Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ
Читайте также:
  1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Абсорбционный способ осушки газа. Достоинства и недостатки. Принципиальная схема.
  3. Абсорбционный способ подготовки газа. Технологическая схема, назначение и устройство аппаратов. Параметры работы,
  4. Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли. Схема М.Портера.
  5. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  6. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  7. Асинхронный двигатель. Т-и Г-образная схема замещения. Основные уравнения двигателя в рабочем режиме.
  8. Б) Схема взаимодей-я клиента и т/ф
  9. Билет 10. Разветвляющийся алгоритм. Блок – схема алгоритма. Формы команды ветвления IF
  10. Биполярный транзистор. Технологическое исполнение. Принцип действия. УГО. Схема замещения. Транзистор как источник тока. Режимы работы транзистора.

ТЕМАТИКА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

Для студентів спеціальності 6508 «Фінанси» всіх форм навчання

 

 

Укладачі: Романенко О.Р. – к.е.н., професор Гладченко Л.П. – к.е.н., доцент

 

 

Декан фінансово-економічного факультету: _______________________ Хлівний В.К. (підпис) «____»________________2013 р.
 
Завідувач кафедри фінансів: _______________________ Федосов В.М. (підпис) «____»________________2013 р.

 

КИЇВ – КНЕУ – 2013

 


ЗМІСТ

 

ЧАСТИНА І. Організаційні питання

1. Загальна схема організації виконання курсової роботи, її мета і завдання

2. Календарний план виконання курсової роботи

3. Вибір теми курсової роботи.

4. Підготовка та затвердження плану курсової роботи

5. Підготовка до виконання курсової роботи

6. Здача курсової роботи

7. Оцінювання і захист курсової роботи

 

ЧАСТИНА ІІ. Вимоги до змісту та оформлення курсової роботи

8. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

8.1. Структура та обсяги курсової роботи

8.2. Вимоги до друку

8.3. Оформлення таблиць, рисунків, формул і цитат

8.4. Оформлення списку використаних джерел

9. Особливості розкриття окремих розділів курсової роботи (зміст, завдання, додатки)

9.1. Розділ 1

9.2. Розділ 2

9.3. Розділ 3

9.4. Вступ і висновки

 

ДОДАТКИ

Додаток А. Календарний план виконання курсової роботи

Додаток Б. Рекомендована тематика курсових робіт

Додаток В. Форма плану курсової роботи

Додаток Г. Форма титулу

Додаток Д. Рецензія наукового керівника

Додаток Е. Критерії оцінювання рукопису і захисту курсової роботи

 


ЧАСТИНА І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ

 

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійному пошуку, систематизації, аналізу й узагальненню інформаційних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій у періодичних виданнях, статистичних і звітних матеріалів, нормативно-правових актів), що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання і в різних сферах діяльності.Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Фінанси», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання за обраною темою.

У курсовій роботі студент має показати:

▪ знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

▪ уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчими та інструктивними матеріалами, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення фінансової системи;

▪ здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць і рисунків (графіків, діаграм, структурно-логічних схем тощо).

 

 

КУРСОВА РОБОТА МАЄ БУТИ НАПИСАНА САМОСТІЙНО.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Календарний план виконання курсової роботи затверджується кафедрою фінансів щорічно й доводиться до відома студентів денної форми навчання – на початку VІ семестру, а студентам заочної форми навчання – у V семестрі під час установчої сесії.Календарним планом встановлюються граничні терміни для:

(а) ПЛАНУ курсової роботи:

ü орієнтовний термін представлення науковому керівнику:

для студентів денної форми – другий тиждень лютого,

для студентів заочної форми – на початку сесії в VІ семестрі;

ü орієнтовний термін затвердження:

для студентів денної форми – не пізніше, ніж до кінця лютого,

для студентів заочної форми – до закінчення сесії в VІ семестрі

(б) курсової роботи:

для студентів денної форми: представлення на кафедру фінансів завершеної курсової роботи в надрукованому вигляді, а також представлення науковому керівнику в електронній формі за допомогою електронної пошти (орієнтовні строки – до кінця квітня),

для студентів заочної форми – представлення на кафедру фінансів завершеної курсової роботи в надрукованому вигляді (у перший день сесії в VІІ семестрі)

(в) ЗАХИСТУ курсової роботи.

 

ЗА ПОРУШЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ЗНИЖУЮТЬСЯ БАЛИ ЗА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Зміст календарного плану на поточний навчальний рік – див. ДОДАТОК А.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты