Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДопоміжна.
Читайте также:
 1. Допоміжна
 2. Допоміжна
 3. Допоміжна
 4. Допоміжна
 5. Допоміжна
 6. Допоміжна
 7. Допоміжна література
 8. Допоміжна література
 1. Артюшин Л.М. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави: монографія. – Х. : Вид-во НУВС, 2003. – 176 с.
 2. Богданович В.Ю. Концептуальні підходи до вибору та затвердження в державі потрібного рівня її воєнної безпеки // Наука і оборона. – 1998. – № 2.
 3. Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти / О. С. Бодрук. – К.: НІПМБ, 2001. – 300 с.
 4. Кременовська І.В. Геополітичні аспекти національної безпеки й оборони України: моногр. / І.В. Кременовська, М.В. Коваль, М.І. Мичко. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. – 183 с.
 5. Сутюшев Т.А. Принципи стратегії внутрішньої воєнної безпеки держави та оперативно-тактичної концепції застосування сил і засобів у внутрішньому збройному конфлікті // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 3-6.

 

Семінарське заняття № 6

Тема 6.: КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

(2 години)

 

Мета заняття:

1. Освітня (навчальна) – формувати та розвивати правові знання студентів, отримані на лекції, за допомогою розуміння студентами змісту національної безпеки у фінансовій сфері, чинників, що сприяють створенню загрози національній безпеці у фінансовій сфері, з'ясування шляхів і способів забезпечення безпеки держави у фінансовій сфері.

2. Розвивальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста за допомогою закріплення ними знань щодо важливості забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері.

3. Виховна – формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів у від­повідності до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, за допомогою вивчення у майбутніх правників поваги та необхідності дотримання основних показників фінансової безпеки.

Основні поняття:національна безпека, фінанси, бюджет, податки, тіньова економіка.

ПЛАН

1. Поняття, зміст та складові національної безпеки у фінансовій сфері.

2. Чинники, що сприяють створенню загрози національній безпеці у фінансовій сфері. Показники, які характеризують безпеку держави у фінансовій сфері.

3. Шляхи і способи забезпечення безпеки держави у фінансовій сфері.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Тіньова економіка в Україні: поняття, причини, наслідки та шляхи подолання.2. Причини боргової кризи в країнах Євросоюзу.

3. Шляхи удосконалення податкового законодавства України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що уявляє собою «тіньова економіка»?

2. Чому в Україні постійно зростає дефіцит бюджету?

3. Чинники зростання державного боргу України?

4. Яким чином можна знизити рівень тінізації економіки?

5. Чи є стабільною банківська система України?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты