Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаInternet-видання
Нормативні та інструктивні матеріали

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 08.07.2010 р. № 2456-17. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 02.12.2010 р. № 2755-17. – Режим доступу : http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Положення про Державну казначейську службу України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 460. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/13441.html.

4. Положення про Державну податкову службу України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 584/2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584/2011

5. Положення про Державну фінансову інспекцію України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. № 499/2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/499/2011

6. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005р. №158-р Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0417506-08

 

Основний

7. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник [Текст]/ М.Т.Білуха, Т.В.Микитенко. – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888с.

8. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід [Текст]/ П.П.Андрєєв, Л.В.Гізатуліна, І.К.Дрозд, та ін. – К.: Кафедра, 2011. – 120 с.,

9. Державний фінансовий контроль:ревізія та аудит [Текст]/ П.К.Германчук, І.Б.Стефанюк, Н.І.Рубан, та ін. – Київ: НВП «АВП», 2004.-424 с.

10. Державні фінанси: державний фінансовий контроль [Текст] / С.О.Булгакова, В.Г.Барановська, Л.В.Єрмошенко, та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 303с.

Додатковий

11. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с.

12. Іванова І. Держаний фінансовий контроль: Парадигми розвитку: монографія / Ірина Іванова. – К.: Академвидав, 2010. – 168с.13. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч. посіб. [Текст]/ За заг. ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.

 

Періодичні видання

14. Казна України

15. Фінанси України

16. Державний фінансовий контроль

 

Internet-видання

Назва ресурсу Режим доступу до ресурсу
Міністерство фінансів України http: // www. minfin.gov.ua
Кабінет Міністрів України http:// www.kmu.gov.ua
Верховна Рада України http:// www. rada. gov.ua
Державний комітет статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
Державна казначейська служба України http://www.treasury.gov.ua
Державна податкова служба України http://www.sta.gov.ua
Державна фінансова інспекція України http://www.dkrs.gov.ua

1. Принципи організації державного фінансового контролю в Україні

 
 

 


 


 

 


2.Класифікація видів і форм державного фінансового контролю

 

 


 
  

 

 


 

 


____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 


 

 


 

 

3.

 

 

4.

 

Таблиця 1.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты