Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 3: Переливання крові та кровозамінників. Ускладнення при переливанні крові (друге заняття).
Читайте также:
  1. Неврологічні ускладнення вагітності.
  2. Неврологічні ускладнення захворювань серцево-судинної системи.
  3. Патологічна дія донорської крові
  4. Препарати крові
  5. Тема 2: Переливання крові та кровозамінників (перше заняття).
  6. Тема 2: Переливання крові та кровозамінників (перше заняття).
  7. Ускладнення ГОК.
  8. Ускладнення, що виникають при переливанні несумісної крові по груповим факторам системи АВО (гемотрансфузійний шок).

Модуль 2

Змістовний модуль1 Гемостаз. Переливання крові та кровозамінників. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

Тема 3: Переливання крові та кровозамінників. Ускладнення при переливанні крові (друге заняття).

 

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття:

1. Покази та протипокази до переливання крові.

2. Шляхи та методи переливання крові.

3. Механізм дії перелитої крові та її компонентів.

4. Макроскопічне визначення якості крові.

5. Препарати і компоненти крові.

6. Проведення біологічної проби і спостереження за хворим під час і після переливання крові та її компонентів.

7. Ускладнення переливання крові і їх лікування та профілактика.

8. Групи кровозамінників, профілактика, покази для переливання. Ускладнення та реакції при переливанні кровозамінників, їх профілактика.

 

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Література:

Основна література:

1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

2. Хірургія: підручник/Б.П.Лисенко, В.Д.Шейко, С.Д.Хіміч.-К.:ВСВ «Медицина»,2010.-712 с.

3. Загальна хірургія: навчальний посібник/ В.І.Пантьо, В.М. Шимон, О.О. Болдіжар.-Ужгород:ІВА, 2010-464 с.

4. С. Д. Хіміч. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

Додаткова:

1. В. П. Польовий, О. Й. Хомко, С. П. Польова, А. С. Паляниця, І. О. Вишньовський. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.

2. Загальна хірургія в питаннях в питаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник/ А.А.Симодейко, С.С.Філіп, О.О.Болдижар.- Ужгород: ІВА,2005.- 288 с.

3. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия. – К.: Книга плюс. – 2004 – 208с.

4 . Жичневский Я.Н. Основы инфузионной терапии. Минск. Высшая школа. 1994.

Розподіл балів, які може отримати студент:

При засвоєнні теми № 3 із змістовного модулю №1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

 

Оцінка Бали
“5”(відмінно) 3 балів
“4” (добре) 2 балів
“3”(задовільно) 1 балів
“2” (незадовільно) 0 балів

Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ медичних сестерпід час проходження сестринської практики

Модуль 2

Змістовний модуль1 Гемостаз. Переливання крові та кровозамінників. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

Тема 3: Переливання крові та кровозамінників. Ускладнення при переливанні крові (друге заняття).

 

I. Актуальність теми:

Деякі роки цільна кров була універсальним трансфузійним середовищем, яке багатосторонньо діяло на організм і до гемотрансфузії відносились як не до складної операції з широким спектром показів. Це привело до значних ускладнень, суть яких стала відома в результаті ретроспективного аналізу, а також досягнень сучасної імунології.

Переливання крові (гемотрансфузія) – це операція введення в кровоносне русло хворого (реципієнта) цільної крові або її компонентів, які заготовані від донора (аллотрансфузія) або у самого реципієнта (аутотрансфузія), а також крові, яка вилилась у порожнини тіла при травмах або операціях (ретрансфузія). В останні роки з’явилась тенденція до зменшення об’ємів переливання крові та її компонентів за рахунок збільшення частки протишокових кровозамінників. Це обумовлено тим, що консервована донорська кров та її препарати різко відмінні від циркулюючої в організмі крові і ці відмінності збільшуються з часом зберігання крові. Це приводить до гемотрансфузійних реакцій після переливання. Помилки при визначенні груп крові та Rh-фактору призводять до гемотрансфузійних ускладнень (гемотрансфузійного шоку) з летальними випадками. 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты