Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації
1.Формулюючи навчальну мету, враховуйте, що методика визначення мети уроку потребує:

а) глибокого аналізу матеріалу підручника;

б) співвідношення його з загальною метою навчання мови;

в) співвідношення матеріалу підручника з лінгвістичними основами теми.

2.Зробіть аналіз відвіданого уроку за схемою.

 

Схема аналізу уроку української мови

1.Тип уроку, що аналізується, його зв'язок із попередніми, розподіл часу на окремі компоненти, доцільність і пропорційність їх.

2.Тема уроку, визначення мети уроку і створення проблемної ситуації.

3.Мова вчителя і учнів (помічені недоліки).

4.Зміст і обсяг того, що вивчалося, його науковість і практична цінність. Відповідність змісту і структури уроку вимогам чинної програми.

5.Якість дидактичного матеріалу (мовна, художня і виховна цінність використаних текстів), оформлення записів на дошці і відображення змісту уроку в зошитах учнів.

6.Використання методів навчання, відповідність їх методичним принципам навчання мовлення, зокрема увага до матерії мови і фізичного розвитку органів мовлення, розуміння мовних значень і синхронний (одночасний) розвиток лексичних і граматичних навичок, оцінка виразності мовлення, розвиток чуття мови, випереджений розвиток усного мовлення перед писемним, зіставлення писемної мови з усною.

7.Дотримання правил ефективної методики викладання мови, зокрема диференціація виучуваних відомостей, застосування на практиці виучуваних визначень і правил, систематизація й узагальнення виучуваного, відображення ідеї розвитку мовлення, активізація думки учнів і розвиток їхніх пізнавальних здібностей, виконання комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення мови.

8.Облік і оцінка знань, умінь і навичок учнів, підготовка класу до виконання домашніх робіт.

9.Результати уроку (освітньо-виховне значення його, збудження зацікавленості учнів до вивчення мови, розвиток пізнавальних здібностей учнів, навчання норм літературної мови та інше).

10.Шляхи усунення виявлених недоліків.

 

3.Спостереження уроку проводиться за такою формою:

 

Хід уроку (зміст) Позитивне й негативне в діяльності вчителя й учнів Примітка

 

Ця схема заповнюється після запису основних даних про урок: назва предмета, клас, школа, прізвище, ім’я, по батькові вчителя, дата проведення, тема уроку. Спостерігаючи, записуємо хід уроку, його етапи, їх тривалість (час), показуємо послідовно взаємопов’язану діяльність учителя й учнів. Записи ведуться з використанням певних умовних позначень (+), (-), (!), (?).

 

4.Зразки фіксації спостереження й аналізу сучасного уроку детально описані у праці К.Плиско «Принципи, методи і форми навчання української мови» (Харків: Основа, 1995. – С.236-239) та «Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах» (К.: Ленвіт, 2003. – С.286-290).

 

Орієнтовна затрата часу для підготовки – 2 години

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты