Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВплив інфляції на оцінку ефективності інвестицій

Читайте также:
 1. Види інфляції
 2. Внутрішні фактори впливу
 3. Вплив на економіку
 4. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції грошей та механізм його вирівнювання.
 5. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА В'ЯЗКІСТЬ РІДИНИ
 6. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей.
 7. Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів
 8. Дайте оцінку технологій соціальної роботи в пенітенціарній системі.
 9. Дайте оцінку технологій соціальної роботи з безпритульними.

Аналіз впливу інфляції може бути вироблений для двох варіантів

 • темп інфляції різний по окремих складових ресурсів (вхідних і вихідних)
 • темп інфляції однаковий для різних витрат.

В рамках першого підходу, який більшою мірою відповідає реальній ситуації, особливо в країнах з нестабільною економікою, метод чистого теперішнього значення використовується в своїй стандартній формі, але всі складові витрат і доходів, а також показники дисконту коректуються відповідно до очікуваного темпу інфляції по роках.

В рамках другого підходувплив інфляції носить своєрідний характер: інфляція впливає на числа (проміжні значення), що отримуються в розрахунках, але не впливає на кінцевий результат і висновок щодо долі проекту.

У загальному випадку, якщо rр - реальна процентна ставка прибутковості, а Т- темп інфляції, то номінальна (контрактна) норма прибутковості запишеться за допомогою формули:

Завдання 1

Підприємству надано в кредит 6000 грн. на 4 місяці з 01.05 ц.р. за ставкою 14% річних. Необхідно визначити суму кредиту до погашення. Якщо нарахування здійснюється з використанням: а) простих відсотків; б) складних відсотків.

Завдання 2

Підприємству надано в кредит 5000 грн. за ставкою 8% річних на шість місяців. Визначте суму кредиту до погашення.

Завдання 3

На банківський вклад в розмірі 9000 грн. строком на 5 років нараховується 18% річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою складних відсотків: а) кожні півроку; б) щоквартально?

Завдання 4

Знайдіть нараховану до кінця строку суму на інвестовані 6000 грн. під складні відсотки за ставкою 22% річних, термін вкладу 1,4 року: а) за схемою складних відсотків; б) за змішаною схемою.

Завдання 5

Визначте, за який строк вклад в 5000 грн. збільшиться в 3 рази при ставці 20% річних.

Завдання 6

Ви маєте можливість розміщення депозиту в одному з трьох банків. Кожний з них виплачує відсоток у розмірі 12% річних. Банк А нараховує відсоток щорічно, банк Б – раз у півроку, банк В– щокварталу. У який банк необхідно вкласти кошти, якщо ви плануєте одержати депозит через 5 років?

Завдання 7

Номінальна річна ставка відсотка дорівнює 36%. Визначте ефективну ставку відсотка при щомісячному нарахуванні після закінчення одного року.Завдання 8

Риєлтерська фірма хоче наприкінці 3-го року зробити ремонт об'єкта, що у даний час коштує 700 тис. грн. Ремонт дорожчає на 7% у рік. Чистий доход від оренди складає 220 тис. грн. Ця сума інвестується під 18% річних. Чи вистачить накопиченої суми, щоб зробити ремонт?

Завдання 9

Визначите майбутню вартість внеску в розмірі 1200 грн. через 4 роки, якщо: складний відсоток нараховується щорічно в розмірі 12%; складний відсоток нараховується раз у півроку в розмірі 12%; складний відсоток нараховується поквартально в розмірі 16% річних.

 

 

Завдання 10

Визначте суму простого відсотка за один рік при наступних умовах: первісна сума внеску – 1000 у.о., процентна ставка, виплачувана щокварталу – 20%.

Завдання 12

Інвестор розглядає можливість вкладення 100 у.о, на депозитний внесок терміном на один рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати доход за складними відсотками в розмірі 23% у квартал; другий - у розмірі 30% один раз у чотири місяці; третій - у розмірі 45% два рази на рік; четвертий - у розмірі 100 % один раз на рік. Виберіть найефективніший варіант.Завдання 13

Розрахуйте майбутню вартість ануїтету, здійснюваного на умовах попередніх платежів (пренумерандо) при наступних даних: період платежів - 5 років; інтервал платежів – 1 рік; платежі вносяться спочатку року; сума кожного окремого платежу-1000 у.о., відсоткова ставка - 10%.

Завдання 14

Обчислити доцільність вкладання коштів у сумі 750 тис. гри. на 3 роки у фінансові інвестиції, що генерують різні грошові потоки, за методом чистої теперішньої вартості при середньоринковій ставці дохідності 20 %, 25 %, 30 %. Грошові потоки за інвестиціями: 1-й рік – 350 тис. грн.; 2-й рік – 400 тис. грн.; 3 й рік – 420 тис. грн. Зробити відповідні висновки.

Завдання 15

Виробниче обладнання задіяне в багатьох виробничих процесах. Потрібно вирішити експлуатувати старе обладнання або купити нове. Початкові дані для ухвалення рішення мають наступний вигляд:

 

Початкові дані: Старе обладнання Нове обладнання
Вартість придбання - 25,000
Залишкова вартість на даний момент часу 3,000 -
Річні грошові витрати на експлуатацію 15,000 9,000
Капітальний ремонт на даний момент часу 4,000 -
Залишкова вартість через 6 років 5,000
Тривалість проекту 6 років 6 років

 

 

Завдання 16

Компанія планує придбати нове устаткування за ціною $36,000, яке забезпечує $20,000 економії витрат (у вигляді вхідного грошового потоку) в рік протягом трьох найближчих років. За цей період устаткування піддасться повному зносу. Вартість капіталу підприємства складає 16%, а очікуваний темп інфляції – 10% в рік. Розрахувати величину критерію NPV з урахуванням інфляції.

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 27; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методичні рекомендації до задач практичного заняття 2 | Управління джерелами фінансування діяльності підприємствА
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты