Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна.
Читайте также:
 1. Допоміжна
 2. Допоміжна
 3. Допоміжна
 4. Допоміжна
 5. Допоміжна
 6. Допоміжна
 7. Допоміжна література
 8. Допоміжна література
 1. Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. – К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. – Вип. 1. – 54 с.
 2. Маршакова Н.Н. Классификация внешних угроз безопасности: теоретико-прикладной аспект // Российский следователь. – 2008. – № 18. – С. 31-34.
 3. Парахонський Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект): Монографія. Сер. „Наукові доповіді”. — Вип. 6. – К., 1993. – 43 с.
 4. Хилько О.Л. Визначення загроз національній безпеці в українській теоретико-політичній думці // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2004. – № 68-69. – С. 57-60.
 5. Чуйко З.Д. Національна безпека у світлі втілення національних інтересів: конституційний аспект // Проблеми законності. – 2004. – № 65. – С. 25-31.

 

Семінарське заняття № 3

Тема 3.2.: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою більш глибокого осмислення елементів та змісту системи управління національною безпекою України.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою викликання розуміння студентами змісту системи управління національною безпекою України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення системи управління національною безпекою України.

Основні поняття:національна безпека, система, управління, компетенція, повноваження суб’єкти.

ПЛАН

1. Поняття системи управління національною безпекою України. Структура системи управління національною безпекою України. Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України

2. Компетенція Президента України та РНБОУ у сфері управління національною безпекою України.

3. Повноваження Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України у сфері забезпечення національної безпеки.

4. Роль Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, прокуратури України, Національного банку України та центральних органів виконавчої влади у забезпеченні національної безпеки. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Система управління національною безпекою у країнах Європейського Союзу.

2. Система управління національною безпекою у США.

3. Система управління національною безпекою Російської Федерації.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты