Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна. 10. Абросимов Р.Ю. Государство и безопасность // Вестник Московского университета МВД России
Читайте также:
  1. Допоміжна
  2. Допоміжна
  3. Допоміжна
  4. Допоміжна
  5. Допоміжна
  6. Допоміжна
  7. Допоміжна література
  8. Допоміжна література

10. Абросимов Р.Ю. Государство и безопасность // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. – № 4. – С. 42-45.

11. Амельчакова В.Н. О соотношении категории "национальная безопасность" со смежными правовыми категориями // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. – № 4. – С. 11-14.

12. Антонов В.О. Поняття та зміст системи національної безпеки // Держава і право. – 2010. – № 2(48). – С. 137-144.

13. Бодрук О., Гончаренко О., Лісицин Е., Горелов М. Національна безпека України: історія і сучасність: Монографія. – К.: ІСЕМВ, 1993.

14. Горбулін В.П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: ДП «НВЦ “Євроатлантикінформ”», 2007. – 592 с.

15. Домніцак В.В. Національна безпека як об’єкт управління // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 208-209.

16. Кардашова И.Б. Национальная безопасность – сложная комплексная система // Российский следователь. – 2005. – № 3. – С. 55-58.

17. Кардашова И.Б. О категориально-понятийном аппарате теории национальной безопасности // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 51-55.

18. Картавцев В.С. Концепція національної безпеки України (проблеми підготовки та основні положення) // Вісник Академії правових наук України. – Харків. – 1995. – Вип. 4. – С. 25-34.

19. Кондратьєв Я.Ю., Ліпкан В.А. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 20 с.

20. Ліпкан В. Адміністративно-правова природа національної безпеки // Право України. – 2007. – № 3. – С. 9-12.

21. Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України. – 2009. – № 1. – С. 108-116.

22. Ліпкан В. Проблеми визначення функцій системи забезпечення національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 75-78.

23. Логвиненко К. Теоретичні підходи до визначення сутності національної безпеки // Юридичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 126-128.

24. Петрів І. Конституційно-правове поняття національної безпеки // Право України. – 2005. – № 5. – С. 105-107.

25. Петрів І.М. Складові елементи поняття національної безпеки // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 2. – С. 78-83.26. Почепцов Г.Г. Національна безпека країн перехідного періоду: Навч. посіб. – К., 1996. – 378 с.

 

Практичне заняття № 2

Тема 2.2.: НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ. НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, за допомогою вивчення поняття, змісту, видів національних інтересів України, їхнім загрозам, а також отримання практичних навичок вирішення практичних завдань з вказаної проблематики.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою викликання розуміння студентами значення забезпечення реалізації національних інтересів України.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у тому числі напрямів державної політики України у сфері реалізації національних інтересів держави.

Основні поняття:національні інтереси, державна політика, національна безпека, напрями державної політики.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты