Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАктивне та пасивне перестрахування.
Читайте также:
  1. Активне обслуговування БФП SAMSUNG SCX-3200
  2. Пасивне обслуговування БФП SAMSUNG SCX-3200
  3. Поняття пропорційного перестрахування.
  4. РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ
  5. Хімічне та радіоактивне забруднення харчових продуктів

 

В залежності від ролі, як грає цедент та перестраховик в укладеному договорі, перестрахування поділяється на активне та пасивне.

Активнеперестрахування заключається в передачі ризику, а пасивнеперестрахування – в прийомі ризику.

 

Наступна передача ризику від перестраховика третій стороні носить назву ретроцесії. Мета ретроцесії – подальше перерозподілення ризику, а також часткове задовільнення партнера в отриманні конралімента.

Переданий перестраховочний інтерес носить назву алімента, а отриманий перестраховочний інтерес – контралімента. Принцип взаємного обміну інтересами в перестрахувальних відносинах означає що алімент, переданий даним перестраховиком іншим контрагентам, повинен бути приблизно рівним отриманому контраліменту.

 

 

На практиці часто зустрічаються стандартизовані договори перестрахування , що містять найбільш загальні умови операції. Типові умови та оговорки, що є характерними для даного виду страхування та системи перестрахування, включаються в укладаємий договір перестрахування та складають його інтегральну частину.

 

Стандартний договір перестрахування містить :

 

· Визначення сторін договору (цедента та перестраховика)

· зобов¢язання сторін, що випливають з цедування та прийняття ризику

· обсяг дольової участі перестраховика в покритті збитків цедента

· дозвіл цеденту використовувати послуги інших перестраховиків для виконання взятих на себе зобов¢язань

 

 

Крім того стандартний договір може встановлювати ряд формально-правових норм відносно порядку взаєморозрахунків під час перестраховочної угоди, право перестраховика здійснювати контроль документів цедента по питанням, пов¢язаним з реалізацією договору перестархування, порядок вирішення суперечок між цедентом та перестраховиком, термін дії договору і т.д.

 

 

Додаток до стандартного договору перестархування містить:

 

· перелік видів страхування та ризиків, що охоплюються даним договором

· методи їх перестрахування

· способи розподілу ризиків

· максимальну відповідальність перестраховика в абсолютному та процентному виразі

· розмір та спосіб винагороди підрахунку комісійної винагороди перестраховика· долю участі цедента в прибутках перестраховика

· суму депозита (залишається у цедента до остаточного розрахунку з перестраховиком)

· лиміт збитковості, який перестраховик зобов¢язан безвідкладно погасити готівкою

 

Процедура заключення договорів пасивного перестрахування в цілому виглядає більш простою в порівнянні з заключенням договорів активного перестрахування. Одним з розділів пасивного перестрахування є ретроцесія. Перерозподіл ризику в формі ретроцесії вібувається тим же шляхом , що і раніше при перестрахуванні , ін.сл. ретроцедент отримує комісійну винагороду та право на участь в прибутках.

Основний принцип , що використовується в пасивному перестрахуванні , - передача відносно маленьких долей ризику більший кількості перестраховиків в різних країнах. Тим самим досягається більша стабільність перестраховочних оборотів та встановлюються широкі контакти на ринку страхування.

 

Активне перестрахування заключається в прийнятті на перестрахування договорів, укладених прямими страховиками .

Проведення активного перестрахування вимагає широких знань в області міжнародного страхового ринка, попита на послуги страхування та перестрахування, аналізу цінового фактора цих послуг і тенгденцій їх розуитку.
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты