Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз запасу безпеки інвестиційних проектів та аналіз беззбиктовості (CVP-analysis, break-even analysis).
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. II. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю
  3. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  4. V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
  5. Абіотичні небезпеки
  6. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  7. Аналіз асортименту і структури продукції.
  8. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  9. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  10. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

Нехай інвестуваня фірми пов’язане з виробництвом продукта А. Тоді чистий наведений ефект визначається за формулою:

1. Розрахунок статичної точки беззибтковості (break-even point):

Точка беззбитковості може бути визначена як об’єм продаж, при якому дохід дорівнює сумарним витратам ;

Запишемо основне рівняння моделі, яке показує, що прибуток до виплати податків NI визначається сумарним доходом мінус усі постійні та змінні витрати:

Точка беззбитковості по означенню відповідає умові NI = 0, звідки:

Тобто, точка беззбитковості ВЕР – такий обсяг виробництва,при якому прибуток до виплати податків рівний 0, або сукупні витрати рівні виторгу.

Якщо стоїть задача у визначенні цільового об’єму продаж QT, тобто. такого значення, яке відповідає заданому значенню прибутка NIT, то використаємо аналогічне співвідношення:

, звідки .

2. Динамічна точка беззибтковості:

Припустимо, що фірма збирається придбати нову виробничу лінію, яка потребує первинних додаткових інвестицій F в сумі 2млн. дол., прогнозна ціна за одиницю продукції – 8 дол, змінні витрати на одиницю – 6 дол, термін життя проекту -10 років. Класична точка беззбитковості, розрахована для цих даних, показує обсяг виробництва N=1 млн. од., проте це статична картина, "малюнок" процесу, яка не відображає тимчасових аспектів виробництва, що триває 10 років, і не враховує цінність продукту відносно часу, щоб окупити початкові інвестиції.

У таких випадках використаємо формулу динамічної точки беззбитковості:

Перетворимо цю формулу:

,

де

В інвестиційних розрахунках залишкову вартість S частіше приймають рівною нулю. Тоді отримаємо:

3. Запас безпеки інвестиційних проектів:

Нехай нам відомо значення NPV (Qt) - цільове (те, яке відповідає заданому обсягу виробництва Qt). Будемо вважати, що проект прибутковий , тобто NPV (Qt) > 0.

Розв’яжемо рівняння NPV (Q0) = 0 відносно невідомого Q0. Та знайдемо Q0.

Отже, Q0мінімально допустиме значення обсягу виробництва, нижче якого проект буде приносити збитки.

Важливою характеристикою успішних капіталовкладень є запас безпеки проекту. Абсолютний динамічний запас безпеки проекту визначається як:

.

Тобто, як різниця між цільовим значення обсягу виробництва та мінімально допустимим. Очевидно, що > 0.Відносний динамічний запас безпеки проекту :

4. Динамічний аналіз беззбитковості виробництва багатономенклатурної продукції:

Якщо локалізувати постійні витрати по видам продукції та розглянути прибутковість та запас безпеки для кожної окремої продукції можно найти динамічну точку беззбитковості для кожного виду за формулою :

де i-го виду продукції,

m – число видів продукції.

Але, як правило, локалізувати постійні витрати достатьно важко (так як здебільшого майже неможливо визначити всі вхідні дані проекту). Тому доцільніше використовувати точку беззбитковості – як обсяг сукупної виручки від продажу всіх видів продукції, при яких сумарний NPV = 0. Тобто , таким чином :

, звідки отримаємо :

Виразимо через сукупну виручку:

Тобто, точка беззбитковості буде мати вигляд :


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты