Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління економічною безпекою на підприємстві
Управління економічною безпекою підприємства - це комплекс взаємопов’язаних операцій, спрямованих на досягнення підприємством стану економічної безпеки, тобто такого стану, в якому ймовірність негативних змін під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища є прийнятною.

Розглянемо деякий спектр дій процесу управління економічною безпекою підприємства, які здійснює суб’єкт управління.

Передумовою досягнення економічної безпеки є наявність чітко сформульованої системи цілей підприємства. Під цілями підприємства розуміються чітко й однозначно сформульовані наміри, подані у вигляді переліку основних показників, які підлягають досягненню й зазвичай мають кількісну оцінку. Вони задають напрям розвитку підприємства й відображають бажаний стан, якого необхідно досягти в майбутньому.

Для досягнення цілей підприємства розраховуються потреби підприємства в різних ресурсах і формується набір корпоративних ресурсів підприємства, за рахунок раціонального використання яких воно має досягти поставлених цілей.

На підготовчому етапі забезпечення економічної безпеки підприємства здійснюється пошук та аналіз інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, можливі загрози зовнішнього та внутрішнього характеру. Всі загрози класифікуються, оцінюються та ранжуються. Підкреслимо, що є доцільним будувати свою окрему, індивідуальну класифікацію загроз економічній безпеці підприємства для кожного конкретного підприємства з метою їх ідентифікації та розробку заходів із протидії.

Наступним етапом є якісна і кількісна комплексна оцінка економічної безпеки підприємства. Діагностика рівня економічної безпеки проводиться за окремими складовими і включає визначення функціональних та сукупного критерію економічної безпеки підприємства, їх відхилення від планових значень, аналізуються причини виникнення цих відхилень. Після цього виробляються рекомендації по коригуванню набору корпоративних ресурсів, параметрів стратегічного, тактичного та оперативного планування економічної безпеки і відповідно показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

Найважливішим етапом забезпечення економічної безпеки є стратегічне планування, яке направлене на визначення якісних параметрів використання корпоративних ресурсів, а також деяких кількісних орієнтирів, які складають економічну безпеку підприємства. Параметри економічної безпеки для різних підприємств є індивідуальними і залежать від особливостей діяльності підприємств.

Наступним етапом процесу забезпечення економічної безпеки підприємства є тактичне планування економічної безпеки підприємства, яке здійснюється на основі розробки декількох альтернативних сценаріїв розвитку ситуації.

Оперативне планування економічної безпеки підприємства здійснюється у відповідності до встановлених оперативних цілей підприємства, а тільки потім здійснюється оперативне планування фінансово-господарської діяльності підприємства, після чого робиться практична реалізація розроблених планів.

Етап розробки системи заходів з нівелювання загроз або мінімізації втрат від загроз є важливим у подальшій роботі для забезпечення економічної безпеки підприємства. Рішення про те, який з методів розрахунку вибрати, приймає особа, яка є відповідальною за прийняття управлінських рішень. Інколи є досить ефективним використання декількох методів.

Необхідним є прогнозування рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням розробленої системи заходів.

Впровадження заходів із забезпечення економічної безпеки необхідне до того моменту, коли буде досягнуто оптимальний розмір превентивних витрат. Останнім етапом управління є етап оцінки результатів. Це своєрідне підбиття підсумків за певний період діяльності в умовах можливих загроз.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты