Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВідносні величини, їх різновиди, способи обчислення та форми вираження
Читайте также:
  1. A) Используется в комбинации с другими клавишами для формирования команд
  2. I. Особенности формирования отраслевой системы оплаты труда работников учреждений здравоохранения
  3. III в) критерии оценки сформированности общих и профессиональных компетенций
  4. III этап: Формирование либеральной и социалистической оппозиций в Германии. Проблема национального объединения в политической жизни 30-40 гг.
  5. III. Формирование тоталитарного режима
  6. III. Формирование целевой программы
  7. IV Этап. Завершение формирования колониальной системы. Конец XIX – начало XX вв.
  8. IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
  9. А. выбор инвестиционной стратегии, анализ рынка, формирование портфеля, пересмотр портфеля и анализ эффективности;
  10. Абсолютні і відносні висоти точок на карті

 

Абсолютні величини також є основою для розрахунку відносних і середніх величин, широко вживаних статистикою.

Відносні величини – це статистичні показники, що виражають кількісне співвідношення двох величин, що порівнюються. Інакше кажучи, це результат співвідношення двох статистичних показників.

За способом розрахунку відносні величини є дробом, в чисельнику якого –величина, що поріа в знаменнику – величина, з якою проводиться порівняння – база порівняння.

Залежно від бази порівняння відносні величини (ВВ) можуть бути виражені у формі:

- коефіцієнтів (співвідношення двох величин) (В Україні середня заробітна плата – 200 €, а у Германії 1200 €. Отже у нас у 12 разів заробітна плата менша, ніж у Германії);

- відсотків (результат ділення помножається на 100%) (40/20*100=200%);

- промілле (результат ділення помножається на 1000 - %) (7 лікарів на 1000 населення);

- продецимілле (результат ділення помножається на 10000 - %).

Промільні відношення частіше за все застосовуються при характеристиці демографічних явищ і процесів. Наприклад, кількість лікарів в Україні на кожні 10000 чол. населення становило в 2001р. 45,8. ВВ можуть бути виражені й іменованими величинами. Наприклад, щільність населення – відношення числа жителів до площі території, виражається як . Завжди вибирають ту форму ВВ, яка добре сприймається, і найбільш наочно виражає шукане співвідношення.

За призначенням і сутністюрозрізняють такі види ВВ: структури, координації, динаміки, порівняння (наочності), інтенсивності, виконання плану (договірних зобов'язань); планового завдання.

ВВ структури – характеризують структуру (склад) сукупності, що вивчається. Обчислюють відношенням величини кожної одиниці сукупності до обсягу всієї сукупності. Інакше кажучи, це питома вага кожної одиниці сукупності у всій сукупності. Наприклад, частка відмінників в загальній чисельності студентів факультету.

Як правило, виражається у відсотках

.

ВВ координації – характеризують співвідношення між окремим частинам сукупності. Показують у скільки разів порівнювана частина сукупності більше, або менше за ту частину, з якою проводять порівняння. Як правило, як база порівняння вибирається та частина сукупності, яка має найбільшу питому вагу в сукупності або є пріоритетною в економічному або соціальному плані. В результаті можна встановити, скільки одиниць порівнюваної частини припадає на 1 одиницю базисної частини. Наприклад, скільки хорошистів припадає на одного відмінника в академічній групі і т.д..

ВВ динаміки – характеризують зміну явищ в часі (інтенсивність розвитку явища). Це відношення одного і того самого показника за два і більше тимчасових періоди. Залежно від бази порівняння бувають ланцюговими і базисними. У ланцюгових – база порівняння змінна, тобто показник кожного наступного періоду порівнюється з попереднім. В базисних – база порівняння постійна, тобто показник кожного подальшого періоду порівнюється з початковим. Можуть бути виражені або коефіцієнтами або відсотками:

Наприклад, обсяг будівельних робіт, виконуваних будівельними організаціями регіону склав, млн грн:

 

1999р. 2000р. 2001р. 2002р.
205,0 206,8 212,0 218,8

 

Тоді зміна обсягу робіт в кожному подальшому році в порівнянні з попереднім склала:

тобто темп росту обсягу будівельних робіт з кожним роком збільшується і склав відповідно 100,9%, 102,5% і 103,1%.Розрахунок базисних ВВД покаже зміну обсягу робіт в кожному з подальших років в порівнянні з 1999р.

ВВ порівняння – характеризує співвідношення однойменних показників, що належать до різних обсягів або регіонів і т.д.

.

ВВ інтенсивності – характеризує ступінь поширення явища, що вивчається, в певному середовищі. Звичайно, це відношення двох різнойменних, але пов'язаних між собою, абсолютних величин.

Наприклад, відношення чисельності населення України до її території дасть показник щільності населення, який характеризує розподіл населення на території країни

ВВ інтенсивності на відміну від інших видів відносних величин є іменованими величинами і виражаються в тих величинах, співвідношення яких виражають.

ВВ виконання плану – характеризують ступінь виконання плану або зобов'язань за певний період. Обчислюються відношенням фактично досягнутого рівня до запланованого рівня

.

ВВ планового завдання

Наприклад у 2000р. вартість виробленої підприємством продукції становила 90,8 млн грн, а в 2001р. заплановано випустити продукції на 110 млн грн. Тоді тобто передбачається збільшення випуску продукції на 21,1%.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты