Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМеханізми виникнення та канали поширення валютних криз
Читайте также:
  1. Oсновнi iнвестицiйнi канали
  2. Види валютних криз
  3. Види валютних курсів, їх коротка характеристика.
  4. Визначення необхідного обсягу вибірки та поширення результатів вибірки на генеральну сукупність
  5. Виникнення держави в Спарті
  6. Виникнення держави і права
  7. Виникнення держави та її розвиток
  8. Виникнення держави та її розвиток
  9. Виникнення загальної теорії держави і права
  10. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.

Валютна криза – це ситуація значної нерівноваги між попитом і пропозицією на валютному ринку в явному (валютний крах, коли відбувається знецінення національної валюти) або неявному вигляді (невдала спекулятивна атака, коли істотне знецінення національної валюти не допускається за рахунок значного втручання держави у функціонування валютного ринку).

Формами прояву валютної кризи є різкі зміни валютного курсу, зменшення валютних резервів країни, підвищення вартості кредиту, використання міжнародної допомоги, посилення валютних обмежень у відповідь на спекулятивний тиск на валютному ринку. Між собою валютні кризи відрізняються за гостротою, тривалістю, формами прояву, рівнем охоплення, причинами та наслідками.

Валютна криза – зовнішня форма прояву кризи платіжного балансу. Форми прояву валютної кризи:

- зміна зовнішньої вартості національної валюти:

ü девальвація;

ü ревальвація;

ü знецінення чи подорожчання національної валюти.

- різкі коливання валютного курсу;

- заміна грошової одиниці або її вартісної основи;

- значні обсяги спекулятивних операцій з валютою;

- погіршення міжнародної валютної ліквідності;

- швидкі та значні за масштабами зменшення або зростання валютних резервів, різка незбалансованість міжнародних розрахунків;

- загострення суперечностей між державами (валютний фактор), перетворення в загальноекономічну проблему зовнішньої заборгованості, інфляційні тенденції;

- використання міжнародної допомоги;

- застосування валютних обмежень, припинення торгів на валютних ринках.

Валютна криза

Традиційний підхід Широке визначення
Враховує показники наявності значної не рівноваги на валютному ринку, а саме: різку зміну курсу національної валюти (значні коливання валютного курсу, девальвація або ревальвація) Додатково враховують індикатори, що відображають встановлення штучної рівноваги на валютному ринку (включає «значні зміни» в системі курсоутворення).

Класифікація видів валютних криз:

КРИТЕРІЇ ВИДИ
Гострота Помірні Гострі
Глибина Дійсні Псевдо
Швидкість відновлення економічного зростання Зі швидким відновленням Із повільним відновленням
Тривалість Короткі Тривалі
Переважна форма прояву Валині крахи, Валютні Процентні
Пов’язаність з економічними кризами Циклічні Специфічні
Пов’язаність з банківськими кризами Пов’язані Не пов’язані
Рівень охоплення На рівні країни Регіональні Світові
Причини виникнення Внаслідок неузгодженості цілей макроекономічної політики. Внаслідок зростання внутрішнього боргу. Внаслідок зростання зовнішнього державного боргу. Внаслідок зростання зовнішнього приватного боргу.

Моделі визначення валютних криз:І покоління – невідворотність валютної кризи і несумісність різних напрямів державної політики;

ІІ покоління – непередбачуваність і концепції самореалізації та множинної рівноваги (на думку П.Бустело, К.Гарсіа, І.Ольв’є);

ІІІ покоління.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты