Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. Актуалізація опорних знань
  5. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  6. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  7. ВИДИ ВНУТРІШНЬО-АПТЕЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
  8. Види маркетингового контролю
  9. Види та форми контролю.
  10. Види управлінського контролю

1. Поняття, зміст та основні положення Воєнної доктрини України.

2. Аналіз запобігання виникненню воєнних конфліктів.

3. Характеристика підготовки держави до збройного захисту національних інтересів та застосування сили у воєнних конфліктах.

 

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1. Визначте основні напрями та особливості реформування ЗСУ.

Завдання 2. Охарактеризуйте проблеми реформування ЗСУ.

Завдання 3. Проаналізуйте концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн шостого покоління.

 

Задача 1. Порушуючи інструкцію щодо забезпечення зберігання державної таємниці, конструктор заводу Совченко брав документи, що містили державну таємницю, для роботи з ними вдома. Одного разу, перебуваючи в стані сп’яніння, він загубив папку з такими документами. Кларова підібрала папку і показала своєму синові. Ознайомившись із змістом документів, останній відніс знахідку до райуправління внутрішніх справ.

Питання 1. Яким складовим національної безпеки завдається шкода діями Совченко?

 

Задача 2. Військовослужбовець Дрозд залишив свою частину, щоб ухилитися від військової служби. Він обміняв свою військову форму на цивільну, підробив паспорт брата на своє ім'я і переховувався у друзів. Через три доби Дрозд був затриманий.

Питання 1. Чи порушує своїми діями Дрозд положення законодавства?

Питання 2. Як держава має готуватися до воєнних конфліктів?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39.

3. Про Збройні сили України: Закон України від 06 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 9.

4. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»: затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. // Офіційний вісник України від 23 липня 2007 р. – 2007. – № 11.

5. Про воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15 червня 2004 р. // Президентський вісник. – 2004. – № 24.

Базова

6. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: підручник. – К.: КНТ, 2009. – 631 с.7. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.

8. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: слов. / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Текст, 2008. – 398 с.

9. Національна безпека України: нормат.-прав. акти / Я.Й. Малик, О.І. Береза, М.Ф. Криштанович. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 554 с.

10. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: моногр. / Г.В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

11. Ситник Г.П. Національна безпека України: теорія і практика: моногр. / Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. – Хмельницький; К.: Кондор, 2007. – 616 с.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты