Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна.
Читайте также:
 1. Допоміжна
 2. Допоміжна
 3. Допоміжна
 4. Допоміжна
 5. Допоміжна
 6. Допоміжна
 7. Допоміжна література
 8. Допоміжна література
 1. Антонов В.О. Поняття та зміст системи національної безпеки // Держава і право. – 2010. – № 2(48). – С. 137-144.
 2. Беззубов Д.О. Правова структура та принципи побудови системи національної безпеки в Україні // Держава і право. – 2011. – № 1(51). – С. 231-236.
 3. Домніцак В.В. Національна безпека як об’єкт управління // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 208-209.
 4. Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. – К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. – Вип. 1. – 54 с.
 5. Кузьменко А. Проблеми відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам // Юридичний журнал. – 2006. – № 10. – С. 79-87.
 6. Левицька М.Б. Роль і місце Ради національної безпеки і оборони України в системі забезпечення національної безпеки держави // Держава і право. – Вип. 9. – К., 2001. – С. 117-125.
 7. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України. – К.: КНТ, 2006. – 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека).
 8. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: Моногр. – К.: Изд.-во «КВІЦ», 2001. – 308 с.
 9. Основы теории оптимального управления // Под ред. В.Ф. Кротова. - М.: Высш. школа, 1990. – 430 с.
 10. Пшонка В. Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 5-10.
 11. Тарасенко К.В. Історія створення ради національної безпеки і оборони України // Ідея правової держави: історія і сучасність. – Луганськ : РВВ ЛАВС. – 2004. – Ч. 4. – С. 180-185.
 12. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с.
 13. Чуйко З.Д. Органи виконавчої влади в механізмі забезпечення національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 1. – С. 71-81.
 14. Чуйко З.Д. Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Х. : ХНУВС. – 2009. – вип. 3(46). – С. 162-170.

 

Семінарське заняття № 4

Тема 4.2.: МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою більш глибокого осмислення змісту та особливостей формування концепції національної безпеки України.2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою викликання у студентів розуміння важливості формування адекватної та діючої концепції національної безпеки України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення методології формування концепції національної безпеки.

Основні поняття:національна безпека, концепція, стратегія, методологія.

ПЛАН

1. Історичні корені формування Концепції національної безпеки України.

2. Поняття та зміст Концепції національної безпеки України. Класифікація Концепцій національної безпеки.

3. Основні підходи до формування доктрин національної безпеки.

4. Завдання законодавства про національну безпеку. Основні положення Стратегії національної безпеки України та Закону України «Про основи національної безпеки України».5. Стратегічні напрями вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України. Етапи та принципи реалізації Стратегії національної безпеки України.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Розкрийте особливості методології формування концепції національної безпеки у зарубіжних країнах.

2. Передумови формування концепції національної безпеки в Україні.

3. Шляхи вдосконалення концепції національної безпеки України.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты