Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуть, види та функції статистичних показників
Читайте также:
  1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  2. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  3. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  4. Аналіз показників статистики страхової справи
  5. Аналіз узагальнюючих показників якості продукції
  6. Атмосфера: її склад, будова та функції
  7. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  8. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  9. Будова і життєві функції.
  10. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють

ТЕМА 5. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

Суть, види та функції статистичних показників.

Абсолютні величини, їх роль та значення в статистиці, одиниці вимірювання.

Відносні величини, їх різновиди, способи обчислення та форми вираження.

Середні величини, їх суть та значення у вивченні масових соціально-економічних явищ.

Середня арифметична, умови її використання, способи обчислення та властивості.

Середня гармонічна, особливості її використання та обчислення.

Середня геометрична та квадратична, умови їх застосування та способи обчислення.

Структурні середні, їх суть та особливості обчислення.

 

Суть, види та функції статистичних показників

Статистика, як нам вже відомо, виражає масові явища і процеси в кількісній (цифровій) формі. Але «числа», вживані в статистиці, це не абстрактні числа математики, що характеризуються тільки величиною, знаком, формою (цілі, дробові, уявні, дійсні тощо.).

Статистика застосовує, строго кажучи, не просто числа, а показники, точніше – статистичні показники.

У загальному вигляді, з філософської точки зору, статистичний показник – це міра, єдність якісного і кількісного відображення властивостей об'єктивних явищ і процесів.

Оскільки статистика вивчає масові явища і процеси, то статистичний показник– це узагальнююча характеристика певної властивості сукупності в цілому або її окремої частини (групи).

Саме цим узагальнюючим характером він відрізняється від індивідуальних значень елементів сукупності, які, як ми вже відзначали, називаються ознаками.

НАПРИКЛАД, середній вік студентів університету – статистичний показник, а вік кожного з них – ознака.

Між ознакою і статистичним показником існує певний взаємозв'язок і співвідношення:

– ознака, перш за все, визначає якісний зміст показника, є його об'єктивною основою;

– ознаки різних об'єктів існують незалежно від того, пізнає їх статистика чи ні.

Показники ж створюються наукою і служать інструментами пізнання людиною об'єктів, явищ або процесів.

На основі однієї і тієї самої ознаки може бути побудовано декілька показників, причому найрізноманітніших.Так, на основі ознаки «вік людини» можна побудувати декілька показників, що характеризують масу (групу) людей: середній вік, відсоток осіб у віці «від – до», частка осіб пенсійного віку та ін.

Статистичним показникам притаманна певна територія і час.

Статистичні показники виконують у статистико-економічному аналізі низку функцій:

- пізнавальну,яка полягає у тому, що в процесі оцінки і аналізу явища, що вивчається, відбувається пізнання його суті.

- управлінську. Статистичний показник – один із елементів управління явищем (підприємством). Вони необхідні для управління діяльністю (кого скоротити, що зробити);

- контрольну, яка полягає в тому, що за допомогою статистичних показників здійснюється контроль за діяльністю підприємств та організацій;

- стимулюючу, яка притаманна загалом економічним показникам, які є стимулом для удосконалення діяльності підприємства, фірми чи якоїсь галузі.

В залежності від функцій статистичні показники поділяються на три групи:

1) за сутністю явищ, що вивчаються розрізняють:

- об’ємні показники, що характеризують величину, обсяг чи розмір явища;

- якісні показники, які визначають певні властивості, притаманні явищам (рівень трудомісткості, продуктивність праці);2) за агрегованістю явищ:

- індивідуальні показники, що характеризують величину ознаки окремої одиниці сукупності;

- узагальнюючі, що характеризують величину певної ознаки усіх одиниць сукупності;

3) за часом:

- моментні СП, які характеризують стан явища на конкретну дату (момент часу);

- інтервальні, які характеризують стан явища за певний проміжок часу (за інтервал часу).

У ринкових умовах для характеристики явища одного показника недостатньо. Необхідна сукупність показників.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты