі, м’язах, голові

г) прискорення пульсу, дихання, блідістьд) анурія

е) геморагічний синдром

 

17. Яка основна перевага при переливанні відмитих еритроцитів?

а) вони є ареактогенним трансфузійним середовищем, тому що позбавлені лейкоцитів, білків та їх антигенів (+)

б) не викликає реакції у хворих, які сенсибілізовані до антигенів системи HLA

в) не мають токсичної дії цитрату і продуктів метаболізму клітинних компонентів

г) мають менший ризик зараження вірусним гепатитом і цитомегаловірусами

д) трансфузійне середовище реологічної дії

 

18. Трансфузія якої крові найбезпечніша?

а) трансфузія аутокрові (+)

б) реінфузія крові

в) розморожені відмиті еритроцити

г) еритроцитарна маса

д) цільна кров

 

19. Основні заходи профілактики інфікування гепатитом В і ретровірусами в трансфузіології:

а) переливати еритроцитарну масу і препарати крові тоді, коли вони вкрай необхідні (+)

б) використовувати кров родичів

в) використовувати аутокров

г) використовувати реінфузію

д) обов’язкове обстеження донорської крові

е) застосовувати одноразові системи

 

20. Якої давності кров, яка вилилась в порожнини тіла, може використовуватись для реінфузії?

а) до 12 год.

б) до 24 год. (+)

в) до 48 год.

г) до 72 год.

д) до 2 год.

 

21. Виберіть сіль для попередження та лікування цитратної інтоксикації.

а) NaCl

б) CaCl2 або глюконат кальцію (+)

в) KCl

г) MgCl2

д) FeCl2

 

22. Оптимальний спосіб гемотрансфузії:

а) внутрішньовенний (+)

б) внутрішньоартеріальний

в) внутрішньоаортальний

г) у губчасту кістку

д) обмінне переливання

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты