Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття пропорційного перестрахування.
Читайте также:
  1. Oсновнi термiни i поняття
  2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  3. Активне та пасивне перестрахування.
  4. Введення поняття функції
  5. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  6. Визначити поняття кримiнальноi вiдповiдальностi.
  7. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  8. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  9. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.
  10. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 

Договори називаються пропорційними тому, що премія та збитки по ним розподіляються пропорційно участі страховиків в угоді.

Договір пропорційого перестрахування передбачає , що доля перестраховика в кожному переданому йому для покриття ризику визначається по раніш обумовленому співвідношенню власної участі цедента. Участь перестраховика в платежах та відшкодування збитків відбувається за таким же співвідношенням, що його участь в покритті ризиків. В загальній формі пропорційне перестрахування діє за принципом : “Перестраховик поділяє ризик цедента “

В практиці страхової роботи сформувались наступні види договорів пропорційного перестрахування:

· квотний

· єксцедентний

· квотно – єксцедентний, або змішаний

 

В договорі квотного перестрахування цедент зобов”язується передати перестраховику долю в усіх ризиках даного вида, а перестраховик зобов”язується прийняти ці долі. Доля участі в перестрахуванні виражається в проценті від страхової суми.

Іноді участь перестраховика може бути оговорено конкретною сумою (квотою). Також в договорах цього типа по бажанню перестраховика встановлюється для різних класів ризиків верхні межі (ліміти) відповідальності перестраховика.

 

Приклад:

 

Портфель страховика (цедента ) складається з трьох однорідних груп страхових ризиків, що мають наступну оціну відповідно 300, 500, 700 тис. Грн. Допустимо, що цедент визначив на підставі актуарних розрахунків максимальний рівень власної участі (власне утримання) в покритті ризиків - 400 тис.грн. Квота 20 % стархового портфеля передана в перестрахування .

Відповідно, по трьом групам ризику перестраховик отримав 60 (20% від 300), 100(20% від 500) та 140 ( 20% від 700) тис.грн.

Власна участь цедента в покритті ризику складає 240 (300-60), 400 (500-100) та 560 (700 – 140) тис.грн.

Видно, що в першій групі ризик є занадто перестрахованим, так як початкова страхова сума в цій групі 300 тис.грн. була нижче встановленого ліміта власної участі цедента ( 400 тис.грн.). Разом з тим, страхова сума за третьою групою навіть після укладання договору перестархування перевищує ліміт власної участі цедента на 160 тис.грн. (560-400), або на 40 %. Тільки по відношенню до другої групи ризику квотне перестрахування при нормі 20% забезпечило зниження страхової суми до 400 тис.грн. ін.сл. до прийнятого норматива. 

Ексцедентне перестрахуванняможе привести до повного зрівняння тієї частини страхового портфеля, яка залишилась в якості власної участі цедента в покритті ризику. При заключенні договору ексцедентного страхування сторони визначають розмір максимальної власної участі в покритті визначених груп ризиків. Для цього застосовують аналіз статистичних даних та проведення актуарних розрахунків. Максимум власної участі страховика назавають ексцедентом.

 

Договір змішаного перестрахування (квотно – ексцедентний) застосовують на практиці досить рідко. Він представлеяє собою поєднання двух названих вище договорів . Портфель даного виду страхування перестраховується квотно, а перевищення сум страхування ризиків понад встановленої квоти (норми), в свою чергу, підлягає перестрахуванню на принципах ексцедентного договору.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты