Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Читайте также:
 1. IV модуль
 2. V модуль
 3. Билет №5. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Характеристики процессоров. Шина адреса и шина данных
 4. Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт
 5. Вопрос: Должна ли ООП на базе ФГОС ВПО разрабатываться с обязательным применением модульного формата?
 6. Змiстовий модуль 1. 1 страница
 7. Змiстовий модуль 1. 2 страница
 8. Змiстовий модуль 1. 3 страница
 9. Змiстовий модуль 1. 4 страница
 10. Змiстовий модуль 1. 5 страница

 

Семінарське заняття № 5

Тема 5.2.: ВОЄННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою поглиблення знань щодо воєнної безпеки, визначення основних військових загроз для України.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою становлення у студентів розуміння важливості забезпечення воєнної безпеки України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у майбутніх правників значимості воєнної безпеки України.

Основні поняття:воєнна безпека, воєнна доктрина, воєнні загрози, система, складові воєнної безпеки.

ПЛАН

1. Воєнна небезпека і воєнні загрози. Чинники, що впливають на ступінь воєнної небезпеки і характер військових загроз для України.

2. Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці України.

3. Система воєнної безпеки України та умови її формування.

4. Складові системи воєнної безпеки та їх повноваження. Аналіз стану воєнної безпеки.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Розкрийте зміст сучасних загроз воєнній безпеці України.

2. Основні напрями співробітництва України з НАТО.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які основні ознаки воєнної загрози?

2. Які джерела воєнних загроз?

3. Які є шляхи забезпечення воєнної безпеки України?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.
 2. Про основи національної безпеки: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39.
 3. Про Збройні сили України: Закон України від 06 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 9.
 4. Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється»: затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. // Офіційний вісник України від 23 липня 2007 р. – 2007. – № 11.
 5. Про воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15 червня 2004 р. // Президентський вісник. – 2004. – № 24.

Базова
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты