Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВКИ. Духовне виховання дітей лежить в основі будь-яких вчинків людини, формує образ її особистості, визначає систему цінностей і характер.
Духовне виховання дітей лежить в основі будь-яких вчинків людини, формує образ її особистості, визначає систему цінностей і характер.

У даний час перед суспільством надзвичайно гостро стоїть проблема морального виховання дітей різного віку, педагоги заново намагається зрозуміти, яким чином прищепити сучасним дітям морально-духовні цінності.

Дитина, яка здатна правильно оцінити і зрозуміти почуття і емоції іншої людини, для якої поняття дружба, справедливість, співчуття, доброта, любов не є порожнім звуком, має набагато вищий рівень емоційного розвитку, не має проблем у спілкуванні з оточуючими, набагато стійкіше переносить стресові ситуації і не піддається негативному впливу ззовні.

Моральне виховання дошкільників особливо важливе, тому що саме в дошкільному віці дитина особливо сприйнятлива до засвоєння моральних норм і вимог. Це одна з дуже важливих сторін процесу формування її особистості. Іншими словами, духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку можна розглядати як безперервний процес засвоєння ними встановлених у суспільстві зразків поведінки, які надалі будуть регулювати її вчинки.

Ефективне моральне виховання неможливе без обговорення з дитиною моральної сторони вчинків інших людей, персонажів художніх творів, вираження свого схвалення його моральних вчинків найбільш зрозумілим для малюка чином. Діти в спілкуванні формують здатність виражати свої почуття , оцінювати їх, розвивають здатність до співпереживання і співчуття, дуже важливу в моральному вихованні дитини. Велике значення у досягненні цієї мети відіграє використання художньої літератури, зокрема авторських казок. Казка дає поштовх в розвиток дитини, таких моральних цінностей, як повага до старших, ввічливість і слухняність. Безліч авторських казок є підручником морального виховання дитини і сприяють розвитку естетичних почуттів, без яких неможливо уявити і співпереживання до людського горя, а також велич душі. Розвиток дитини за допомогою казки сприяє вмінню думати, виділяти головне від другорядного, творчо засвоювати знання і активізувати мовну і пізнавальну діяльність.

Для більш ґрунтовного дослідження значення авторської казки в духовно-моральному вихованні нами було проведено експериментальне дослідження на базі ОДНЗ № 4 м. Одеси, в якому приймало участь 30 дітей дошкільного віку: 10 дітей молодшого дошкільного віку, 10 дітей середнього дошкільного віку, 10 дітей старшого дошкільного віку. Дослідження складалося з трьох етапів. На констатувальному етапі ми встановили шкалу оцінювання та встановили три рівні морально-духовної вихованості дітей дошкільного віку (високий, середній, низький). Також для визначення рівня морально-духовної вихованості у дітей дошкільного віку, ми пропонували дітям виконати різноманітні діагностичні завдання. Діти діагностичної групи А були обрані, як експериментальна група. Діти діагностичної групи Б були обрані, як контрольна група.

На другому етапі дослідження (формувальному) з метою підвищення рівня морально-духовної вихованості дітей дошкільного віку ми розробили систему занять з ознайомлення з художньою літературою з використанням авторських казок.

Результати контрольного експерименту показали, що значні покращення відбулися в експериментальній групі. Це стверджує, що розроблена нами система занять з художньої літератури з використанням авторських казок є ефективною і дієвою.

Ми рекомендуємо вихователям дошкільних навчальних закладів при морально-духовному вихованні дітей дошкільного віку більшу увагу приділяти заняттям з ознайомлення з художньою літературою з авторських казок.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты