Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Усі суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на засадах комерційного розрахунку, в умовах ринкової економіки повинні володіти методикою оцінки фінансового стану підприємства з метою оперативного управління активами і пасивами підприємства, досягнення високих кінцевих фінансових результатів, забезпечення фінансової стабільності і належного іміджу підприємства. З іншого боку, оцінка фінансового стану підприємства набуває дуже важливого значення в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Так, досить часто іноземні компанії проводять таку оцінку вітчизняних підприємств з метою встановлення можливості співпраці з ними через експорт, імпорт, бартер, лізинг, здійснення прямих чи портфельних інвестицій тощо. Також, така оцінка може здійснюватись вітчизняними підприємствами іноземних компаній з метою визначення можливості співпраці з ними у різноманітних формах. Тому, оцінка фінансового стану підприємств є актуальною і може застосовуватись як до вітчизняних, так і до іноземних підприємств.

Існують різні методики оцінки фінансового стану, що або розроблені підприємствами самостійно, або розроблені і затверджені у формі методик органами державної влади. Так, в Україні методики оцінки фінансового стану підприємств регламентуються Положенням про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, що затверджене наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України №49/121 від 26.01.01 р., Положенням про порядок проведення аналізу цін товарів, що імпортуються в Україну, затвердженим наказом Міністерства економіки України таДержавної митної служби України 01.02.07 р. №20/85, Методичними рекомендаціями з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств, що затверджені Центральною спілкою споживчих товариств України (Укооспілка) від 28.07.06 р., Методичними рекомендаціями по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, що містяться у листі ДПА України №759/10/20-2117 від 27.01.98 р., Порядком проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 01.04.03 р. №247 та ін.

Відповідно до вищезгаданих нормативно-правових актів фінансовий стан підприємства на конкретну звітну дату характеризує ступінь його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення господарської діяльності, раціональність їх розміщення та ефективність використання. Задовільний фінансовий стан підприємства впродовж тривалого часу (трьох-п’яти років) засвідчує про фінансову стабільність суб’єкта господарювання на ринку товарів і послуг.

Фінансова стабільність досягається за рахунок ритмічної і ефективної роботи підприємства, вмілого управління виробничими фондами і джерелами їх формування, тобто управлінням активами і пасивами підприємства. Цьому сприяють прогнозоване розміщення та ефективне використання власного і залученого капіталу, всебічний аналіз і об’єктивна оцінка фінансового стану за даними фінансової звітності, вжиття оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення фінансової стабільності.Основними ознаками фінансової стабільності підприємства відповідно до Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, що містяться у листі ДПА України №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. є фінансова стійкість, рентабельність, платоспроможність, кредитоспроможність, ліквідність і ділова активність (рис. 1). Вони є основою аналізу і оцінки фінансового стану підприємства у прийнятті необхідних управлінських рішень щодо його зміцнення.

Методика аналізу фінансового стану підприємства залежить від поставленої мети і таких чинників, як час і необхідна глибина аналізу, інформаційне, методичне, кадрове і технічне забезпечення. Відповідно до Методичних рекомендацій з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств, що затверджені Укооспілкою від 28.07.06 р. в залежності від часу і необхідної глибини аналізу фінансового стану підприємства для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень розрізняють:

§ експрес-аналіз фінансового стану;

§ поглиблений факторний аналіз фінансового стану.

Порядок проведення цих двох аналізів з прикладами наводиться нижче відповідно до положень Методичних рекомендацій з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств, що затверджені Укооспілкою від 28.07.06 р. На основі їх аналізу за даними аналітичних таблиць розробляються висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності, раціонального розміщення і примноження власного капіталу, забезпечення рентабельності та фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства починається із загальної його оцінки на звітну дату у порівнянні з базовим і минулим періодами за показниками, які характеризують:

§ забезпеченість підприємства власним капіталом;

§ раціональність розміщення власного капіталу;§ величину і частку робочого капіталу;

§ ефективність використання власного капіталу, власного оборотного капіталу, сукупного капіталу;

§ фондовіддачу активів підприємства.

 

Рис. 1. Ознаки фінансововї стабільності підприємства

 

Аналіз і загальна оцінка фінансового стану підприємства проводиться з метою оперативного реагування і прийняття управлінських рішень, скерованих на зміцнення фінансового стану, забезпечення фінансової стабільності в наступному періоді і на перспективу. Інформаційною базою для аналізу є фінансова звітність за період, що аналізується, зокрема, баланси і звіти про фінансові результати за базовий, минулий(лі) і звітний періоди.

Аналіз здійснюються у такій послідовності:

§ підготовка звітних даних до аналізу (технічна перевірка правильності заповнення фінансової звітності, приведення даних у порівняльний вигляд тощо);

§ визначення критеріїв і показників оцінки фінансового стану (небагатьох найбільш важливих);

§ обчислення показників за період, що аналізується;

§ оцінка фінансового стану за показниками в динаміці;

§ розробка конкретних заходів та прийняття управлінських рішень.

Приблизний перелік показників, які характеризують фінансовий стан і економічну ефективність функціонування підприємства, наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 83; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты