Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 1. Наведіть законодавче визначення поняття «національна безпека».
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  4. Актуалізація опорних знань
  5. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  6. В сис-мі управління відсутній механізм стратег. контролю
  7. ВИДИ ВНУТРІШНЬО-АПТЕЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
  8. Види маркетингового контролю
  9. Види та форми контролю.
  10. Види управлінського контролю

1. Наведіть законодавче визначення поняття «національна безпека».

2. Яка мета системи національної безпеки?

 

ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.Проаналізуйте сутність та зміст структурних елементів національної безпеки

Завдання 2. Розкрийте доктринальні підходи до визначення поняття «система національної безпеки».

Завдання 3. Які законодавчі принципи забезпечення національної безпеки та принципи побудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки?

 

Задача 1. Петро, маючи на меті ослабити державу Україна, замінував приміщення товариства "Просвіта", в якому мав відбутися з'їзд членів товариства. Дата з'їзду була перенесена на інший місяць. Петро, не знаючи про це, здійснив вибух у запланований час. Оскільки у приміщенні ніхто не перебував, жодна особа від вибуху не постраждала, але були знищені меблі та інше майно товариства. Дайте кримінально-правову оцінку діям Петра.

Питання 1. Проти яких складових національної безпеки направлене вказане в задачі діяння.

Питання 2. Дайте кримінально-правову оцінку діям Петра.

Задача 2. Працівник Генеральної прокуратури України Степан повідомив СБУ, що представники організації "Воїни ісламу" завербували його для допомоги у підривній діяльності проти України, але через докори сумління він передумав їм допомагати і жодних дій для цього не вчинив.

Питання 1. Який елемент системи національної безпеки мав відреагувати на даний факт?

Питання 2. Чи буде відповідати Степан за злочин, передбачений ст.111 КК України?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39.

Базова

3. Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право. – 2010. – № 2(48). – С. 183-195.

4. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: підручник. – К.: КНТ, 2009. – 631 с.

5. Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.

6. Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: слов. / В. А. Ліпкан, О.С. Ліпкан. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Текст, 2008. – 398 с.7. Національна безпека України: нормат.-прав. акти / Я.Й. Малик, О.І. Береза, М.Ф. Криштанович. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 554 с.

8. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України: моногр. / Г.В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

9. Ситник Г.П. Національна безпека України: теорія і практика: моногр. / Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук; за заг. ред. Г.П. Ситника. – Хмельницький; К.: Кондор, 2007. – 616 с.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты